POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Szabat 13.04.18 Parszat Szemini.  Email
Parszat ha Szawua
14 dzień Omeru. Zapalenie świec dla Poznania 19:29. Szabat Mewarchim. Hawdala 20:43
Przepis na otrzymanie obecności Boga

„Ósmego dnia wezwał Mojżesz Aarona i jego synów oraz starszych izraelskich I rzekł do Aarona: Weź sobie młodego cielca na ofiarę za grzech, a barana na ofiarę całopalną, oba bez skazy, i przyprowadź je przed Pana. A do synów izraelskich powiedz tak

 

 

Weźcie kozła na ofiarę za grzech, a cielca i jagnię jednoroczne, oba bez skazy, na ofiarę całopalną, Wołu zaś i barana na ofiarę pojednania, aby je zarżnąć przed Panem, i ofiarę z pokarmów zaczynioną oliwą, gdyż dzisiaj ukaże się wam Pan”.

W końcu nadejdzie dzień, gdy Miszkan (Świątynia) zostanie konsekrowany, a obecność Boga zstąpi na naród Izraela na stałe.

 

Będzie to dzień pełen uroczystości, radosnej pieśni, duchowego podniecenia i oczywiście wymaganych poświęceń, które należy ofiarować w oczekiwaniu na przybycie szechiny.

 

Dwie grupy składają ofiary: Aaron i dzieci Izraela. Ale rodzaje poświęceń różnią się całkowicie w obu przypadkach. Dzieci Izraela złożyły cztery ofiary, które reprezentowały wszystkie rodzaje ofiar w Przybytku Boga:

 

1) kozła za ofiarę za grzech

2) cielę i jagnięcinę jako ofiarę “olah”

3) wołu i barana jako ofiary pokojowej

4) posiłek składający się z mąki i oleju – mincha

 

Zasadniczo widzimy każdy typ zwierzęcia dla każdego rodzaju ofiary (ofiara aszam jest tutaj w ramach ofiary hatat), ponieważ symbolizuje prawdziwe “otwarcie” Świątyni i ofiarny aspekt relacji Boga i ludu Izraela.

Z drugiej strony Aaron ofiarowuje sam bez swojej rodziny i składa tylko dwie ofiary, które są całkowicie odwrotne od ofiar składanych przez dzieci Izraela: cielę (egel) za ofiarę za grzech, a baran jako “olah” całkowicie oddany Bogu. Dlaczego?

Aby Aaron mógł pełnić rolę arcykapłana, musi oczyścić się z przeszłych grzechów i błędów, a także przygotować się duchowo do wykonania danego zadania. Dlatego Aaron przynosi dwie ofiary, które symbolizują dwie ważne idee, które Aaron powinien przyjąć i zrozumieć, zanim podejmie rolę kapłana.

Cielec jest przeznaczony na ofiarę przebłagalną, przypominając Aaronowi o jego współudziale w grzechu złotego cielca na Synaju. Owszem, został “uniewinniony”, ale nadal czuje się zaniepokojony swoim zaangażowaniem w tym czasie, nawet w najlepszych intencjach – nadal budował dla ludzi złote cielsko! Ofiara ta reprezentuje pokutę, którą Aaron musi spełnić, aby stać się duchowym przywódcą narodu.

 

Baran przypomina o oddaniu i pobożności Abrahama. Kiedy Bóg nakazuje Abrahamowi, aby złożył ofiarę ze swojego syna Izaaka, Abraham spełnia to bez wahania i dopiero w ostatniej chwili, Bóg zmienia polecenie wiedząc, że Abraham naprawdę jest bogobojny. Wobec tego ostatecznie Abraham składa Bogu ofiarę z barana.

 

W ten sposób Aaron dostaje przekaz, że aby przejąć przywództwo duchowe, trzeba po pierwsze zrzec się grzechów przeszłości a po drugie być gotowym na całkowite ofiarowanie się Bogu w przyszłości. Składając te ofiary Aaron przygotowuje się do całkowitego poświęcenia swojego życia Bogu.

 

Aby wprowadzić obecność Boga w nasze życie, musimy podążać za wskazówkami Tory z naszej paraszy. Musimy podążać za przewodnictwem zarówno Aarona, jak i dzieci Izraela. Musimy ofiarować Bogu wszelki rodzaj modlitwy, medium i aspektu, który połączy nas z Bogiem. Będzie to reprezentować niezliczoną liczbę połączeń, jakie możemy i powinniśmy tworzyć codziennie z Bogiem.

 

Ale musimy również wejść w sytuację Aarona, oczyszczając nasze serca i umysły z przeszłych nieprawości i próbując stanąć przed Bogiem z czystym kontem. Powinniśmy także być gotowi przyjąć,

 

że bycie Żydem oznacza poświęcenie, zaangażowanie, konsekwentne zwrócenie się do Boga i poleganie na Nim do końca naszych dni.

 

W ten sposób my, z pomocą Boga, będziemy godni przyjęcia obecności Boga w naszych sercach i zasługiwali, aby czuć szechinę w naszym codziennym życiu.

 

Szabat Szalom

Rabin Avi Baumol

 

 


 

 

 

Szemini 2

Grecki mit o Ikarze mówi o synu Dedala, mistrza rzemieślniczego, który próbuje uciec z Krety, używając specjalnych skrzydeł, które jego ojciec przygotował dla niego z piór i wosku. Przed podróżą ojciec ostrzega Ikara, aby nie leciał zbyt nisko ponieważ wilgotność morza uniemożliwiałaby mu lot i ucieczkę, ale także by nie leciał zbyt wysoko, ponieważ słońce może go spalić i roztopić wosk. Ikar zignorował słowa ojca i przeleciał zbyt blisko słońca, spłonął i spadł do morza.

To ponadczasowe przesłanie Ikara zostało wyrażone w innych kulturach: chińskiej, babilońskiej, indyjskiej. W ten sposób różne kultury starają się przekazać ludziom pouczenie o “złotym środku” – równowadze, którą trzeba utrzymać pomiędzy samozadowoleniem a oburzeniem. Latanie zbyt blisko słońca jest metaforą naszego pragnienia, aby dotrzeć poza nasze możliwości, ignorując nasze naturalne ograniczenia lub wytyczne religijne.
To samo przesłanie zawiera nasza parasza Szemini. Pojawienie się obecności Boga „szechiny” w „Miszkan” miało być najwspanialszą chwilą dla narodu żydowskiego. Tora potwierdza, że Mojżesz i Aaron spełnili wszystkie wymagania biblijne, aby zainicjować działanie Miszkan. Gdy już zakończyli swoje prace i pobłogosławili naród, chwała Boża pojawiła się przed nimi – ogień Boga spożył ofiarę na ołtarzu. Ludzie ujrzeli ten cud, radowali się i padli na twarze, wyrażając podziw i szacunek.
Jednak w tym momencie dwaj synowie Aarona, Nadaw i Awihu, postanowili, pójść o krok za daleko, ofiarując w świątyni dziwny ogień i przynosząc kadzidło przed ogień Boży, mimo że Bóg tego nie nakazał. Natychmiast ogień Boży strawił ich i umarli przed Bogiem. Jeden z midraszy zauważa, że był to samozwańczy akt Nadawa i Awihu, którzy już tylko czekali aby tych “dwoje starych ludzi umarło” i mogli przejąć ich służbę bogu. Ten brak szacunku wobec poprzedniego pokolenia spowodował ich bezczelność w służbie Bogu, podczas której nie dbali o zasady i prawa świątyni.
Pragnienie Nadawa i Awihu aby lecieć “blisko słońca” miało tragiczne konsekwencje i zmieniło święty moment w żałobę.
Wszyscy musimy starać się utrzymać równowagę w naszym życiu, czy to fizycznym, politycznym, biznesowym, a szczególnie w naszym życiu duchowym. Jeśli zbyt skrupulatnie odczytujemy prawo, nigdy nie osiągniemy naszego potencjału i nie spełnimy naszej życiowej misji. Z drugiej strony przebywanie zbyt blisko słońca jest jeszcze bardziej niebezpieczne. Wypalamy się i niszczymy wszystko wokół siebie, gdy lekceważymy własne ograniczenia. Podobnie jak Ikar musimy zakładać skrzydła i uczyć się latać, ale w przeciwieństwie do mitycznej tragedii, nasz lot musi utrzymać się między słońcem a morzem, między zasięgiem niebios a głębinami wody.
Spraw abyśmy mogli latać i szybować.

Szabat Szalom

Rabbi Avi Baumol

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl