POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Parszat Bereszit/ 5.10.18  Email
Parszat ha Szawua
Pierwszy wers Tory – Bereszit bara Elohim et haszamaim we’et haarec- wydaje się niemożliwy do całkowitego objęcia rozumem. Wielu komentatorów zmagało się ze zrozumieniem tego zdania, jednak żaden z nich nie był w stanie zdystansować pozostałych. Jedną z podstawowych zasad naszej religii jest wiara, że B-g utworzył świat ex nihilo –  coś z niczego. Znaczenie pierwszych biblijnych wersów kepszutan ( zgodnie z ich prostym rozumieniem) wydaje się jednak być sprzeczne z tą fundamentalną wiarą. Drugi werset opowiada nam o tym, jak „ziemia była pusta i bez formy” a „ duch B-ży przeniósł się nad powierzchnię wody” (na podstawie tłumaczenia „The Living Torah” Rabina Arjego Kaplana). Gdyby nie to, że posiadamy Ustną Tradycję, werset ten zakładałby, uchroń nas Panie! Że ziemia i wody istniały wiecznie przed stworzeniem świata! Stałoby to oczywiście w sprzeczności ze stworzeniem ex nihilo. Dlaczego więc Tora otwiera się słowami niejasnymi, zagadkowymi i sprzecznymi ze sobą?

Rabeinu Bachja – słynny, średniowieczny komentator Tory z Hiszpanii – rozpoczyna swój komentarz do Tory grupując przykazania Tory w dwa zespoły: micwot muskalot – logiczne micwy; i micwot mekubalot – otrzymane micwy. Przykładem na micwę logiczną jest micwa „nie kradnij” lub „ nie cudzołóż” – przykazania, które zaakceptować powinna każda racjonalnie myśląca jednostka bez potrzeby obowiązku tradycji. Micwot mekubalot – stanowią natomiast wszystkie micwy , które nie wydadzą się człowiekowi oczywiste same z siebie – np. kaszrut, Szabat, święta itp. Micwy te poznać możemy jedynie dzięki tradycji, przekazanej nam przez naszych przodków, którą ci otrzymali od B-ga.

Sądzę, że Rabeinu Bachja nieświadomie odpowiedział na postawione przez nas wyżej pytanie, dlaczego Tora rozpoczyna się takim brakiem jasności. Micwot mekubalot są naturalnie ważniejsze i bardziej fundamentalne od micwot muskalot, jako że w celu poznania micwot muskalot potrzebny jest nam jedynie sprawny mózg; podczas gdy w celu poznania micwot mekubalot potrzebujemy również mesora, tradycji. Być może właśnie dlatego Tora rozpoczyna się wieloznacznymi i sprzecznymi ze sobą słowami. Tora chce nam w ten sposób przypomnieć, że przymierze z B-giem zawiera w sobie zarówno Torę Pisaną jak i Torę Ustną. Aby zrozumieć tekst pisany, musimy również zrozumieć ustną tradycję – jedno jest bez drugiego niekompletne. Nawet lingwistyka samego słowa Tora podkreśla owe przesłanie. Tora pochodzi od czasownika leharot, które znaczy uczyć. Korzeniem czasownika leharot jest hora. Te same litery, które tworzą hora składają się na słowo hore, oznaczające „rodzica”. Pierwszym przesłaniem Tory wydaje się więc być przypomnienie jej wszystkim uczniom, że w celu odpowiedniego zrozumienia Pisma, muszą je oni otrzymać poprzez odpowiednią hora’a (naukę / wskazówki) od odpowiednich horim (rodzice, czytaj: nauczyciele). Podczas Simchat Tora śpiewaliśmy: Mosze emet weTorato emet – Mosze jest prawdą i jego Tora jest prawdą. Teraz naszym wyzwaniem jest by zadbać o to, by śpiewy te nie poszły na daremno a słowa te nie okazały się puste.

Szabat Szalom i behaclacha (powodzenia)!
Rabbi I. Rapoport

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

The synagogue is closed

until further notice

Uwaga !!!

Gmina zawiesza wszelką działalność

Do odwołania

Zarządzenie Przewodniczącej Alicji Kobus

 

niebieski.jpg

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl