POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Acharei Mot 27.05.18  Email
Parasza Acharei Mot (Księga Kapłańska – Waikra 16:1-18.30) – Nie bądźcie tacy jak oni … i nie bądźcie tacy jak oni

Żydzi przez tysiąclecia żyli jako outsiderzy – osoby z zewnątrz. Czasami byli postrzegani jako obcy w cudzym kraju, a czasem byli szanowanymi członkami społeczeństwa. Szanowanymi – ale nie „u siebie”. Tak właśnie Abraham przedstawia się używając tej sprzecznej konstatacji: “Jestem obcym i mieszkam wśród was”. Nasi przodkowie byli gośćmi w Kanaanie; również Józef i jego rodzina byli pierwszymi gośćmi, a następnie niewolnikami.

 

Złoty epizod w żydowskiej historii miał miejsce, gdy Salomon zbudował Świątynię i szerzył mądrość Boga dla swojego narodu i wszystkich otaczających narodów. Niestety, ta chwila była ulotna, ponieważ po jego upadku królestwo się rozpadło, a następnie dziesięć plemion zostało zesłanych na wygnanie, a potem doszło nawet do zniszczenia Świątyni.

Chociaż została ona przebudowywany w VI wieku i trwała ponad 500 lat, często służyła innym mocarstwom i przepełniona była walką między różnymi frakcjami. Wraz ze zniszczeniem drugiej świątyni w 70 r. doszło do 1900-letniej wędrówki, podczas której Żydzi byli zmuszeni do znalezienia łaski w oczach obcych królów, właścicieli ziemskich i cudzych przywódców religijnych, w obcych krajach.

Tora ma przesłanie dla swojego ludu Żydów z diaspory, Żydów żyjących na ziemiach innych ludzi – nie bądźcie tacy jak oni!

„Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie. Tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której was wprowadzę, nie czyńcie. Nie będziecie postępować według ich obyczajów”. (18: 3 Waikra)

W szczególności umieszczona pomiędzy egipskim społeczeństwem a Kananejskim, Tora jednoznacznie podkreśla, że droga do świętości, do naśladowania Boga, nie pochodzi od żadnego z tych społeczeństw. Komentatorzy są podzieleni, co dokładnie było grzechem każdej z tych cywilizacji. Ale możemy, z niektórych faktów i fragmentów, wyciągnąć wniosek, że głównym problemem jest moralne bankructwo, które przeniknęło te społeczeństwa.

W społecznościach, w których z jednej strony budowle były najważniejsze oraz prawo miało zasadnicze znaczenie – z drugiej strony chłop był uważany za coś poniżej człowieka, nie był traktowany z szacunkiem i godnością, a przepaść między klasami była ogromna. Kazirodcze związki były powszechne, po to by utrzymać klasę wyższa całkowicie wsobną, preferując własną krew i nie dopuszczając osób z zewnątrz.

To właśnie w tych obszarach Tora koncentruje się w naszej paraszy i to dwukrotnie! Raz w parszy „acharei mot” i potem znowu w parszy „kedoszim”. Tora ukazuje nam punkt widzenia tak dobrze wyjaśniony przez Rasziego, który mówi jak być “kadoszem”- świętym: oddziel się i wyróżnij poprzez skromność i czystość rodziny. Wraz z upływem czasu i zmianami w obyczajach społecznych, Tora ostrzega nas, aby utrzymać się na tej bardzo cienkiej granicy między integracją w kraju, w którym żyjemy, a zachowaniem pewnego zdrowego dystansu, granic.

Naszym zadaniem jest wytworzyć równowagę w naszym życiu; stworzyć serdeczne stosunki z naszymi sąsiadami, a jednocześnie podtrzymać naszą tradycję i utrzymać naszą wyjątkową relację z Bogiem.

Skoro zasłużyliśmy, aby powrócić do Ziemi Izraela by odbudować kraj, naszą misją jest stworzenie społeczeństwa, które będzie dawać przykład całemu światu. Społeczeństwo, które emanuje wartościami i obyczajami Tory, traktując wszystkich ludzi z godnością i szacunkiem, szerząc Bożą świętość na całym świecie.

Szabat Szalom

Rabin Avi Baumol

Szawei Polska

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl