POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Kalendarz

 

KLIKNIJ TUTAJ calenda1.jpg

Hebrajski on-line

hebr.jpgKliknij obrazek
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg
Oświadczenia w sprawie uboju rytualnego  Email

W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat uboju rytualnego prezentowanymi na łamach prasy i w wypowiedziach polityków zamieszczamy oświadczenia przedstawicieli władz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz rabinów Michaela Schudricha i Stasa Wojciechowicza.

Oświadczenie władz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP z 15 lipca 2013 w sprawie wypowiedzi posła Andrzeja Halickiego dotyczącej kwestii uboju rytualnego.

Władze Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP skierowały dziś do posła Andrzej Halickiego (PO) kilka pytań dotyczących jego medialnych wypowiedzi nt. uboju rytualnego, w których podał nieprawdziwe informacje o rzekomo przeprowadzonych z przedstawicielami społeczności żydowskiej konsultacjach nt. poprawki do ustawy o ochronie zwierząt.

W piśmie zapytaliśmy posła m.in. o to, z kim przeprowadzone zostały rządowe konsultacje nt. poprawki do projektu ustawy o ochronie zwierząt? Czy rząd oficjalnie wystąpił o stanowisko Związku Gmin Żydowskich w RP? W jakim trybie propozycje rządu dotyczące zagwarantowania wspólnotom religijnym realizowania uboju na własne potrzeby zostały skonsultowane z przedstawicielami społeczności żydowskiej?

W programie „Fakty po Faktach” w dniu 13 lipca br. poseł Halicki powiedział, że nikt (ani ministerstwo, ani PSL, ani nawet wspólnoty) nie chciał przepisu umożliwiającego ubój rytualny na potrzeby lokalnej społeczności. W dzisiejszym programie na antenie TVN24 pan poseł wyjaśnił, że konsultacje dotyczące ewentualnej poprawki do ustawy konsultowane były w ramach spotkań klubowych w sejmie. Należy podkreślić, że nie brał w nich udziału przedstawiciel Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce.

Oświadczamy, że władze Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP – organizacji uprawnionej do konsultowania wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnoty religijnej Żydów – nigdy nie otrzymały od posła Andrzeja Halickiego propozycji poprawki do ustawy, która umożliwiałaby tzw. ograniczony ubój rytualny wykonywany na potrzeby lokalnej społeczności. Zarząd Związku jest gotów do podjęcia w każdej chwili rozmów ze stroną rządową na temat możliwości przywrócenia prawa, które  umożliwiłoby gminom żydowskim realizację ich obowiązku dbania o potrzeby religijne swoich członków także w zakresie zaopatrzenia w koszerne mięso.

W tym samym liście poprosiliśmy posła o podanie źródła informacji o tym, jakoby ubój rytualny w Stanach Zjednoczonych był zakazany. Taka wypowiedź padła z ust pana A. Halickiego
w przywołanym wcześniej programie telewizyjnym. Nasza wiedza w tym zakresie wskazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Na dowód przywołaliśmy dokument pt. „The Humane Slaughter Act”, który dopuszcza szechitę jako humanitarną metodę uboju zwierząt, a także wpis Ambasadora USA w Polsce na jego Twiterze (14.07.2013) o tym, że prawo amerykańskie zezwala na ubój rytualny. Zapytaliśmy posła, na jakiej podstawie wprowadził w błąd opinię publiczną mówiąc o zakazie uboju, który miałby obowiązywać w USA? Jego wypowiedzi, bez zweryfikowania faktów, powtórzyli bowiem czołowi politycy m.in. były premier Leszek Miller.

Piotr Kadlčik – Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Symcha Keller – Przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

 

 

Oświadczenie rabina Michaela Schudricha z 14 lipca 2013


Radio Zet na swoim portalu wypaczyło moją wypowiedź, więc wyjaśniam, że nie wyobrażam sobie pełnienia funkcji naczelnego rabina w kraju, w którym ograniczane są prawa religii żydowskiej. Nie mógłbym bowiem służyć w sposób właściwy moim współwyznawcom. To oczywiście nie jest groźba, bo i wobec kogo, lecz zwykłe stwierdzenie oczywistego faktu. Jeżeli legalność uboju rytualnego nie zostanie w sposób zgodny z prawem przywrócona, będę zmuszony zrzec się mojej funkcji.

Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski

 

Oświadczenie rabina Stasa Wojciechowicza z 15 lipca 2013 w związku z wypowiedzią posła Roberta Biedronia

Jako rabin reprezentujący nurt postępowy (reformowany) judaizmu w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i na terenie Polski jestem zbulwersowany wypowiedzią posła Ruchu Palikota Roberta Biedronia, która padła w programie "Kawa na ławę" na antenie TVN 24 w dniu 14 lipca 2013 r.

Środowisko Żydów postępowych nigdy nie popierało wprowadzenia zakazu uboju rytualnego na terenie Polski. Wypowiedź pana posła jest kolejnym kłamstwem w tzw. "walce w obronie praw zwierząt". Jako religijni Żydzi obserwujemy po raz kolejny nadużycie i wykorzystywanie różnic ideowych, jakie występują pomiędzy tradycyjnie pojmowanym judaizmem a nurtem postępowym. Jest faktem, że wśród nas jest wiele osób, które zrezygnowały ze spożycia mięsa i zostały wegetarianami z własnego wyboru. Jest to indywidualny wybór każdej osoby i nie może być narzucony przez kogoś innego, tym bardziej przez parlament danego państwa.

My, Żydzi postępowi, widzimy w kaszrucie (żydowskich zasadach jedzenia) ważny element naszej tożsamości, który dodaje świętości naszemu codziennemu życiu. Odbieranie tej możliwości w jakikolwiek sposób przez instytucje państwowe, jest niepokojącym sygnałem ograniczającym naszą wolność religijną.

Podkreślamy, że wypowiedź posła Biedronia nie ma nic wspólnego z postawą polskich Żydów postępowych w kwestii uboju rytualnego.

Rabin Stas Wojciechowicz
Kongregacja judaizmu postępowego Ec Chaim przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

 

 

Oświadczenie z 12 lipca 2013 po głosowaniu o dopuszczalności uboju rytualnego

Wynik dzisiejszego głosowania w Sejmie odnośnie dopuszczalności uboju rytualnego był dla nas szokiem. Zwyciężył całkowicie nieprawdziwy pogląd, jakoby ubój taki był okrutny, czy wręcz intencjonalnie okrutny. Pogląd ten zyskał na popularności w Europie w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy to pod wpływem hitlerowskiej propagandy zakaz uboju wprowadziły Norwegia i Szwecja; Polska będzie odtąd pierwszym krajem członkowskim UE w którym obowiązuje taki zakaz, nie będący pozostałością regulacji z czasów hitlerowskich. Godzi on bezpośrednio w podstawowe prawa żydowskiej i muzułmańskiej ludności kraju, zmuszonej odtąd, by kupować droższe mięso importowane lub przejść na przymusowy wegetarianizm. Nie sposób nie zauważyć, że polskie ustawodawstwo nie zakazuje praktyk takich, jak polowanie, w których zwierzętom zadaje się cierpienie dla przyjemności. Prawo do tej przyjemności stoi od dziś w polskim ładzie prawnym wyżej od podstawowych swobód religijnych dwóch wyznań niechrześcijańskich. Trudno nie upatrywać więc w decyzji polskiego Sejmu złowrogiej hipokryzji, jaką zazwyczaj maskuje się dyskryminację części obywateli. Większość, której prawa pozostają nienaruszone, winna jednak mieć świadomość faktu, że gwałcenie praw mniejszości na ogół nie wróży prawom pozostałych nic dobrego.

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować 178 Posłom i Posłankom, którzy, pomimo poddziałów politycznych, głosowali za zachowaniem swobód religijnych w Rzeczypospolitej.

Piotr Kadlčik - Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Rabin Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski

 

ATTENTION !

About the visits

to the grave

of Akiva Eger

please get in touch with Mrs.Estera +48 726 100 199 Or gekafka@jewish.org.pl

SZABAT

Kochani, spotkania szabatowe wstrzymane do odwołania ze względu na ważny remont w siedzibie Gminy. Powiadomimy o wznowieniu spotkań.

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

JEWISH.PL

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

OTWARTA

otwarta.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl