POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

"Wiadomość do Nieba" z Murowanej Gośliny  Email
Cmentarze w Wielkopolsce
12.10.2012.
10 września 2012 roku na cmentarzu żydowskim w Murowanej Goślinie modlitwą za zmarłych pani  Alicja Kobus - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP w Poznaniu, wiceprzewodnicząca Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP - rozpoczęła uroczystość  odsłonięcia  rzeźby holenderskiego artysty – Hansa Reijndersa. Artysta Hansa Reijnders dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ponownie mógł przyjechać do naszego miasta i razem z panem Dymitrem Nowakiem- studentem piątego roku poznańskiej architektury - opracowali koncepcję umieszczenia rzeźby na byłym cmentarzu żydowskim.   Hans Reijnders trzy lata temu na zaproszenie pani Grażyny Szymały-Wołyńskiej  - kuratora III Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Puszcza Zielonka 2009” wykonał  przepiękną rzeźbę pt. „Wiadomość do Nieba”. 
Pamięć o żydowskich mieszkańcach Murowanej Gośliny, którzy zakończyli swój ziemski żywot w naszym mieście od kilku lat jest przywracana przez młodzież
z Koła Wielokulturowego działającego przy Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego. Dzięki współpracy szkoły z Komitetem Partnerskim Ziemi Goślińskiej oraz Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w ramach projektów edukacyjnych młodzi ludzie wraz z nauczycielami odkrywają ślady przeszłości. Cztery lata temu postawiliśmy Kamień Pamięci, a w tym roku rzeźbę „Wiadomość do Nieba” inspirowaną sztuką japońską oraz judaizmem. W trakcie uroczystości Han Reijnders wyjaśnił symbolikę swojego dzieła. Każdy człowiek może przybyć na to miejsce ze swoimi prośbami skierowanymi do Stwórcy. Bóg śpi, więc przyjście należy zasygnalizować klaskaniem w dłonie. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina – pan Tomasz Łęcki- w nawiązaniu do słów artysty stwierdził, że w naszej tradycji to raczej człowieka należy zbudzić ze snu, by zaczął czynić dobro.
W swojej wypowiedzi Burmistrz przypomniał także historię polskiej tolerancji. Mówił m.in. o tym, że nasz kraj przez wieki przyjmował ludzi różnych wyznań, którzy w Zachodniej Europie byli prześladowani, a w Polsce odnajdywali swój dom. Pani Alicja Kobus zwróciła uwagę, że edukacja młodego pokolenia poprzez działania międzykulturowe jest szansą na pozbycie się uprzedzeń oraz stereotypów wobec innych. Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie – pani Justyna Furman- obiecała, że nauczyciele i młodzież goślińskiego gimnazjum będą dbać o to miejsce i wspólnie przywracać pamięć o tych, których nie ma już wśród nas. 


W odsłonięciu rzeźby „Wiadomość do Nieba” uczestniczyli także rzeźbiarze VI Międzynarodowego Pleneru Puszcza Zielonka wraz z pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia – panią Grażyną Szymałą-Wołyńską. Wśród zgromadzonych gości pojawili się także dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji – pani Arleta Włodarczak, kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina- pani Ewa Poepke, dyrektor Przedszkola „Smocze Wzgórze”- pan Radosław Szpot, zarząd Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej w osobach pań Krystyny Przygońskiej, Ewy Małyski,  Agnieszki Drabczyk oraz pana Przemysława Królaka, kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej- pan Dariusz Paprocki, absolwenci oraz uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego oraz inni mieszkańcy Murowanej Gośliny.  Wszystkim jesteśmy wdzięczni za udział w uroczystości.
Serdecznie dziękujemy sponsorowi rzeźby Kamieniarstwu Wawrzyniak - Państwu Danucie i Zbigniewowi Wawrzyniakom. Gorące podziękowania należą się także  głównym wykonawcom przestrzeni wokół rzeźby oraz jej podstawy – Patrykowi Olszewskiemu oraz Dymitrowi Nowakowi, którzy przez kilka ostatnich dni intensywnie pracowali, by nadać temu miejscu niepowtarzalny charakter. Sponsorem materiału pod postument jest Zakład Kamieniarski Tadeusza Olszewskiego, który już cztery lata temu pomógł nam w ustawieniu Kamieni Pamięci na dwóch goślińskich cmentarzach: żydowskim  oraz ewangelickim. Dzięki wsparciu oraz bezinteresownej pracy Tadeusza Olszewskiego, Patryka Olszewskiego oraz Łukasza Olszewskiego  powstało miejsce pamięci, które w niedługim czasie zostanie jeszcze wzbogacone o macewę – żydowską płytę nagrobną ocaloną
ze starego cmentarza. Dziękujemy także Pani Alicji Kobus, która wiernie towarzyszy nam  podczas różnorodnych działań podejmowanych na rzecz przywracania pamięci o społeczności żydowskiej w Murowanej Goślinie. Każde miejsce pamięci wymaga troski o ład i porządek. Dlatego serdeczne podziękowania należą się także Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego- pani Justynie Furman, która wspiera nasze działania i opiekuje się miejscem pamięci.
Jakub Niewiński, prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej, organizator odsłonięcia rzeźby  „Wiadomość do Nieba” Hansa Reijndersa
Przygotowanie miejsca pamięci na cmentarzu żydowskim w Murowanej Goślinie jest współfinansowane ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Autorem zdjęć zrobionych w trakcie uroczystości odsłonięcia rzeźby jest Przemysław Królak Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Tekst odczytany podczas uroczystości odsłonięcia rzeźby „Wiadomość do Nieba”
W przypadku cmentarzy żydowskich możemy spotkać się z kilkoma określeniami. W języku hebrajskim będą to: "beit chaim" (dom życia), "beit kwarot" (dom grobów) , w języku jidysz - "hajlike ort" (święte miejsce) oraz "gute ort" (dobre miejsce).
W Polsce powszechnie przyjęte jest wywodzące się z języka niemieckiego słowo "kirkut". Warto wiedzieć, że słowo to dla niektórych Żydów ma zabarwienie pejoratywne. W różnych rejonach naszego kraju możemy usłyszeć też nazwy: "kierkow", "kerchoł" czy też pogardliwe określenie "okopisko".  Chciałbym, aby temu miejscu przypisano jeszcze inne określenie – „Beit Olam”- dom życia wiecznego. 
I właśnie spotkaliśmy się tutaj, by mówić o nadziei, której symbolem jest rzeźba „Wiadomość do Nieba”- „Message to Heaven”, הודעה לגן עדן hodaa ligan eaidin .  Dziś, żyjący mogą przyjść na to miejsce i skierować swoje prośby i modlitwy do Boga Abrahama i Jakuba.
W tym miejscu chcielibyśmy również serdecznie podziękować głównemu sponsorowi Firmie Kamieniarskiej Państwa Danuty i Zbigniewa Wawrzyniaków oraz Zakładowi Kamieniarskiemu Tadeusza Olszewskiego w osobie Patryka Olszewskiego, który przez klika ostatnich dni razem z Dymitrem Nowakiem intensywnie pracowali, by dzisiaj wspólnie świętować odsłonięcie tej rzeźby. Dziękujemy także szczególnej osobie, która wiernie towarzyszy nam już od kilku lat podczas różnorodnych działań na rzecz przywracania pamięci o społeczności żydowskiej w Murowanej Goślinie, która wspiera nas i pomaga, jak tylko może – Pani Alicji Kobus.

“The Message to Heaven”
In the case of Jewish cemeteries we can meet up with a few terms. In Hebrew, there are "beit chaim" (a home life), "beit kwarot" (a house grave), in Yiddish - "hajlike ort"
(a holy place) and "gute ort" (a good place). In Poland, it is generally accepted, derived from the German word "cemetery" “KIRKUT”. You should know that the word for some of the Jews is a pejorative tinge. In different parts of our country, we can also hear the name "kierkow", "kerchoł" or contemptuous term "okopisko".
I would like to assign this place another term - "Beit Olam" - the house of eternal life.
It was here that before the war there was a Jewish cemetery. The memory of those who here ended their life for a few years is being restored by the youth of the Multicultural Circle from Hipolit Cegielski Gymnasium No.1. We find traces of the past within the framework of the educational projects in cooperation with Murowana Goślina Partnership Committee and Jan Kochanowski Gymnasium No.2.  Four years ago, we set the Stone of Remembrance. Two months ago there was a Polish-Lithuanian youth meeting in the framework of the "Houses of Memory". We were looking for traces of Jewish communities in our cities together with the young people                                of Murowana Goślina and Vilkija  from Lithuania. We restores the memory of  
 a memory. The house, which stands on a hill is a symbol of our project. At each cemetery there was a the house where each body was washed before burial.                 So this house is a tangible symbol of those who are no longer with us, but with the memory they will live forever in our thoughts. This space is not only a place so sad, death, but we believe that it is also the beginning of something new. And that we are here to talk about hope, symbolized by the sculpture "The Message to Heaven". Today, the living can come to this place and direct their requests and prayers to the God of Abraham and Jacob.

Three years ago, during the Third International Outdoor Sculpture "Zielonka Forest 2009" there was beautiful sculpture"The Message to Heaven". The author of this unique work is a very famous Dutch artist - Hans Reijnders, which is with us in this event, thanks to the financial support of the Marshal Office of the Wielkopolska Region. Special thanks to Mrs. Grazyna Szymała-Wołyńska, whose efforts led to unveiling of the sculptures. We also would like to thank the students of architecture - Dymitr Nowak, who, together with Hans designed the space for the sculpture.

We would also like here to thank the main sponsor the stonemasonry company Danuta and Zbigniew Wawrzyniak and the stonemasonry company Tadeusz Olszewski in the person of Patryk Olszewski, who for the last few days with Dymitr Nowak worked intensively to celebrate the unveiling of the sculpture today. We thanks also the wonderful person who faithfully accompanied us for several years in a variety of efforts to restore the memory of the Jewish community in Murowana Goślina that supports us and helps as she can - Mrs. Alicja Kobus.

Jakub Niewiński, the chairperson of the Murowana Goślina Partnership Committee http://www.kpzg.murowana-goslina.net/


 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl