POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Dni Micwy  Email
Od 22 do 30 listopada obchodzimy już po raz siódmy w gminach żydowskich w Polsce Dni Micwy czyli ¶więto wolontariatu. Dni Micwy to szczególny czas, w którym podkre¶lamy wagę wypełniania dobrych uczynków. To okres od¶więtnych, miłych spotkań wolontariuszy i podopiecznych. Staramy się, by był to również moment refleksji nad tym, co wyj±tkowo dobre w naszej społeczno¶ci, czyli nad faktem, że wokół nas znajduj± się ludzie, którzy pomagaj± sobie nawzajem.

Jako żydowska pomoc społeczna staramy się wychodzić naprzeciw materialnym potrzebom człowieka. Jednocze¶nie kładziemy duży nacisk na wypełnianie micwy gemilut chasadim czyli dobrych, miłosiernych uczynków wobec bliźnich, takich jak: odzianie, ugoszczenie, odwiedziny chorego, spełnienie ostatniej posługi.

Przykazanie gemilut chasadim wypełniaj± wła¶nie wolontariusze - bardzo często osoby wyj±tkowo skromne. Dzisiaj po¶więćmy chwilę czasu ochotnikom, dziękuj±c im za zaangażowanie.

W imieniu żydowskiej pomocy społecznej i gminy żydowskiej serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom i osobom czynnie wspieraj±cym nasz± społeczno¶ć. Życzę Wam dalszej aktywno¶ci wielu osi±gnięć i satysfakcji w pracy na rzecz potrzebuj±cych.

 

Życz±c wszystkim Kol tuw, Katarzyna Żarnecka-Lasota, koordynator Żydowskiego Centrum Wolontariatu

 

/za:jewish.org/

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl