POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Parszat Terumah  Email
Parszat ha Szawua
„Rydwan dla Szchiny

„Powiedz synom Izraela, aby zebrali mi daninę; od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmiecie daninę moją.” (Szemot 25:2) Tora podkreśla znaczenie „daniny” (hebr: truma). Tora używa właśnie tego określenia, którego znaczeniem jest (w oryginale hebrajskim): „podniesienie”, „wzniesienie na wyższy poziom”, – „podnieść” poziom wkładu w budowę Miszkanu (Bożego Przybytku).

Miszkan stanowił mikro-kosmos tego świata. Został on stworzony przy użyciu tych samych sił, świętych imion i wyrażeń, jakie użył Haszem tworząc świat.

Oto intencja stworzenia świata – „By Szechina (Boska Obecność) współistniała równolegle z ziemią”. I dlatego Haszem nakazał by wybudować Miszkan, mający być zredukowaną postacią Szechiny.

Zatem zbudujcie Miszkan na ziemi, Miszkan świata materialnego, w podobny sposób jak zbudowana jest Świątynia na wysokościach, duchowa i Boska.

Jednak Szechina obecna jest nie tylko w zbudowanym przez człowieka Miszkanie, ale i w ludzkim ciele. Człowiek został stworzony na obraz „HaAdam HaElyon” – tj. Boskiej Istoty”. Z tą różnicą, że ziemski człowiek jest istotą materialną, a HaAdam HaElyon bytem na wskroś duchowym.

Kolejny werset z naszej Parszy „I wystawią mi Świątynię, abym zamieszkał pośród nich”(Szemot 25:8), powiązany jest z pewnym znanym twierdzeniem (nie znajdziemy go, co ciekawe, w żadnym z midraszy): „W nim – nie zostało powiedziane, a „w nich” – pośród każdego z nich z osobna.”

Podobnie naucza Talmud: „Niech każdy człowiek tak na siebie spogląda, jakby Najświętszy w nim bytował.” (Taanit 11ab)

Rabin Klonimus Kalman naucza: Człowiek winien oczyszczać się tak, by swe fizyczne ciało zamienić na Miszkan, w którym bytuje Szechina. I to właśnie jest znaczenie owych słów Tory: “zamieszkał pośród nich”, czyli pośród każdego człowieka z osobna.

Następny werset mówi nam:

„We wszystkim tak, jak pokażę tobie, – pierwowzór przybytku i pierwowzór wszystkich naczyć jego, – tak i wykonacie.” (Szemot 25:9)

Rabin Klonimus Kalman stawia pytanie – dlaczego powiedziane jest „We wszystkim tak, jak pokażę tobie”. W oryginale hebrajskim „tobie” zapisane jest poprzez „otcha”, zamiast „lecha”. To gramatyczny błąd.

R. KK wyjaśnia: Mojżesz oczyścił się w takim stopniu, że mógł zamienić swe ciało w „cielesny Miszkan”, opierając swą przemianę na podstawie tego jak Szechina bytuje w przybytku na wysokościach.  Dlatego też Haszem zobowiązał Mojżesza pokazać się innym, i nauczyć dzieci Izraela jak zamienić ich ciała na własne Miszkany. Ciało Mojżesza miało służyć za przykład.

 

Zajmijmy się teraz dodatkową kwestią –

Przykazanie dla ludu Izraela nakazujące budowę Miszkanu jest problematyczne w dwóch aspektach: 1. Jak to możliwe, żeby duchowy byt rezydował w materialnym miejscu? 2. Jak to możliwe, by byt wypełniający całą rzeczywistość, zredukował się do ograniczonego przestrzennie miejsca?

R. KK odpowiada – to nie miejsce jest organiczone, ponieważ Szechina rezyduje w duszy każdego człowieka, i tam ujawnia się, w zależności od stopnia oczyszczenia danego człowieka. A więc Szechina nie jest ograniczona fizycznie, ponieważ rezyduje w duchu człowieka. Ów duch, a wraz z nim Szechina, jest w stanie zabrać człowieka w każde miejsce – do Miszkanu, jego domu. I to właśnie jest realizacja idei, by „zrobić jej (Szechinie) mieszkanie na ziemi.

Powróćmy jednak do naszego wyjściowego pytania – dlaczego Tora używa terminu „truma” (danina), oznaczającego „podniesienie”, „wzniesienie na wyższy poziom”.

Ponieważ trzeba „podnieść”? ludzki Miszkan – ten zbudowany na pustyni i ten znajdujacy się w ludzkich duszach – do poziomu przybytków na wysokościach, zbudowanych przez Boga. Należy zbudować je i wynieść na wysokości.

Kilka “wskazówek” według Kabały –

Szechina równa jest sfirze „Malchut” – Królestwo” – zapewniającej życie wszystkim światom. Świętym imieniem, na poziomie tej sfiry jest  „Adonaj” („Pan”). Każda sfira zawiera w sobie dziesięć kolejnych sfirot, i tak w sfirze malchut znajduje się po dziecięć „Adonaj”.

Imię „Adonaj” ma wartość numeryczną, według Gematrii, 65. Dziesięć razy „Adonaj” to 650. Doliczając do tego same słowo „zawiera”, uzyskujemy liczbę 651. To jest wartość sfiry „Malchut”.

Wartość numeryczna słowa „truma” to również 651 (ת-400 + ר-200 + ו-6 + מ-40 + ה-5 = 651)

Innymi słowy, należy podnieść sfirę Malchut, tak by pasowały do niej wszystkie imiona Stwórcy.

Rabin Klonimus Kalman kontynuuje rozważania w tym temacie, my jednak musimy zadowolić się tym fragmentem.

 

Szabat Szalom

Rabin Shlomo Avrasim. 

 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl