POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Parszat Szmot - Yehoshua Ellis  Email
Parszat ha Szawua
Na początku parszy Szmot córka faraona otwiera kosz, w którym leży Mojżesz. Lituje się nad nim mówiąc: (Szmote 2: 6) “On jest z Hebrajczyków.” Czego dowiadujemy się z jej słów? Właśnie Tora powiedziała nam, że ojciec chłopca i matka byli z pokolenia Lewiego

czytelnik już wie, że chłopiec jest Żydem. Jej stwierdzenie nie mam nam mówić nic nowego o Moszem lecz o niej samej. Widziała żydowskiego chłopca. Mimo, że jej własny ojciec nakazał zamordowanie wszystkie żydowskie niemowlęta płci męskiej zlitowała się nad maluchem i nie tylko darowała, ale też ocaliła jego życie opiekując się nim. Były to pierwsze prześladowania w żydowskiej historii, a córka faraona była pierwszą w historii osobą skłonną zaryzykować swoim życiem, aby ocalić Żyda z tyranii egipskiej nienawiści i antysemityzmu. Córka faraona była pierwszą pośród Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Dlaczego w zasadzie w Torze zawarte jest dzieciństwo Mojżesza? Dlaczego nie można było zacząć od momentu płonącego krzewu i nawoływań, by ocalić lud Izraela? Opowiadając nam historię heroizmu i empatii córki faraona możemy zobaczyć, że nasz cały naród istnieje dzięki odwadze jednej kobiety – nie-Żydówki, która ryzykowała swoje życie, aby uratować żydowskiego chłopca. Żydzi dzisiaj istnieją z powodu tej jednej Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, nasze wyzwolenie rozpoczyna się jej aktem odwagi.
W całej naszej historii byliśmy nękani przez liczne okresy nietolerancji i antysemityzmu włącznie z Holokaustem europejskich Żydów będącym ostatecznym wyrazem tej nienawiści. Te okresy ciemności rozjaśniało światło aktów miłości naszych nieżydowskich sąsiadów.
Przesłaniem Parszy Szmot jest to, że jesteśmy winni wszystkim tym ludziom i ich rodzinom naszą dozgonną wdzięczność – istnienie naszego narodu jest ze względu na ich gotowość do poświęcenia wszystkiego.
Księga Szmote jest książką o naszym odkupieniu; przedstawia model całej żydowskiej historii, a tym samym naszego ostatecznego wykupienia – niech przyjdzie szybko. Widzimy więc, że u podstaw naszego odkupienia jest bezinteresowne i ofiarne działania nie-Żydów. Dlaczego nasze odkupienie rozpoczyna akt chedsed czyli dobroci kogoś kto do naszego narodu nie należy? Aby pokazać nam, że nasze odkupienie nie tylko ogranicza się do nas samych i nie będzie tylko dzięki naszym działaniom. Nasze wykupienie skończy się, gdy obejmie cały świat. Nasze pragnienie odkupienia nie będzie zaspokojone dopóki to pragnienie nie będzie dotyczyć zbawienia wszystkich.

Szabat Szalom
Z miłością
Yehoshua

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotykamy się

 w piątek 18 stycznianiebieski.jpg o 17:00

Tu Bi'Szwat 2019

7-species.jpg

Kliknij na obrazekxxii.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl