POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

List dr Wojciecha Meixnera do redaktora "Forbes"  Email

2.09.2013

Szanowny Pan Redaktor

Eryk Stankunowicz Miesięcznik Forbes,

ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa

 

 

Szanowny Panie Redaktorze!

 Bardzo cenię sobie rzetelne, uczciwe dziennikarstwo. Jednym z przykładów takiego dziennikarstwa był dla mnie, posiadający renomę międzynarodową, Miesięcznik „Forbes”.

 Niestety, to co przeczytałem w numerze 08/2013 „Forbesa” spowodowało, że nabrałem wątpliwości, czy teksty zamieszczone w czasopiśmie mogę nadal uznawać za wiarygodne i obiektywne.

 Mam tutaj na myśli felieton „Żydowskie oskarżenie” i następujące po nim artykuły dotyczące spraw żydowskich.

    Z przykrością przeczytałem tekst Pana Seweryna Aszkenaziego – „Kim są nasi Przywódcy?”  Szczególnie bolesnym dla mnie były nieprawdziwe, krzywdzące opinie wyrażone na temat Przewodniczącej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Filii w Poznaniu – Pani Alicji Kobus.          

    Po przeczytania artykułu Pana Aszkenaziego zatelefonowałem do Pani Przewodniczącej Alicji Kobus i zapytałem, czy kontaktował się z Nią Autor tekstu. Okazało się, że krzywdzącą opinię opublikowano bez uprzedniej rozmowy z Panią Alicją Kobus. Pan Seweryn Aszkanazy nigdy nie złożył wizyty w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej, Filii w Poznaniu. W swoim artykule Seweryn Aszkenazy powołuje się jedynie na złośliwe plotki rozgłaszane przez osoby nieprzyjazne wobec Gminy Żydowskiej.  

                                                                                                                          

 Panią Alicję Kobus znam od dawna. Zarówno z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu, jak również z racji moich rozlicznych związków z Murowaną Gośliną. A właśnie w Murowanej Goślinie, Pani Alicja jako jedyna w Polsce jako Przewodnicząca Gminy Żydowskiej już IV kadencję jest samorządowcem i II kadencję Wiceprzewodniczącą Rady Miasta i Gminy Murowana Goślina. W miejscowości tej cieszy się zaufaniem mieszkańców i powszechnie uważana jest za osobę uczciwą i życzliwą, wspomagającą ludzi bez względu na wyznanie i pochodzenie.

 

 

    W tej sytuacji ośmielam się polemizować z krzywdzącymi stwierdzeniami Pana Seweryna Aszkenaziego.

 

    Pan Seweryn stwierdza, że Pani Alicja Kobus jest „gorliwą katoliczką”. Jest to teza w najlepszym przypadku nierzetelna, świadcząca o niezrozumieniu do czego dąży Pani Alicja.

    Prawda jest taka, że Gmina Żydowska w Poznaniu jest Gminą otwartą, gotową współpracować ze wszystkimi Ludźmi Dobrej Woli, niezależnie od wyznania i narodowości. Dzięki Pani Przewodniczącej Gmina Żydowska posiada Przyjaciela w osobie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Istnieje też przyjazna współpraca z innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Gmina Żydowska w Poznaniu jest jedynym miejscem w mieście, w którym spełniły się najpiękniejsze ideały ekumenizmu. Taką postawę Pani Alicji Kobus postrzegam jako wielki przejaw Jej mądrości.

    Pan Seweryn nie dostrzega, że Poznań jest miejscem szczególnym, gdzie w przeszłości miały miejsce bezprecedensowe przejawy przyjaźni żydowsko-chrześcijańskiej. Powołam się na dwa przykłady.

    W XIX w. Rabinem Poznania był Akiva Eger. Człowiek ten otoczony był powszechnym szacunkiem zarówno ze strony Żydów, jak i chrześcijańskich mieszkańców miasta. Do dzisiaj przy grobie Rabina modlą się nie tylko Żydzi, lecz również katolicy.

    Po I wojnie światowej żydowski bankier z Kassel – Baruch Elias podarował Kościołowi katolickiemu działkę, na której powstał kościół Świętego Jana Vianneya.

    Przyjazny stosunek Pani Alicji Kobus do chrześcijaństwa jest kontynuacją dzieła Wielkich Poprzedników.

    Dobrze się dzieje, że tak jest. Chrześcijanie i Żydzi razem mogą zrobić więcej, z korzyścią dla obu stron.

    Dziwić musi postawa Pana Seweryna Aszkenaziego wobec chrześcijaństwa, bo jest On reprezentantem judaizmu reformowanego. Nurtu religii żydowskiej, który w znacznym stopniu wzorował się właśnie na chrześcijaństwie (głównie w wersji luterańskiej.)

 

 

    Pan Seweryn Aszkenazy oskarża Panią Alicję Kobus, że niemal całkowicie zniszczyła mienie pożydowskie w Wielkopolsce. Jest to stwierdzenie całkowicie nieuzasadnione. Obserwuję od lat, jak Pani Alicja dokłada wszelkich starań dla ratowania obiektów żydowskich (szczególnie cmentarzy), nie tylko w Wielkopolsce, lecz również w innych regionach. Pani Przewodniczącej Kobus nigdy nie przyszłoby do głowy, aby sprzedać tak święte miejsce, jak cmentarz żydowski. Nie jest możliwe wspomnieć wszystkich zasług Pani Alicji w ratowaniu miejsc ważnych dla Żydów. Chcę wspomnieć tylko o renowacji grobu Rabina Akivy Egera w Poznaniu, która zajęła Pani Przewodniczącej 6 lat pracy. Niewątpliwą zasługą Pani Alicji Kobus jest to, że od kilku lat Gmina Żydowska, Filia w Poznaniu posiada własną synagogę.

    Wyłączną zasługą Pani Przewodniczącej było reaktywowanie Gminy Żydowskiej w Poznaniu, po wielu latach przerwy spowodowanej wojną i okresem socjalizmu. W następnym etapie potrafiła zapewnić Gminie godną siedzibę przy ul. Stawnej w Poznaniu. Dzięki Pani Kobus wiele osób o korzeniach żydowskich mogło powrócić do judaizmu.

    Pani Przewodnicząca doskonale rozumie, że dziedzictwo żydowskie, to nie tylko obiekty materialne, lecz również zachowanie i prezentacja mieszkańcom miasta dorobku duchowego i kulturalnego Żydów.

    Dzięki wielkiemu wysiłkowi Pani Przewodniczącej Kobus i wzorcowej współpracy z Kościołem katolickim, Poznań jest jedynym miastem w Polsce, gdzie Dzień Judaizmu trwa 1 do 2 tygodni.

    Od dwóch lat, w Poznaniu, Gmina Żydowska przy współpracy z Ambasadą Izraela w Warszawie organizuje, jedyne w Polsce obchody Rocznicy Powstania Państwa Izrael. Gmina Żydowska w Poznaniu bardzo aktywnie włącza się w życie kulturalne Poznania. Pani Alicja prowadzi bardzo ożywioną działalność edukacyjną w szkołach i uczelniach. W ubiegłym roku Pani Przewodnicząca prezentowała religię i kulturę żydowska na „Przystanku Woodstock”.

    Pani Alicja Kobus przysłużyła się do powstania Wydziału Hebraistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a później brała udział w organizacji Światowego Kongresu Hebraistyki w Poznaniu.

    Za swoje zasługi Pani Alicja Kobus nagradzana jest przez różne gremia.

    Kilka lat temu w plebiscycie czytelników „Głosu Wielkopolskiego” o tytuł „Zasłużonej Wielkopolanki Stulecia” Pani Alicja zajęła III miejsce.

    Wszystkie powyżej zaprezentowane fakty nie świadczą bynajmniej o niszczeniu przez Panią Alicję Kobus mienia i dziedzictwa żydowskiego.

 

Najbardziej krzywdzące dla Pani Alicji Kobus jest zdanie Pana Aszkenaziego: „Czy nie zdarzyło się jej przy pewnych okazjach pomylić konta wspólnoty z własnym?” Tak sformułowana wypowiedź zdaje się sugerować tryb przypuszczający. Stwierdzenie, co do prawdziwości, którego nie jesteśmy pewni. Tylko, że w kontekście artykułu, zdaje się sugerować niepotwierdzoną nieuczciwość Pani Alicji Kobus. Czy Autor nie zdaje sobie sprawy, jak wielką krzywdę wyrządził? Czy Pan Seweryn nie wie, że Tora zabrania wydawania fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu?

    Znam Panią Alicję Kobus i nie mam żadnych wątpliwości, co do Jej uczciwości. Nigdy nie zaobserwowałem niczego, co mogłoby świadczyć o rzekomym bogactwie i nieuczciwości. Mogę stwierdzić, że Pani Przewodnicząca żyje na takim poziomie, jak większość z nas. Wszelkie opinie na temat Pani Przewodniczącej Kobus z ust członków Gminy Żydowskiej oraz mieszkańców Murowanej Gośliny były zawsze tylko pozytywne, pozbawione jakichkolwiek podejrzeń wobec Jej Osoby.

    Przez wiele lat obserwowałem, jak Pani Alicja Kobus nie szczędząc prywatnych pieniędzy, czasu i zdrowia pomagała wszystkim osobom, które zwróciły się do Niej o pomoc.

 

 W artykule Wojciecha Surmacza „Kadisz za miliony” znajduje się nieprawdziwa informacja. Autor pisze, że w budynku Synagogi Nowej w Poznaniu rzekomo powstaje hotel. Jest to zupełna nieprawda.

    W chwili obecnej rzeczywiście na ulicy Stawnej w Poznaniu budowany jest hotel. Tylko, że powstaje on po przeciwnej stronie ulicy, niż ta, gdzie stoi budynek Synagogi Nowej.

    Takie błędy faktograficzne i podawanie informacji o zdarzeniach, które nie mają miejsca, podważają wiarygodność całego felietonu.

 

 O niewiarygodności stwierdzeń Pana Seweryna Aszkenaziego najlepiej może świadczyć fakt, który przytaczam poniżej.

    W ubiegłym roku Pan Seweryn wystąpił w programie telewizyjnym emitowanym przez Wielkopolską Telewizję Kablową w Poznaniu. W trakcie programu prezentował treści podobne do tych, które są zamieszczone w „Forbesie”.

    Po ukazaniu się programu na antenie Wielkopolska Telewizja Kablowa zorientowała się, że Pan Aszkenazy zaprezentował w nim fałszywe oskarżenia. Na antenie WTK ukazało się wtedy oświadczenie przepraszające osoby, wobec których zaprezentowano nieprawdziwe, krzywdzące oskarżenia.

    Po programie, z inicjatywy osób, które dobrze znają Panią Przewodniczącą, ukazał się „List otwarty do Alicji Kobus”, zawierający słowa pełnego zaufania i wsparcia dla Pani Kobus. Pod listem podpisało się wiele osób, zarówno Żydów, jak i chrześcijan. Pełna lista podpisów znajduje się do wglądu w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej, Filii w Poznaniu.

    Do mojego listu załączam „List otwarty do Alicji Kobus”.

 

 Bardzo chciałbym zachować moje przekonanie o „Forbesie”, jako godnym szacunku i wiarygodnym źródle informacji. Wierzę z całego serca, że dla Redakcji „Forbesa” nie będzie żadnym problemem, ani dyshonorem, przywrócenie Dobrego Imienia Pani Przewodniczącej Alicji Kobus.

 

Ze Słowami Szczerego Szacunku


 

dr Wojciech Meixner

ul. Sokoła 16/1

60-644 Poznań

 

 

Pray for Izrael

200w.gif

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

TSKZ

tskz.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl