POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

MINYanim - Projekt lokalny - Raport uczestników  Email
Projekt Poznań i przygotowania:
Poznański Projekt polskiej grupy MiNYanim skierowany był przede wszystkim do młodzieży, która zainteresowana jest aktywnym udziałem w życiu żydowskim w swoim mieście. Idea zorganizowania tego seminarium pojawiła się jako odpowiedź na brak
interesujących propozycji dla osób młodych w Poznaniu.
Grupa MiNYanim postanowiła pokazać poznańskim słuchaczom jak wygląda życie młodzieży żydowskiej w innych miastachw Polsce oraz co sami mogą zrobić dla siebie w swoim mieście. Tak też został przygotowany intensywny dwudniowy program seminarium, do udziału w którym został zaproszony również Rabin Yehoshua Ellis. Uczestnicy programu MiNYanim rozpoczęli przygotowania do przeprowadzenia seminarium już w styczniu. By nasza inicjatywa okazała się sukcesem, podzieliliśmy się zadaniami.
Program, który chcieliśmy zorganizować został ustalony na samym początku przygotowań.Jednakże by doszedł on do skutku potrzebne były finanse. Piotr zajął się pozyskaniem funduszy z JDC, który znacznie wspomógł nasz budżet oraz z organizacji TAMAR, w której działalność jest zaangażowany. Jednakże największy zastrzyk gotówki dostaliśmy od Agencji Żydowskiej.
Po ustaleniu programu Przemek opracował plakat reklamujący nasze seminarium oraz przygotował prezentację o organizacjach żydowskich w Polsce. Basia i Ela zajęły się przygotowaniem śpiewników na Szabat oraz zorganizowaniem koszernej kolacji, która
została przetransportowana z Warszawy do Poznania.
Magda odpowiedzialna była zaznalezienie odpowiedniego lokum mieszczącego wszystkich uczestników programu, łącznie z
Rabinem.
Z pomocą Alicji, zajęła się także zarezerwowaniem odpowiedniego lokalu nasobotni wieczór, gdzie w mniej oficjalnej atmosferze chcieliśmy zintegrować się z poznańskimi uczestnikami seminarium. Klaudia opracowała tematykę i przeprowadziłasobotni panel dyskusyjny, który miał pokazać braki społeczności żydowskiej w organizowaniu interesujących wydarzeń dla „młodych dorosłych” oraz miał pokazać im jak sami mogą tworzyć lokalne grupy i przygotowywać zajęcia różnego typu dla siebie samych.

Szabat:

Wspólnie z gminą poznańską zorganizowaliśmy kolację szabatową w budynku gminy na ul. Stawnej 10.

Poinformowani i zaproszeni na nią byli wszyscy członkowie gminy.Przywie źliśmy z Warszawy koszerne chałki oraz część posiłku. Drugą cześć zaopatrzyła gmina poznańska. Pani Kobus, przewodnicząca powitała uczestników spotkania i oficjalnie

przedstawiła nas oraz Rabina Yehoshue Ellisa. Rabin poprowadził Seudat Szabat, a także odbywający się wcześniej Kabbalat Szabat w bożnicy.

Uczestnicy otrzymali stworzone przeznas śpiewniki szabatowe, które mogli zabrać ze sobą do domu. W trakcie posiłku umilaliśmy

czas przybyłych prowadzonymi przez nas pieśniami szabatowymi oraz krótkim Draszempoprowadzonym przez Rabina.

Aby zintegrowa
ć się z uczestnikami spotkania usiedliśmy tak aby każdy miał okazje poznać nas indywidualnie. Na kolację przyszło około czterdziestuosób. Uczestnicy bardzo chętnie rozmawiali z nami i wyrażali zainteresowanie i chęć udziału

w sobotnim spotkaniu.

Starsza grupa wiekowa była rozczarowana gdy dowiedziała się, że seminarium skierowane jest tylko do młodzieży. Skłoniło to nas do refleksji nad planowaniem przyszłych spotkań, które uwzględniałyby także starszą grupę wiekową.

Oceniamy piątkowe spotkanie jako bardzo owocne. Spotkaliśmy się z ciepłym przyjęciem i zainteresowaniem pogłębiania wiedzy i umiejętności ze strony członków gminy. Bardzo klarownie została wyrażona chęć współpracy z nami w przyszłości.

 

Wykład Rabina Yehoshuy Elllisa:

Sobotni wykład Rabina dotyczył świeta Purym. W spotkaniu uczestniczyło dziesięciu młodych Poznaniaków. Wykład miał charakter interaktywny. Rabin opowiadał historię Purimu oraz to w jaki sposób obchodzi się to święto. Zaprosiliśmy uczestników do wzięcia udziału w warszawskim balu purimowym, Ma to na celu zachęcić do integracji poznańskiej młodzieży w środowisku młodych Żydów w całej Polsce (jest to impreza na którą przyjeżdżają Żydzi z całej Polski) oraz zachęcić do aktywnego budowania życia żydowskiego we własnym mieście.

Ice Breakers:

Celem pierwszych puntków programu było wzajemne poznanie się uczestników i organizatorów seminarium. Wzieli oni udział w kilku ćwiczeniach na przełamanie lodów, które pozwoliły na zapamiętnie swoich imion i podstawowych informacji o sobie na wzajem Ta część spotkania pozwoliła na rozluźnienie atmosfery i otwarcie się na to co przygotowali organizatorzy.

Dyskusja z uczestnikami seminarium:

Ta część programu służyła głównie wymianie doświadczeń, przedyskutowaniu problemów jak i osiągnięć społeczności w Poznaniu, planów na przyszłość , omówienie projektów tychistniej ących jak i możliwości stworzenia nowych. Uczestnicy podzieleni byli na cztery grupy ( edukacja, kultura, religia, tradycja) oddające płaszczyzny na jakich rozwija się społecznośćż ydowska po czym mając po 5 minut na rozmowy na każdy z wymienionych tematówspisywali na dużej kartce swoje przemyślenia. Podgrupy przemieszczały się pomiędzy tematami zgodnie z ruchem wskazówek zegara a moderatorzy dyskusji pomagali w zapisywaniu pomysłów jak również referowali na forum usłyszane opinie.

Prezentacje organizacji żydowskich:

Czas przeznaczony na tę część naszego seminarium miał głównie być wypełniony prezentacjami na temat jednych z ważniejszych organizacji żydowskich w Polsce. Zostały omówione : Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, Tamar, Maccabi, Agencja Żydowska, Joint (Limmud, obozy dla dzieci, obozy Laudera).

Był to również moment, w którym uczestnicy seminariów mogli zadawać nam pytania na temat działalności w innychmiastach, kontaktów w biurami wymienionych organizacji, zakresu ich działalności itp.

Uczestnicy dostali również teczki, w których umieszczone zostały ulotki różnych organizacji żydowskich nie tylko tych

ogólnopolskich ale również lokalnych.

Magda Dorosz, Ela Jezowska, Mladen Petrov, Piotr Korzeniewski, Basia Wieczorek, Przemek Dudek, Klaudia Klimek, Alicja Klitenik

 

Raport Yehoshuy Ellis’a o projekcie poznańskim:

The Seminar in Poznan seems to me to be exactly the type of activity that Minyanim is designer for. For two days the community of Poznan was home to a group of highly motivated and well organized young adults who are working to make Jewish life a meaningful reality in Poland.

The Seminar gave the community a taste of Shabbat and Jewish life and then gave the participants the tools to organize and motivate their own community. Minyanim reached out a hand in help and in invitation, they showed the participants what Jewish leadership looks like, gave them the tools to achieve on their own and invited them to join them in the future in their

home cities. I was both impressed and inspired by this group and hope to be able to contribute to their activities in the future.

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 20:00.

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl