POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Zaproszenie - 70-rocznica Powstania w Getcie Warszawskim  Email

PROGRAM OBCHODÓW

70. ROCZNICY POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

14 kwietnia11.00 –16.00

Wspólne porządkowanie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie

Akcja porządkowania cmentarza organizowana we współpracy z Ochotniczym Hufcem

Porządkowania Cmentarza Żydowskiego im. J. Rajnfelda. O historii cmentarza opowie

historyk Jan Jagielski. Zbiórka o godzinie 11.00 na cmentarzu przy bramie głównej,ul. Okopowa.

Mężczyzn obowiązują nakrycia głowy. Organizatorzy zapewniają sprzęt potrzebny do pracy.

19 kwietnia Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”

Celem akcji „Żonkile”, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, jest przypomnienie warszawiakom oraz mieszkańcom innych

polskich miast mało znanej karty w historii stolicy –Powstania w Getcie Warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia, 1943 r. Marek Edelman, jeden z przywódców Powstania, co roku składał w

miejscach pamięci związanych z zagładą Żydów bukiet żółtych kwiatów; często właśnieżonkili.

Kwiaty te symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Kwitną w tym samym czasie, gdy obchodzona jest

rocznica Powstania. Odwołując się do tego prostego, a zarazem wyrazistego symbolu, w dniach 19-

21 kwietnia kilkuset wolontariuszy rozda na ulicach Warszawy i innych miejscowości papierowe żonkile-znaczki, przybliżając przechodniom historięPowstaniaw Getcie Warszawskim oraz zachęcając

ich, aby przypięli kwiaty do ubrań na znak pamięci.

Partnerami akcji są: GminaWyszków, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Projekt

wspierają: polskie placówki dyplomatyczne w USA i Izraelu, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,

IPN Szczecin, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.10.00-12.00

Oficjalne uroczystości pod Pomnikiem Bohaterów Getta20.00

Koncert „Bund Band. Tribute to Marek Edelman”

Projekt muzyczny zrealizowany przez twórcę awangardowej jazzowej sceny muzycznej –Wojtka

Mazolewskiego, inspirowany pieśniami lewicowej żydowskiej partii Bund, której członkiem był Marek

Edelman. „

Pieśni Bundu to żywe świadectwo walki i życia. Obcując z nimi czujemy moc i siłę przekazu, a także tragizm i dramat czasów w jakich powstawały. Tkwi w nich ogromna żywiołowość i muzyczna

siła”–mówiWojtek Mazolewski. Rewolucyjne pieśni Bunduwykonają muzycy radykalnej sceny jazzowej: Paweł Kaczmarczyk -klawisze, Marek Pospieszalski –saksofon, Qba Janicki –perkusja,

Oskar Torok –perkusja, trąbka, Wojtek Mazolewski –bas.

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

21.30

Instalacja świetlna upamiętniająca wybuch Powstania w Getcie Warszawskim

19 kwietnia o godzinie 21.30 sprzed budynków Muzeum Historii Żydów Polskich i Muzeum Powstania

Warszawskiego skierowane zostaną w niebo dwa snopy światła. W ten sposób dwa muzea uczczą 70.

rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

Współorganizator: Muzeum Powstania Warszawskiego. 20 kwietnia, DZIEŃ OTWARTY Cały dzień

Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”(opis –patrz wyżej) Cały dzień

Moje muzeum –drzewko-marzeń

Przez całe Dni Otwarte będziemy zapraszać gości muzeum dopodzielenia się swoimi wizjami i planami dotyczącymi Muzeum Historii Żydów Polskich poprzez pozostawie nie karteczek z życzeniami, które

Odwiedzający będą mogli zawie sić na symbolicznym drzewie w holu muzeum.

Wypełnie nie drzewka życzeniami traktujemy jako początek wspólnego budowania znaczeń, które

w przyszłości wypełnią budynek muzeum. 10.00-19.00

Odkryj Muzeum –spacer dla dorosłych (co godzinę oprócz 12.00 i 16.00)

Zapraszamy do odkrywania niezwykłej architektury Muzeum Historii Żydów Polskich. Podczas

spaceru zwiedzający poznają historię muzeum oraz miejsca, w którym się znajduje. Opowiemy

również legendę związaną z nazwą Polin, umieszczoną na szklanych panelach okrywających budynek.

Uczestnicy zastanowią się nad różnymi interpretacjami symboliki budynku, którego autorem jest

Rainer Mahlämaki i zostaną zaproszeni do zwiedzenia dostępnych pomieszczeń. Zobaczą

takżeprezentację wystawy głównej muzeum, której otwarcie planowane jest na początku 2014 roku.

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

11.00-13.30, 13.00-15.30, 15.00-17.30

Powstanie w Getcie Warszawskim –spacer edukacyjny

19 kwietnia 1943 roku w Getcie Warszawskim wybuchło Powstanie.

Garstka w ycieńczonychi słabo uzbrojonych bojowców stanęła do walki z

Niemcami. Woleli zginąć z bronią w ręku, aniżeli w komorach gazowych.

W 70. rocznicę tych wydarzeń zapraszamy na spacer z przewodnikiem, który przybliży historię Powstania i opowie o miejscach i ludziach, którzy byli jego uczestnikami i świadkami

 Spacer śladami walk Powstania w Getcie Warszawskim rozpoczniemy odmiejsca, w którym

wybuchły pierwszewalki.Przypomnimy wydarzenia po obu stronach muru odizolowanej dzielnicy żydowskiej. Spacer obejmierejon najkrwawszych walk obu podziemnych organizacji –Żydowskiej

Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego. Zakończy się przy PomnikuBohaterów Getta, wzniesionym w 5. rocznicę wybuchu Powstania.

Trasa spaceru:

Dawna ulica Nalewki –Świętojerska–plac Krasińskich –Bonifraterska–plac Muranowski –Lewartowskiego –Dubois –Muzeum Historii Żydów Polskich.Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

11.30-13.00

Kobierzec z żonkili

Zapraszamy do wspólnego tworzenia przez artystów i mieszkańców Warszawy naściennej instalacji

rocznicowej –kobierca z żonkili, wpisanego w mural odtwarzający w symboliczny sposób mapę getta

warszawskiego. Żonkile, którymi zostanie wypełniona mapa, zostaną wykonane przez artystów i gości

muzeum w ramach otwartych warsztatów.Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

12.00-13.00, 16.00-17.00

Odkryj Muzeum -spacer rodzinny (dzieci do 10 lat)

O czym opowiada Muzeum Historii Żydów Polskich? Kto je wymyślił i tworzy? Co widać z okien

budynku i dlaczego jego ściany są krzywe? Zapraszamy do wspólnego poznawania muzeum, po

dczas którego będziemy przemierzać i odkrywać przestrzenie, podziwiać widoki, podróżować w czasie, a przede wszystkim odpowiadać sobie na pytania i stawiać kolejne. Czekamy na ciekawskie dzieci w towarzystwie odważnych rodziców, doświadczonych babć i dziad ków, ukochanych ciotek i wujków, sprawdzonych przyjaciół rodziny.

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miej

sc.12.00 i 14.00

Projekcja filmu „Rotem”w reż. Agnieszki Arnold

Bohaterem filmu „Rotem” w reżyserii Agnieszki Arnold jest Symcha Ratajzer Rotem ps.„Kazik”,

bojownik Powstania w Getcie Warszawskim. Tworzywem filmu są rozmowy z Symchą Rotemem

zarejestrowane na przestrzeni  osiemnastulat. Wykorzystano wiele materiałów zebranych

w archiwach i prywatnych zbiorach na całym świecie. Archiwalia uzupełnia wideoart stworzony

specjalnie na potrzeby filmu przez Agnieszkę Polską, wybitną artystkę sztuk wizualnych, pod opieką

artystyczną Wilhelma Sasnala.

Wstęp wolny.

12.00-13.30

Kartka z kalendarza –warsztat dla dorosłych

Co wiemy o wydarzeniach, które miały miejsce w Warszawie dokładnie 70 lat temu? Kim byli

powstańcy warszawskiego getta? Warsztaty „Kartka z kalendarza”powstały w oparciu o kalendarium

kolejnych dni Powstania w Getcie Warszawskim oraz wybrane relacje świadków i uczestników.

Wstęp wolny,

obowiązuje rezerwacja miejsc.

12.00-14.30

Warsztat Powstanie w Getcie: od fabuły do dokumentuWarsztaty prowadzone przez dr Iwonę Kurz z Instytutu Kultury Polskiej UW zaprezentują różne sposoby przedstawiania Powstania w Getcie Warszawskim w filmie. Analiza skupi się na wybranych obrazach filmowych –trzech fabułach produkcji  polskiej i jednym dokumencie, ukazujących całe spektrum postaw społeczeństwa polskiego wobec Powstania 1943 roku. Będą to m.in. „Wielki Tydzień”, reż. Andrzej Wajda (1995), „Pianista”

, reż. Roman Polański (2002).

Przyjrzymy się motywowimuru, który był istotny w definiowaniu i funkcjonowaniu getta, a także

Posiadał znaczenie symboliczne.

Omówimy wybrane techniki montażowe, stosowane przez twórców strategie narracyjne oraz kontekst ich oddziaływania –wszystko to (i nie tylko) wpływa bowiem na charakter filmowych przedstawień.

Prowadząca: dr Iwona Kurz jest pracownikiem Instytutu Kultury Polskiej UW, zajmuje się historią

nowoczesnej kultury polskiej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz

problematyką gender. Autorka książki „Twarze w tłumie. Wizerunki bohaterów wyobraźni zbiorowej

w kulturze polskiej 1955-1969” (2005, Nagroda im. Bolesława Michałka, Nominacja do Nagrody Nike),

współautorka książki „Obyczaje

polskie. Wiek XX w krótkich hasłach” (2008), redaktorka antologii „Film i historia” (2008). Sekretarz redakcji w kwartalniku „Kultura Współczesna” i „Almanachu Antropologicznym Communicare”.

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

15.00-16.30

Memory Project–warsztatydla rodzin (dzieci od 12 roku życia)

Projekt Pamięć (The Memory Project) jest autorskim pomysłem malarki Roz Jacobs oraz producentki

Laurie Weisman z Nowego Jorku. Jego idea polega na eksploracji zagadnień pamięci oraz straty za

pomocą sztuki.Projekt zrodził się z potrzeby artystki, aby odzyskać to, co zostałozniszczoneżyciemałego chłopca, Kalmana, któryzginął w czasie wojny. Projekt podejmuje uniwersalną tematykę, skupiając się nahistorii jednej rodziny. Roz Jacobs mówi: „Kiedy maluję Ka

lmana, smutek i poczucie straty stają się silniejsze, ale jednocześnie obecność krewnego, którego nigdy nie poznałam, staje się bardziej namacalna. Ból zbliża mnie do utraconej osoby”.

Agnieszka Holland o projekcie: „Projekt Pamięć: film, obrazy, cała wyst

awa jest wyjątkowym przedsięwzięciem. Próba przywołania pamięci o zamordowanym chłopczyku, okruchy opowieści o nim snutej przez jego siostrę –dziś amerykańską matkę i babcię –dwa ocalałe zdjęcia, malowany wciąż na nowo przez autorkę, jak mantra, modlitwa, kaddish jego portret, wszystko to służy wydobyciu z nicości tego kruchego bytu”.

Warsztaty „Każda fotografia kryje w sobie historię” –warsztaty tworzenia portretów.

Uczestnicy stworzą samodzielnie portrety przy użyciu węgla i pasteli, a następnie opowiedzą o

osobie, którą narysowali. Można przynieść własną fotografię lub skorzystać z fotografii dostępnych na

miejscu.

Przyjdź, ubrudź ręce i poczuj bliskość z innymi. W ten sposób każdy bez wyjątku może nauczyć się tworzyć niezwykłe portrety.

Projekt realizowany we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie oraz Memory Project

Productions.

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

17.00 Wykład prof. Samuela Kassowa –„Codzienność życia i śmierci. Emanuel Ringelblum i podziemne archiwum warszawskiego getta”

Wykład poświęcony działalności organizacji Oneg Szabat i Powstaniu w Getcie Warszawskim oraz

powojennej historii Archiwum Ringelbluma. Profesor Kassow opowie o tym, jak historycy zamknięci

w Getcie Warszawskim z narażeniem życia prowadzili badania naukowe, a także jakie znaczenie miała

ich misja dokumentowania rzeczywistości codziennej getta dla upamiętniania losu narodu

żydowskiego. Przedstawi historię ukrycia i powojennego odkrywania Archiwum. Po wykładzie będzie

można kupić książkę Samuela Kassowa„Kto napisze naszą historię? Ukryte Archiwum Emanuela

Ringelbluma”. Samuel Kassow jest wybitnym specjalistą w zakresie historii Żydów aszkenazyjskich,

wykładowcą w Trinity College (USA).

Wstęp wolny.

19.00-20.00

Mapy pamięci –spektakl Spektakl jest efektem warsztatów prowadzonych przez artystów ze Stowarzyszenia Sztuka Nowa równolegle dla dwóch grup: studentów Teatru Baza (warsztaty teatralno-ruchowe) i grupy studentek Uniwersytetu III Wieku przy Fundacji Shalom (warsztaty historyczno-reporterskie).

Autorzy i uczestnicy projektu zadawali sobie pytania: jak świadkowie pamię

tają Powstanie w Getcie, jak pamięć ta zmienia się wraz z upływem czasu, w jaki sposób jest ona

przechowywana, jak mówić o tamtych wydarzeniach, kiedy nawet przywołanie ich w wyobraźni wydaje się niemożliwe?

Scenariusz powstał m.in. w oparciu o relacje Marka Edelmana („Getto walczy”, 1945; „Zdążyć przed Panem Bogiem”, 1977; „I była miłość w getcie”, 2009) oraz spotkania i nagrania wywiadów z

ocalałymi ze Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu.

Spektakl łączy teatr ruchu i wizualizacje video.

Scenariusz i reżyseria: Karolina Dziełak, Dawid Żakowski (Stowarzyszenie Sztuka Nowa);wykonanie: aktorzy Teatru Baza, seniorki z Uniwersytetu III Wieku Fundacji Shalom;oprawa wizualna: VidmoGroup;współpraca : Weronika Lewandowska.

Spektakl zrealizowany dzięki wsparciu firmy Boeing.

Wstęp wolny.

21 kwietnia DZIEŃ OTWARTY

Cały dzień

Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”(opis –patrz wyżej)

Cały dzień

Moje muzeum -drzewko marzeń (opis–patrz wyżej)

10.00-19.00 Odkryj Muzeum -spacer dla dorosłych (co godzinę oprócz 12.00 i 16.00) (opis –

patrz wyżej)Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

11.00-13.30, 13.00-15.30, 15.00-17.30

Powstanie w Getcie Warszawskim -spacer edukacyjny(opis –patrz wyżej)

Spacer bezpłatny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

12.00-13.00, 16.00-17.00

Odkryj Muzeum -spacer rodzinny (dzieci do 10 lat) (opis –patrz wyżej)

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

13.00-14.30

Spotkanie z OcalałymiCo działo się za murami getta i jak radzili sobie ci, którym udało się przedostać na drugą stronę? Jak radzą sobie z pamięcią o czasach okupacji Ocalali? Co chcieliby przekazać tym, dla których II wojna światowa i jej okrucieństwa to tylko oddalone w czasie fakty historyczne? Zapraszamy na spotkanie z osobami, które przeżyły warszawskie getto. Jest to niezwykła okazja, aby porozmawiać, zadać pytania, przybliżyć się do tamtych wydarzeń. Spotkanie organizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu. Poprowadzi je dziennikarka i pisarka, Anna Bikont.

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.

15.00-16.30

Kartka z kalendarza -warsztat dla dorosłych(opis –patrz wyżej)

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

15.00-16.30 Memory Project -

warsztaty dla dorosłych(opis –patrz wyżej)

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

16.00

Debata „Remember, Imagine, Act"o Raphaelu Lemkinie, Emanuelu Ringelbumiei JanieKarskim

Spotkanie przybliży postacie Raphaela Lemkina, Emanuela Ringelbuma i Jana Karskiego. Chociaż

trudno ich porównywać –ich doświadczenie Holokaustu było diametralnie różne –już w trakcie

wojny łączyła ich pełna świadomość tragedii Zagłady. Wydarzenie organizowane we współpracyz

Humanity in Action Polska. Uczestnicy: Roman Kuźniar, Samuel Kassow, Maciej Kozłowski, Judith

Goldstein. Prowadzenie: Jacek Żakowski.

Wstęp wolny.

17.00

„Masa 43 w hołdzie Bohaterom Getta„ –przejazdrowerowy upamiętniający Powstanie w Getcie Warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Stefana Starzyńskiego i Warszawska Masa Krytyczna zapraszają na Masę 1943 –przejazd rowero wy w

Hołdzie Bohaterom Getta.

Uczestnicy poznają historię miejsc nierozerwalnie związanych z historią warszawskich Żydów –Muran

owaoraz okolic placu Grzybowskiego. Na trasie znajdą się m.in. Żydowski Instytut Historyczny

w pobliżu dawnej Wielkiej Synagogi na Tłomackiem (w jej miejscu stoi dziś tzw. Błękitny Wieżowiec),

Synagoga Nożyków i siedziba Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Masa 1943 zakończy się

przed nowo otwartym gmachem Muzeum Historii Żydów Polskich, stanowiącym swoistą klamrę

spinającą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Rowerzystom będą towarzyszyły współczesne

interpretacjerewolucyjnych pieśni Bundu, którego członkiem był Marek Edelman, w wykonaniu

Wojtka Mazolewskiego i jego zespołu. Obowiązują zapisy na stronie

www.1944.pl/rejestracja

19.00

Premiera filmu „Ocaleni”Joanny Król i Karoliny Dzięciołowskiej

Bohaterami filmu są ocaleni z Holokaustu polscy Żydzi, dziś starsi ludzie mieszkający w Polsce

i Izraelu, snujący dramatyczną opowieść o tym, co kształtowało ich wojenne losy i było świadectwem

zarówno wielkości człowieka, jego poświęcenia i ogromnej dobroci, jak i podłości i drzemiącego

w nim zła.

Realizacja: Joanna Król i Karolina Dzięciołowska,

Muzeum Historii Żydów Polskich. Film powstał w

ramach muzealnego projektu Polscy Sprawiedliwi-Przywracanie pamięci. Czas: 55'.

Wstęp wolny.

22 kwietnia

19.00

Spektakl „Josela Rakowera rozmowa z Bogiem” na podstawie tekstu Zvi Kolitza

Historia opiera się na tekście spisanym przez żydowskiego powstańca w ruinach płonącego domu,

odnalezionym rzekomo w butelce pod gruzami warszawskiego getta. Słowa Josela Rakowera

wypowiadane w oczekiwaniu na śmierć są modlitwą, historią zagłady ukochanych

ludzi, opisem radości z zemsty ale też oskarżeniem Boga o okrucieństwo. Jego Tora –

to droga życia!–mówi  Rakower.

Im więcej nas dla tej drogi umiera, tym bardziej nieśmiertelna się ona staje.

Monodram w wykonaniu Sławomira Hollanda, muzyka do spektaklu skomponował iwykonana

Michał Górczyński.

Wydarzenie biletowane, bilet normalny –10 zł, bilet ulgowy –7 zł.

23 kwietnia

19.00

Debata o Władysławie Szlenglu połączona z promocją książki Magdaleny Stańczuk

Władysław Szlengel, warszawski poeta, autor piosenek i tekstów kabaretowych. Uczestniczył

w Powstaniu w Getcie Warszawskim. Zginął 8 maja 1943 r. podczas walk w bunkrze Szymona Kaca.

W rozmowie o Władysławie Szlenglu wezmą udział: poeta Piotr Matywiecki, psycholog Iza Falkowska

oraz Magdalena Stańczuk, autorka książki „Władysław Szlengel –poeta nieznany”. Prowadzenie:

Artur Hofman, prezes TSKŻ. Organizator wydarzenia: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.

Wstęp wolny.

18.00 –21.00

Otwarcie festiwalu Jewish Motifs

Uroczyste otwarcie najważniejszego festiwalu filmowego poświęconego tematyce żydowskiej

w Polsce.

Wydarzenie zamknięte, wstęp za zaproszeniami.

25 kwietnia

18.00 –21.00

Festiwal filmowy Jewish Motifs

Dzieci Hitlera, reż. Chanoch Ze’evi

Debata:

Czy zło jest dziedziczne? Jak dzieci nazistów radzą sobie z dziedzictwem ich ojców?

W dyskusji wezmą udział: Martin Pollack, Jurgen Wentzki, Magdalena Fikus oraz Chanoch Ze’evi

Prowadzenie: Paweł Sztompke

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

27 kwietnia

10.30-12.00

Memory Project –warsztaty dla rodzin

(dzieci od 12 roku życia)(opis –patrz wyżej)

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

11.00-12.00, 12.00-13.00, 14.00-15.00, 1600.00

Odkryj Muzeum –spacerdla dorosłych(opis –patrz wyżej)

Wydarzenie biletowane, bilet normalny –9 zł, bilet ulgowy –5 zł.

15:30 -17:00

Memory Project –warsztaty dla dorosłych (opis –patrz wyżej)

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

12.00-14.00, 16.00-18.00

Odkryj Muzeum Historii Żydów Polskich i miejsca pamięci Muranowa –spaceredukacyjny

Muzeum Historii Żydów Polskich powstało w sercu przedwojennej dzielnicy północnej, przed II wojną

światową w większości zamieszkałej przez warszawskich Żydów. W okresie okupacji Niemcy włączyli ten rejon miasta do zamkniętej żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej –

getta. To właśnie tu rozegrały się dramatyczne wydarzenia związane z likwidacją żydowskie społeczności Warszawy w czasie tzw. Wielkiej Akcji –deportacji do obozuzagłady w Treblince.

Tutajtakże miała miejsceostatnia heroiczna walka –Powstanie w Getcie Warszawskim, którego 70.

rocznicę obchodzimy w tym roku. Zapraszamy do odkrywania

bolesnej historii zniszczonej dzielnicy, po której zostały jedyniemiejsca pamięci i pomniki.

Odwiedzimybudynek MuzeumHistorii Żydów Polskich, którego unikalna architektura łączy

się z historią miejsca i przypomina o tożsamości Muranowa.

Trasa spaceru: okolice budynku Muzeum Historii Żydów Polskich –od Pomnika Bohaterów Getta, wz

dłuż Traktu Pamięci i Męczeństwa Żydów Polskich –do pomnika Umschlagplatz.

Spacer bezpłatny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

16.00-19.00

Festiwal filmowy Jewish Motifs

Pobożna, reż. Diana Neille

Debata:

Nowy wróg.

Czy w XXI wieku gej zastąpił żyda?

W dyskusji wezmą udział: Agnieszka Holland, Jacek Poniedziałek, Marzanna Pogorzelska oraz Diana

Neille

Prowadzenie: Anka Grupińska

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

28 kwietnia

11.00-12.00, 12.00-..00-15.00, 16.00-17.00

Odkryj Muzeum –spacerdla dorosłych(opis –patrz wyżej)

Wydarzenie biletowane, bilet normalny –9 zł, bilet ulgowy –5 zł.

11.00-13.30, 13.00-15.30, 15.00-17.30

Ulice warszawskiego getta: ulica Leszno –spaceredukacyjnyZanim rozpoczęła się zagłada warszawskiego getta, w zamkniętej dzielnicy mieszkało ponad 450 tysięcy ludzi, stłoczonych na powierzchni ok. 3 km kwadratowych. Mimo wszechobecnego głodu i terroru ulice getta były pełne –

mieszkańcy zajmowali się codziennymi sprawami, starali się zdobyć żywność. Potrzebowali także muzyki, teatru, poezji. Jak wyglądało życie codzienne w Getcie Warszawskim? Zapraszamy na spacer z przewodnikiem wzdłuż dawnej ulicy Leszno, zwanej „gettową Marszałkowską”lub Broadwayem getta ze względu na usytuowane tu teatry i kawiarnie artystyczne

 

To właśnie tu koncertował Władysław Szpilman znany z filmu „Pianista”i śpiewały Wiera Gran i Marysia Ajzensztadt, nazywana „słowikiem Getta Warszawskiego”. Lesznem najdłużej jeździł

tramwaj oznaczony gwiazdą Dawida, tu znajdowała sięnajdłużej działająca brama. Tędy także

pędzono ludzi z „małego getta”na Umschlagplatz. Postaramy się przywrócić pamięć świata, który odszedłwraz z zagładą getta. Trasa spaceru: spacer dawną ulicą Leszno. Początek róg Al. Solidarnościi pl. Bankowego; koniec –ul. Żelazna.

Spacer bezpłatny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

11.00-14.00

Zoom na muzeum –rodzinne warsztaty fotografii otworkowej

Zajęcia rozpoczynają się od zapoznania się z procesem powstawania zdjęć w cameraobscura,

działaniem materiałów światłoczułych oraz metodą wykonywania zdjęć otworkowych. Pod okiem

prowadzącego, uczestnicy warsztatu zbudują własne aparaty.

Następnie będą eksplorować budynek muzeum, wybierającjeden z trzech obiektów do sfotograf owania.

Na koniec, uczestnicy i prowadzący omówią powstałe prace.

Warsztat odpłatny, bilet normalny –15 zł, bilet ulgowy –10 zł.

15.30-17.00

Memory Project –warsztaty dla dorosłych(opis –patrz wyżej)

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

17.00

Debata „

Czy Polacy wciąż biednie patrzą na getto? Od moralnego świadectwa do

etyki pamięci”

Dyskusja panelowa o stanie polskiej pamięci, o tym, jak Polacy historycznie i dziś odnajdują się w roli

świadków Zagłady. Punktem wyjścia do dyskusji będzie esej J. Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na

getto” (1987), a także historyczne publikacje polskich badaczy Zagłady z ostatniej dekady (B.

Engelking, J. Grabowski, J. Gross, J. Tokarska-Bakir, J. Żyndul). Udział w spotkaniu wezmą:

publicystka Halina Bortnowska, prof. Jacek Hołówka, Uniwersytet Warszawski. Prowadzenie: Marta Duch-Dyngosz, Uniwersytet Jagielloński.

Wstęp wolny.

4 maja

12.00-14.00, 16.00-18.00

Odkryj Muzeum Historii Żydów Polskich i miejsca pamięci Muranowa –spaceredukacyjny(opis –patrz wyżej)

Spacer bezpłatny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

13.00-15.00, 15.00-16.00

Odkryj Muzeum –spacerdla dorosłych(opis –patrz wyżej)

Wydarzenie biletowane, bilet normalny –9 zł, bilet ulgowy –5 zł.

12:00-13:00 Odkryj Muzeum –spacerrodzinny (dzieci do 10 lat)(opis –patrz wyżej)

Wydarzenie biletowane, bilet normalny –9 zł, bilet ulgowy –5 zł.5 maja11.00-12.00, 15.00-16.00

Odkryj Muzeum –spacerdla dorosłych(opis –patrz wyżej)

Wydarzenie biletowane, bilet normalny –9 zł, bilet ulgowy –5 zł.

12.00-13.00

Odkryj Muzeum –spacerrodzinny (dzieci do 10 lat)(opis –patrz wyżej)

12.00-14.00, 16.00-18.00

Odkryj Muzeum Historii Żydów Polskich i miejsca pamięci Muranowa –spaceredukacyjny(opis –

patrz wyżej)

Spacer bezpłatny, obowiązuje rezerwacja

miejsc.

8 maja

„Mordechaj Anielewicz –bohater dwóch narodów”. Konferencja z okazji 10-lecia odsłonięcia

pomnika Mordechaja Anielewicza w Wyszkowie

11.00

Rozpoczęcie uroczystości pod pomnikiem

12.00

Sesja naukowa.Wyszków,Skwer Berka Joselewicza i Wyszkowski Ośrodek Kultury

Uroczystości poświęcone pochodzącemu z Wyszkowa Mordechajowi Anielewiczowi w 10. rocz

nicę odsłonięcia jego pomnika.

Po uroczystościach odbędzie się współorganizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich sesja naukowa poświęcona Anielewiczowi. Sesji będzie towarzyszyła wystawa przedstawiająca historię Żydów wyszkowskich.

Organizator: Gmina Wyszków.

Więcej informacji na stronie:www.wyszkow.pl

19.00-20.00

Mapy pamięci –spektakl(opis –patrz wyżej)

Wstęp wolny.

9 maja

Przegląd polskiego kina holokaustowego: Polacy w roli świadków Zagłady

18.00

Dekalog VIII, Krzysztof Kieślowski, 1989

20.00

Jeszcze tylko ten Las, Andrzej Łomnicki, 1991

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

10 maja

Przegląd polskiego kina holokaustowego: Polacy w roli świadków Zagłady

18.00

Pożegnanie z Marią, Filip Zylber, 1993

20.00

Wielki Tydzień, Andrzej Wajda, 1995

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

11 maja

11.00-12.00, 14.00-15.00, 15.00-16., 16.0017.00

Odkryj Muzeum –spacerdla dorosłych(opis –patrz wyżej)

Wydarzenie biletowane, bilet normalny –9 zł, bilet ulgowy –5 zł.

12:00-13:00

Odkryj Muzeum -spacer rodzinny (dzieci do 10 lat)(opis –patrz wyżej)Wydarzenie biletowane,biletnormalny –9 zł, bilet ulgowy –5 zł.

12.00-14.00, 16.00-18.00

Odkryj Muzeum Historii Żydów Polskich i miejsca pamięci Muranowa –spaceredukacyjny(opis –patrz wyżej)

Spacer bezpłatny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

Przegląd polskiego kina holokaustowego: Polacy w roli świadków Zagłady

18.00

Daleko od okna, Jan Jakub Kolski, 2000

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

20.00

Dyskusja podsumowująca Przegląd polskiego kina holokaustowego. Prowadzenie: Tadeusz

Sobolewski.

Wstęp wolny.

12 maja

11.00-12.00, 14.00=15.00, 15.00-16.00, 16.00-17.00

Odkryj Muzeum –spacerdla dorosłych(opis –patrz wyżej)

Wydarzenie biletowane, bilet normalny –9 zł, bilet ulgowy –5 zł.

10.00 –22.00

Finałowy dzień festiwalu Nowa Muzyka Żydowska.

Warsztaty plastyczno-muzyczne dla dzieci pt. Clilim Becwaim;koncert pt. Babcias Memory w

wykonaniu formacji River Loam Trio oraz koncert finałowy festiwalu –projek tspecjalny

–Great Jewish Songbook w wykonaniu formacji Horny Trees Big Band.

Wydarzenie biletowane.

11.00-13.30 Małe getto –spaceredukacyjny

Warszawskie getto –największe spośród ponad 400 innych gett na okupowanych ziemiach polskich –

funkcjonowało, od izolowane od reszty miasta, choć w samym jego centrum, od 16 listopada 1940 r.

Do jego ostatecznej likwidacji po zdławieniu Powstania w 1943 r. dzieliło się na dwie części,

rozdzielone ciągiem komunikacyjnym biegnącym od placu Żelaznej Bramy do ulicy Chłodnej. Nad

Chłodną, na początku 1942 roku powstał drewniany most, który stał się symbolem getta

warszawskiego –utrwalonym na wielu fotografiach i opisanym w relacjach mieszkańców. Most, który

powinien łączyć, dzielił miasto na dwa różne światy. Zapraszamy na spacer z przewodnikiem po

terenie tzw. „małego getta”. W rejonie tym zachowały się pojedyncze oryginalne budynk

i, które ułatwią przywołanie wydarzeń, historii i ludzi z tamtego okresu.

Trasa spaceru: spacer po terenie „małego getta” w kierunku skrzyżowania ulic Chłodnej i Żelaznej

Spacer bezpłatny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

11.00-14.00

Zoom na muzeum –rodzinne warsztaty fotografii otworkowej

Zajęcia rozpoczynają się od zapoznania się z procesem powstawania zdjęć w camera obscura,

działaniem materiałów światłoczułych oraz metodą wykonywania zdjęć otworkowych. Pod okiem

prowadzącego, uczestnicy warsztatu zbudują własne aparaty.

Następnie będą eksplorować budynek muzeum, wybierającjeden z trzech obiektów dosfotografowania.

Na koniec, uczestnicy i prowadzący omówią powstałe prace.

Warsztat odpłatny, bilet normalny –15 zł, bilet ulgowy –10 zł.

13.00-15.30

Ulice warszawskiego getta: ulica Leszno –spaceredukacyjny(opis –patrz wyżej)

Spacer bezpłatny, obowiązuje rezerwacja miejsc.

15.00-17.30

Powstanie w Getcie Warszawskim –spaceredukacyjny(opis –patrz wyżej)

Spacer bezpłatny, obowiązuje rezerwacja

miejsc.

13 maja

19.00„Władysław Szlengel -poeta nieznany”–spektaklteatralno-muzyczny

Spektakl przygotowany z okazji 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, poświęcony

twórczości Władysława Szlengla –poety, tekściarza przedwojennych kabaretów, sarkastycznego

obserwatora życia w getcieaż do ostatnich jego chwil. Spektakl odnosi się zarówno do przedwojennej twórczości Szlengla, jak i utworów tworzonych w getcie. Poza dziennikiem Adama Czerniakowa oraz

Archiwum Ringelbluma twórczość Władysława Szlengla jest chyba najbardziej poruszającym

świadectwem gettowych realiów.

Reżyseria: Artur Hofman;

opracowanie muzyczne: Teresa Wrońska

;

występują: Monika Chrząstowska, Ewa Dąbrowska, Dorota Salamon, Henryk Rajfer, Piotr Sierecki, Jerzy Walczak, Marek Węglarski.

Organizator: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.

Wstęp wolny.

14 maja

18.00-19.30

Spotkanie z Urim Orlevem-wykład “Książki jako doświadczenie dzieciństwa” Uri Orlev,

izraelski prozaik, autor książek dla dzieci i tłumacz polsko-żydowskiego pochodzeniaurodził się w 1931 r. w Warszawie. Podczas II wojny światowej wraz z rodziną został przesiedlony do Getta

Warszawskiego, gdzie przebywał w latach 1940-1943

Następnie został wywieziony do obozu w Bergen-Belsen, gdzie spędził prawie dwa lata. Po zakończeniu wojny, w 1946 roku wyemigrował do Palestyny.

Wstęp wolny.

16 maja

18.00

Koncert upamiętniający zburzenie Wielkiej Synagogi w Warszawie

Finałowe wydarzenie obchodów 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim.

Koncert monograficzny Jerzego Maksymiuka jest muzycznym hołdem złożonym wszystkim

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Rosz HaSzana 2021

Spotykamy się 18 września

o godz. 18:00

Szachrit w sobotę 18.09

o godz. 9:30

apples&honey.jpg

Shabbat - info

UWAGA !!!

Spotkania szabatowe

wstrzymane do odwołania.

w razie pytań kontakt z biurem 

poznan@jewish.org.pl

niebieski.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl