POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Parszat Dewarim 9.08.19  Email
Parszat ha Szawua
Zapalenie świec dla Poznania piątek 9 sierpnia godz. 20:12, Hawdala w sobotę- godz. 21:28. Radosnego Szabatu kochani.
Księga Dwarim jest ostatnią z Pięcioksięgu Mojżesza. Mędrcy nazywają ją “Miszne Tora” (Tora Powtórzona) ze względu na jej zawartość, która jest powtórzeniem wielu kwestii poruszonych już wcześniej. Jak pisze Ramban we wstępie do księgi Dwarim: W tej księdze Mojżesz wyjaśnia pokoleniu wchodzącemu do Ziemi Izraela większość przykazań, które będą tam obowiązywały.
Wszystkie te micwy już zostały mu dane na Górze Synaj lub w Namiocie Wyznaczonych Czasów w pierwszym roku po wyjściu z Egiptu przed grzechem szpiegów. Dlatego też język przekazywania praw różni sie od tego, który używany był we wcześniejszych księgach (np. brak takich zwrotów jak: “I powiedział Bóg do Mojżesza mówiąc rozkaż Synom Izraela…”).
 
Rabin Aron haLewi z Barcelony, autor Sefer haChinuch (książka omawiająca wszystkie 613 przykazań) wylicza 200 micwot w księdze Dwarim (77 pozytywnych i 123 negatywnych) czyli około 1/3 całego Tarjagu. Według rabina Arona micwy są rozmieszczone następująco: Bereszit – 3, Szemot – 111, Wajikra – 247, Bamidbar – 52 i Dwarim – 200).
 
Cadyk z Góry Kalwarii, rabi Jehuda Lejb, autor Sfat Emet zwykł mawiać: księga Dwarim jest jak tfilin, który zakładamy na rękę. Są 4 fragmenty Tory, które mamy obowiązek przywiązywać do głowy i do ręki.
 
Różnica między tfilinem na głowę a tfilinem na rękę polega na różnym rozmieszczeniu tych fragmentów.
 
Tfilin na ręke zbudowany jest tak, że wszystkie fragmenty znajdują się w tym samym “domku”
 
 
 

 

natomiast tfilin na głowę ma 4 pokoje a w każdym z nich inny fragment.

 
 
 
 
Księga Dwarim jest jak tfilin na rękę, w której wszystko skupione jest w jednym domku natomiast pozostałe 4 księgi (Bereszit, Szemot, Wajikra, Bamidbar) są jak tfilin na głowę, w którym każdy fragment ma swój pokój. Piąta księga nazywana jest księgą Dwarim (słowa) ponieważ na jej początku znajdują się treści napomnienia dla narodu Izraela po to aby przybliżyć ich serca do Tory. Podobnie tfilin na rękę, który przywiązujemy tak aby skierowany był w stronę serca.
 
Paraszat Dwarim czytana jest zawsze w Szabat poprzedzający post 9 Aw. Dlaczego? Ponieważ już na wstępie księgi Mosze wspomina o grzechu szpiegów:
 
A gdy Pan usłyszał wasze słowa, rozgniewał się i tak poprzysiągł:
Nikt z tych mężów, z tego złego pokolenia nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać waszym ojcom (Dwarim 1:34-35)
 
W efekcie zwątpienia w pomoc Boga na pokolenie, które wyszło z Egiptu spada ciężka kara. Nie dostąpili oni zaszczytu wejścia do Ziemi Izraela. Według Mędrców stało się to właśnie 9 miesiąca Aw. Powiedział Bóg do Izraela: teraz płaczecie choć nie macie powodu (płakali ponieważ zwątpili, że zdobycie Erec Israel jest możliwe), to ja sprawie, że w przyszłości na pokolenia będziecie mieli powód do rozpaczy.
 
Nie chcemy jednak kończyć tak smutno, więc przytoczymy krótką opowieść.
 
Rabin Awraham Cwi Kamaj wszedł w przeddzień postu Tisza beAw do sklepu z książkami i poprosił o Kinot na Tisza beAw (zbiór elegii, które zwyczajowo czytamy w dzień postu 9 Aw). I mimo, że cena książki nie była wysoka to rabi Awraham targował sie ze sprzedawcą prawie godzinę tak jak nigdy nie miał w zwyczaju. Kłócił się o kilka groszy. Dziwił się bardzo właściciel sklepu, który dobrze znał rabiego Awrahama i wiedział, że to do niego niepodobne. W końcu zdenerwowany zapytał: Co się dzieje!? Co to za dzień ma czcigodny rabin? Przecież zawsze kupujesz u mnie książki i to dużo i drogie i zawsze płacisz lekką ręką. Co się stało, że zmieniłeś podejście i oto stoisz i kłócisz się ze mną już godzine o jakiegoś grosza? Mój przyjacielu, nie wszystkie książki są równe – odpowiedział rabin. Zwykle gdy kupuję od ciebie książkę to oczekuję, że z Bożą pomocą będzie mi służyła latami a potem odziedziczą ją po mnie moje dzieci. Natomiast te Kinot? Nie potrzebuje tej książki jak tylko na ten rok! Ponieważ wierzę i mam nadzieję, że w przyszłym roku nie będziemy musieli już opłakiwać zburzenia świątyni i ujrzymy przyjście Mesjasza.
 
Szabat Szalom
Rabin David Szychowski

 

 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl