POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Jerry Bock nie żyje  Email

5 listopad 2010. Zmarł amerykañski kompozytor Jerry Bock, autor "Skrzypka na dachu" - musicalu po dziś dzieñ cieszącego siê niesłabnąca popularnością. Miał 81 lat.

Bock zmarł na zawał serca, w szpitalu w stanie Nowy Jork - poinformował prawnik kompozytora Richard M. Ticktin.

Artysta urodził siê w New Haven, w stanie Connecticut. Zaczął uczyć się gry na pianinie w wieku dziewiêciu lat, ale - jak sam przyznawał - formalna nauka czêsto go nudziła i wolał improwizować.

 

"Skrzypek na dachu", oparty na "Dziejach Tewjego Mleczarza", najbardziej znanej opowie¶ci klasyka literatury jidysz Szolema Alejchema, powsta³ we wspó³pracy z librecist± Josephem Steinem i Sheldonem Harnickiem, autorem tekstów piosenek. Premiera odby³a siê 22 wrze¶nia 1964 na Broadwayu. Harnick wspomina, ¿e ¶wietnie wspó³pracowa³o mu siê z Bockiem. Tworzy³ z nim przez 13 lat. W 1972 roku Bock, który pisa³ równie¿ piosenki dla dzieci, trafi³ do Salonu S³awy Autorów Piosenek. W tym roku zdoby³ nagrodê Emmy za utwór "A Fiddler Crab Am I" z widowiska "The Wonder Pets!". By³ pracoholikiem. Napisa³ muzykê do wielu musicali, w tym do uhonorowanego nagrod± Pulitzera "Fiorello!", opartego na historii jednego z burmistrzów Nowego Jorku. Inne jego dzie³a to m.in. "The Rothschilds", "Mr. Wonderful" i "She Loves Me".
 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Rosz HaSzana 2021

Spotykamy się 18 września

o godz. 18:00

Szachrit w sobotę 18.09

o godz. 9:30

apples&honey.jpg

Shabbat - info

UWAGA !!!

Spotkania szabatowe

wstrzymane do odwołania.

w razie pytań kontakt z biurem 

poznan@jewish.org.pl

niebieski.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl