POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Apel Muzeum Historii Żydów Polskich  Email
Szanowni Państwo,
Muzeum Historii Żydów Polskich powstaje jako nowoczesne, multimedialne centrum edukacji i kultury. Jego misją jest zachowanie dziedzictwa tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich. Statutowym celem Muzeum jest ukazanie dziejów Żydów na historycznych terenach Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Warszawy, wspieranie wszelkich działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz szacunku dla tradycji i kultury żydowskiej.

Muzeum powstaje dzięki współpracy: Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz darczyńców i przyjaciół z całego świata. Muzeum Historii Żydów Polskich, które powstanie w 2012 roku na terenie byłego getta warszawskiego, będzie pierwszym i jedynym muzeum na świecie poświęconym w całości historii Żydów polskich. Miejsce to będzie również nową, wielofunkcyjną instytucją kultury w Warszawie. Polska, niegdyś jeden z największych i najbardziej kulturowo zróżnicowanych krajów Europy, była centrum żydowskiej diaspory, miejscem, w którym żyła najliczniejsza społeczność żydowska na świecie. Fragmenty dziedzictwa Żydów polskich znajdują się również na terenach dzisiejszej Litwy, Białorusi, Łotwy oraz Ukrainy, Estonii i zachodniej części Rosji. Muzeum Historii Żydów Polskich uruchomiło w czerwcu 2009 roku portal internetowy "Wirtualny Sztetl", dostępny na stronie www.sztetl.org.pl. Jest to portal społecznościowy, poświęcony historii miast i miasteczek Polski oraz mieszkających w nich Żydów. Nasz zespół chciałby, żeby do społeczności Sztetla dołączyli mieszkańcy gmin, miast i miasteczek z całej Polski. Współtwórcy portalu przyczyniają się do pozytywnej zmiany stereotypowego wizerunku Polski w świecie, Polacy są widziani za granicą jako świadomi swojej historii i dbający o dziedzictwo żydowskich sąsiadów. Zwracam się z prośbą o umieszczenie linku (www.sztetl.org.pl) do portalu "Wirtualny Sztetl" na stronie internetowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Bardzo zależy nam na przekazywaniu przez Państwa informacji o bieżących wydarzeniach w Gminie. Będzie nam miło, jeśli ktoś z Państwa zarejestruje się jako użytkownik Wirtualnego Sztetla i przekaże teksty, fotografie, kopie dokumentów, a także informacje praktyczne - z myślą o odwiedzających Państwa miejscowość. W ten sposób informacja o działaniach na rzecz społeczności żydowskiej dotrze do szerszego grona odbiorców.

 

Z wyrazami szacunku,

Albert Stankowski
Kierownik Projektu "Wirtualny Sztetl"
"Virtual Shtetl" Project Manager
[logo]
The Museum of the History of Polish Jews
ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa
t. +48 22 47 10 312, f. +48 22 832 20 43
astankowski@jewishmuseum.org.pl<mailto:astankowski@jewishmuseum.org.pl>
www.jewishmuseum.org.pl<http://www.jewishmuseum.org.pl>

 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Rosz HaSzana 2021

Spotykamy się 18 września

o godz. 18:00

Szachrit w sobotę 18.09

o godz. 9:30

apples&honey.jpg

Shabbat - info

UWAGA !!!

Spotkania szabatowe

wstrzymane do odwołania.

w razie pytań kontakt z biurem 

poznan@jewish.org.pl

niebieski.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl