POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

ALINA SKIBIŃSKA laureatką Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2012  Email
Nagroda ta, ustanowiona przez Profesora Jana Karskiego w 1992 roku i administrowana przez Żydowski Instytut Naukowy YIVO (YIVO Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku, jest przyznawana dorocznie autorom publikacji odzwierciedlających wkład Żydów polskich w kulturę polską. Wysokość nagrody wynosi $5000. Laureatkę nagrody wybrał Komitet w składzie: prof. Jerzy Tomaszewski, prof. Feliks Tych, prof. Paweł Śpiewak (dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie), dr Jonathan Brent (dyrektor YIVO Institute for Jewish Research) i Marek Web, sekretarz Komitetu Nagrody. Alina Skibińska prowadzi badania nad dziejami Żydów polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Jest przedstawicielką w Polsce U.S. Holocaust Memorial Museum (USHMM) w Waszyngtonie. Z ramienia USHMM współpracuje z instytucjami gromadzącymi i opracowującymi materiały archiwalne o Zagładzie; pośredniczy również w kontaktach między USHMM a naukowcami, historykami, archiwistami i pracownikami muzeów w Polsce. Od 2003 roku jest członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i członkiem redakcji rocznika naukowego „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” w którym też drukuje wiele swoich prac. Uczestniczyła w projektach badawczych Centrum poświęconych takim zagadnieniom jak: życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, 1939-1945; bezpośrednie i długofalowe skutki Zagłady w Polsce, 1944-2010; ludność wiejska w Generalnym Gubernatorstwie wobec Zagłady i ukrywania się Żydów, 1942-1945; losy mienia żydowskiego pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych, 1939-1950. Skibińska jest autorką i współautorką szeregu artykułów które koncentrują się na wojennych i bezpośrednio powojennych losach ludności żydowskiej, zbrodniach popełnianych na ukrywających się Żydach, losach Żydów wysiedlonych z warszawskiego getta do obozów i sytuacji Żydów ukrywających się po aryjskiej stronie. We współpracy z innymi historykami polskimi opublikowała przewodnik archiwalno-bibliograficzny do badań oraz wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich. Najnowsza pozycja opublikowana przez Alinę Skibińską (wspólnie z Tadeuszem Markielem) to książka pt. „Jakie to ma znaczenie czy zrobili to z chciwości?” Zagłada domu Trynczerów, Warszawa 2011. Książka była nominowana do Nagrody Historycznej „Polityki” za rok 2011. Zmarły 15 lipca 2000 roku Profesor Jan Karski był w czasie wojny kurierem rządu polskiego w Londynie. Przedostał się z okupowanej Polski na Zachód i przekazał rządom alianckim informacje o postępującej zagładzie ludności żydowskiej w Polsce dokonywanej przez okupantów niemieckich. Nagroda została ufundowana przez Jana Karskiego dla uhonorowania pamięci jego żony, Poli Nireńskiej, tancerki i choreografa, która w czasie wojny uratowała się, jako jedyna z ponad siedemdziesięcioosobowej rodziny żydowskiej. W poprzednich latach laureatami Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej byli: Eugenia Prokop-Janiec, Jerzy Ficowski i Michał Friedman, Marek Rostworowski, Henryk Grynberg, Ruta Sakowska, Jerzy Tomaszewski, Hanna Krall, Maria i Kazimierz Piechotkowie, ks. Stanisław Musiał, Leszek Hońdo, Michał Jagiełło, Monika Adamczyk-Garbowska, Jan Jagielski, Joachim Russek, Joanna Tokarska-Bakir, Szymon Rudnicki, Aleksander B. Skotnicki, Joanna Nalewajko-Kulikov i Marcin Wodziński. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 16 października 2012 roku, o godzinie 18:00 w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma ul. Tłomackie 3/5 00-090 Warszawa tel. (22) 827-92-21 fax 827-83-72 secretary@jhi.pl www.jhi.pl
 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl