POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Parszat Tazria 20.04.18  Email
Parszat ha Szawua
Zapalenie świec dla Poznania 20.04.2018 godz.19:41, Zakończenie Szabatu sobota 21.04 - godz 20:58
SZABAT SZALOM !
O związku pomiędzy trądem a laszon hara (dosłownie – „zły język” = mówienie źle o ludziach).

Tora nakazuje –

„Człowiek, któremu by wystąpiła na skórze ciała jego nabrzmiałość, albo przyrzut, albo plama, a wyda się na skórze jego jako zaraza trądu, przywiedziony będzie do Ahrona, kapłana, albo do którego z synów jego, kapłanów.” (Wajikra 13:2)

Na czym polega problem, z powodu którego na człowieka spada tak okrutna choroba?
– Na tym, że nie wierzy on w to, że ludzie mogą zbudować coś razem – odpowiada Rabin Remu.

Trąd, jak powszechnie to wiadomo, spada na człowieka w konsekwencji laszon hara.

„Oto nauka o trędowatym” (Wajikra 14:2)
Gemara komentuje:

„Resz Lakisz powiedział: Jakie jest znaczenie słów: ‘Oto nauka o trędowatym’ (mecora). Znaczy to: Oto prawo, dla tego, który przywodzi złe imię (moci-szem –ra)(gra słów: mecora czyli trędowaty był moci-szem-ra – oszczercą wcześniej)” (Arachim 15b)

*

Talmud tak bardzo potępia mówienie źle o innych (np. rzucanie oszczerstw, zniesławianie) że postrzega laszon hara jako odstępstwo od wiary Boga. Tak czytamy w Gemarze –

„Rabin Johanan rzekł w imieniu Rabina Josefa b. Zimry: Ktoś, kto rozpowiada złe opowieści niemal zaprzecza fundamentom wiary [w Boga].” (Ibid.)

Gemara kontynuuje –

„Dalej R. Hisda powiedział w imieniu Mar Ukba: O tym , który oczernia, Święty, niech będzie błogosławiony, mówi: On i Ja nie możemy żyć razem we świecie.” (Ibid.)

Dlaczego czyn ten oceniany jest tak poważnie? Co takiego wielkiego w małej plotce na temat sąsiadów…? Co złego w opowieściach o znajomych? Co w tym takiego strasznego?

Gemara wyjaśnia –

To naprawdę poważny problem. Super poważny.

Intencją Stwórcy było, by ludzie żyli razem ze sobą , działali i tworzyli razem, razem budowali świat, „który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie” – pisze prorok w Księdze Izajasza (45:18), tymczasem człowiek, który posługuje się laszon hara, przeciwstawia się intencji Stwórcy: dzieli ludzi, tworzy konflikty, dysputy, sprawiając iż ludzie nie są w stanie ze sobą tworzyć, a także niszczyć to, co ludzie wcześniej razem zbudowali. Tak czytamy w Gemarze –

„ Czym różni się trędowaty, od tego, o którym powiedziała Tora w ten sposób: ‘Oddzielony przebywać będzie, poza obozem będzie mieszkanie jego’ (Wajikra 13:46) Oddzielił męża od jego żony, człowieka od swego sąsiada, stąd też powiedziała Tora: ‘Oddzielony przebywać będzie’.” (Arachin 16b)
Oto praktyczny wyraz odejścia od wiary w Stwórcę, który chce by ludzie byli razem, razem budowali pozytywny świat.

*

Z tej też przyczyny wyjaśnia ReMa rytuał oczyszczenia z trądu – chodzi o duchowy proces naprawy,mający na celu skorygowanie moranego defektu – rytuał ten dokonywany jest przez Kohena (kapłana), tak jak opisane jest to przez Torę:

„Człowiek, któremu by wystąpiła na skórze ciała jego nabrzmiałość, albo przyrzut, albo plama, a wyda się na skórze jego jako zaraza trądu, przywiedziony będzie do Ahrona, kapłana, albo do którego z synów jego, kapłanów.” (Wajikra 13:2)

Kapłani bowiem to „aniołowie Boga” – w języku Rabina Remu – i doprowadzają oni do spotkania między ludźm, wzmacniają poczucie jedności między nimi, jak pisze o tym Miszna –
” Bądź jednym z uczniów Aarona, miłujący pokój i dążący do pokoju, kochającym ludzi i przybliżającym ich do Tory.” (Miszna Awot 1:12)

Owa jedność wymagana jest by zbudować świat. Trędowaty, działający przeciwko jedności, udowadnia, że brakuje mu wiary w Stwórcę, i dlatego też został ukarany chorobą trądu. Kohen, ten który daży do pokoju, jest w stanie uwolnić trędowatego od jego choroby.

(Na podstawie Sefer Torat HaOla, autorstwa Rabina Remu, część 3, rozdział 67)
/Rabin Boaz Pash/

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl