POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

Archiwum

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Parszat Wajiszlach 23.11.18  Email
Parszat ha Szawua

Parsza opowiada o zmianie imienia Jakuba na “Israel”, jaka nastąpiła w konsekwencji walki z aniołem –„I został Jakub sam jeden, i zmagał się ktoś z nim aż do wzejścia jutrzenki; A widział, że nie podoła mu, – a dotknął był stawu biodra jego, i zwichnął się staw biodra Jakuba podczas zmagania się z nim. I rzekł:

 ‘Puść mnie, bo wzeszła jutrzenka!’ I odpowiedział: ‘Nie puszczę cię, póki nie pobłogosławisz mnie!’

 

‘Puść mnie, bo wzeszła jutrzenka!’ I odpowiedział: ‘Nie puszczę cię, póki nie pobłogosławisz mnie!’ I rzekł do niego: ‘Jakie imię twoje?’ – I odpowiedział: ‘Jakub’. I rzekł: ‘Nie Jakub będzie nazywane odtąd imię twoje, ale Israel; gdyż walczyłeś z istotą boską i z ludźmi, i przemogłeś.” (Bereszit 32: 25-29)

Trochę dalej, Tora opowiada o ołtarzu, zbudowanym przez Jakuba –
„I przybył Jakub szczęśliwie do miasta Szechem, co w ziemi Kanaan, po powrocie z Paddan-Aram, i rozłożył się przed miastem. I nabył kawał pola, na którym rozbił namiot swój, od synów Chamora, ojca Szechema, za sto kesytów. I postawił tam ofiarnicę, i nazwał ją: ‘El’ (Bóg, dosłownie: moc) Boga Israela.” (Bereszit 33: 18-20)

 

Proste rozumienie tekstu wskazuje na to, iż to Jakub nazwał ofiarnicę „El Elohai Israel”.

Co ciekawe, Talmud oczytuje ów werset w zupełnie inny sposób –
„R. Aha powiedział w imieniu R. Eleazara Skąd wiemy, iż Święty, niech będzie błogosławiony, nazwał Jakuba El [Bóg] (dosłownie: Pełen Mocy). Ponieważ powiedziane jest: ‘A Bog Izraela nazwał go [Jakuba] El’ (Bereszit 33:20). Gdybyśmy mieli zakładać, iż to Jakub nazwał ołtarz El, powinno być napisane ‘Jakub nazwał ją’. Ponieważ nie jest tak napisane, musimy tłumaczyć zapis ten jako ‘On nazwał Jakuba El’. A kim jest ‘On’? Bóg Izraela.” (Talmud, Megila, 18) „

 

Imię „El” przypisywane jest zwykle Haszem, dlaczego Jakub również zostaje tak nazwany?

Rabin Remu wyjaśnia – imię „El” wskazuje na Boską Obecność w aspekcie prywatnym, indywidualnym, w każdym detalu tworzenia, i każdym zdarzeniu, jakie będzie miało miejsce w związku z owymi detalami stworzenia.

 

„El” oznacza kontrolę, ale nie jedynie globalną kontrolę (globalna kontrola wyrażona jest przez imię E-lohim), ale również kontrolę indywidualną.

Midrasz rozwija temat podjęty przez Gemarę.

„’I postawił tam ofiarnicę, i nazwał ją: ‘El’’. Powiedział [Jakub do Haszem]: Jesteś Bogiem na wysokościach, a ja Bogiem na ziemskich nizinach.” (Midrasz Raba Bereszit 79:8)

Zadziwiające! Czyż nie?

 

Jakub nazywa samego siebie „Bogiem na ziemskich nizinach”, tak jakby był człowieczym odpowiednikiem Boga. Podobnie jak Bóg posiada władzę w niebiosach, tak Jakob posiada ją – na ziemi. (Oczywiście Midrasz dodaje natychmiast, iż Jakub został ukarany za swe zuchwałe słowa)

Rabin Remu wyjaśnia –

 

Istnienie Stworcy znane już było od czasów Abrahama. To, że moce Stwórcy stwarzają i rządzą światem- to wiadomo już od czasów Izaaka. Jednak Jakub odkrył dodatkowy wymiar właściwości Stwórcy – Jego pełną kontrolę każdego ruchu i każdego wydarzenia, w odniesieniu zarówno do życia ludzkiego jak i reszty dzieła stworzenia. „Albowiem oczy Haszem obiegają całą ziemię” (Księga Kronik 2, 16:9)

 

Dzięki temu wyjątkowemu odkryciu, Jakub otrzymał imię – Israel. Dzięki temu otrzymał on również moc, która pozwoliła mu pokonać anioła. Dlatego też “Elohai Israel” ( Bóg Izraela) nazwał go „El” (Bogiem)

(Na podstawie księgi „Torat Haolam” autorstwa Rabina Rema, część 3, rozdział 73)

 

Rabin Boaz Pash

Szabat Szalom !

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Shabbat - info

Kochani, spotykamy się w każdy niebieski.jpgpiątek o 16:30

Every Friday,we meet  on 16;30 Stawna str 10

Opłaty - infornacje

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

The synagogue is open also every Saturday at 09:30-11:00am.

Konkurs -VII edycja !!!

INFORMACJEpl1.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl