POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Parszat Waejlech 14.09.18  Email
Parszat ha Szawua
Zapalenie świec dla Poznania 18:52l Koniec Szabatu 19:59
Kiedy byłem dzieckiem Jom Kipur posiadał zawsze dla mnie specjalny radosny aspect, związany z tym, że ponieważ chodziłem do żydowskiej szkoły, tego dnia miałem dzień wolny. Radość z nie pójścia do szkoły przyciemniona była przez to, że trzeba było pościć, a co gorsze, spędzić cały dzień w Synagodze.

 

Kiedy dorosłem, sprawy nie zmieniły się na lepsze, musiałem brać dzień wolny na uniwersytecie, a następnie nadrobić zaległą pracę. A wszystko to po to, bym mógł spędzić głodny dzień w Synagodze.

Jom Kipur nabrało dla mnie głębszego znaczenia, po tym czego nauczyłem się od Reb Zalmana Szechtera Szlomiego, niech pamięć o nim będzie błogosławieństwem. Byłem jego studentem w Uniwersytecie Naropa. Reb Zalman rozpoczął od nauczania nas ostatniej Miszny w Masechet Taanit. „Rabin Szimon ben Gamliel rzekł: W Izraelu nie ma weselszych dni od piętnastego Aw i Jom Kipur.” Pamiętam, jak mój przyjaciel Elijahu zaprotestował, co takiego radosnego jest w Jom Kipur? Nie można jeść, nie można pić, nie można nawet myć swych rąk, gdzie ta radość?

Reb Zalman milczał chwilę uśmiechając się, a następnie zaczął wymieniać w chronologicznym porządku wydarzenia jakie miały miejsce na Górze Synaj. Kiedy był pierwszy Jom Kipur? Jakie jest źródło uczuć i energii tego dnia? Nikt z nas nie miał żadnego pojęcia na te tematy.

Siódmego Siwan Mojżesz wszedł na Górę Synaj aby otrzymać Torę. Spędził tam czterdzieści dni i nocy, bez jedzenia, tylko z Torą. Powrócił siedemnastego Tamuz, zobaczył lud Izraela czczącego złotego cielca i połamał tablice z wyrytym prawem. Następnego dnia Mojżesz wraca na Górę Synaj i spędza tam czterdzieści dni i nocy błagając Haszem o wybaczenie Bnei Israel. Powraca dwudziestego dziewiątego Aw, mówi Bnei Israel, że zostało im wybaczone. Następnego dnia, w Rosz Hodesz Elul, Mojżesz wdrapuje się na Górę Synaj, trzeci i ostatni raz. Czterdzieści dni później powraca z nowymi tablicami.

Jak czuł się Izrael? Wiedzieli, że zostało im wybaczone, dowód na to znajdował się w rękach Mojżesza. Jaki to był dzień?

Jom Kipur.

Zdałem sobie sprawę z tego, że może nie jemy w Jom Kipur, ponieważ jesteśmy niespokojni i podekscytowani oczekiwaniem na Mojżesza, na to aż Mojżesz zejdzie z Góry Synaj, lub na to jak Arcykapłan wyjdzie z Kodesz Kodaszim. Poszczenie w Jom Kipur jest wyrazem tęsknoty, a nie cierpienia.

Chciałbym nam wszystkim pobłogosławić, byśmy znaleźli w sobie umiejętność przebaczania, bycia przebaczonymi, kochania i bycia kochanymi. Abyśmy wszyscy doświadczyli tego roku w Jom Kipur, czego doświadczyły Dzieci Izraela w pierwszy Jom Kipur w histori, kiedy Mojżesz przywrócił nam Torę.

Gmar Chatima Towa,

Z miłością,

Jehoszua

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

The synagogue is closed

until further notice

Uwaga !!!

Gmina zawiesza wszelką działalność

Do odwołania

Zarządzenie Przewodniczącej Alicji Kobus

 

niebieski.jpg

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl