POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

"Genealogie Pamięci"  Email

W dniach 23-25 listopada 2011 w Warszawa odbędzie się konferencja „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej. Teorie i Metody”. Konferencja poświęcona będzie specyfice doświadczenia historycznego w Europie Środkowej i Wschodniej, ujęciom teoretycznym oraz metodom i technikom badawczym stosowanym w różnych dyscyplinach w badaniach nad historią i pamięcią. Udział w niej wezmą zarówno wybitni profesorowie i znawcy dziedziny z Polski oraz innych krajów, jak i obiecujący młodzi naukowcy i doktoranci. Partnerem konferencji jest Muzeum Historii Żydów Polskich i Dom Spotkań z Historią.

Europejskie wyobrażenia ubiegłego stulecia w dużej mierze kształtowane są z perspektywy Zachodu; także w obszarze naukowych rozważań nad zagadnieniem pamięci społecznej. Intencją konferencji jest refleksja nad metodologią i stanem badań nad pamięcią w Europie Środkowej i Wschodniej. Region ten wszedł w XX wiek z nierozwiązanymi problemami społecznymi wywołanymi spóźnioną modernizacją i głębokimi podziałami etnicznymi oraz religijnymi, a w czasie jego trwania doświadczył nie tylko dwóch wojen światowych, ale ludobójstwa, zmian granic, przesiedleń ludności oraz eksperymentów politycznych i ekonomicznych na niespotykaną w zachodniej części kontynentu skalę. Co więcej, dopiero u schyłku XX wieku region ten został włączony w ład globalny. Chcielibyśmy określić znaczenie studiów nad pamięcią XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej dla badań w innych częściach świata. Chcielibyśmy także zarysować mapę europejskich szkół badań nad pamięcią, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji teoretycznych, które bądź to wywodzą się z Europy Środkowej i Wschodniej bądź są stosowane w badaniach nad pamięcią w tym regionie. Do dyskusji nad historią pamięci zapraszamy badaczy reprezentujących różnorodne dyscypliny naukowe.

Głównymi obszarami refleksji podczas konferencji będą:

- specyfika doświadczenia historycznego Europy Środkowej i Wschodniej,

- kategorie badawcze, stosowana terminologia, instytucje i media pamięci,

- warsztat badacza pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie: www.genealogies.enrs.eu  (w języku angielskim).

Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Instytut Socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowej i Wschodniej, Instytut Studiów nad Europą Wschodnią Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.

/zrodlo: jewish.org.pl/

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Rosz HaSzana 2021

Spotykamy się 18 września

o godz. 18:00

Szachrit w sobotę 18.09

o godz. 9:30

apples&honey.jpg

Shabbat - info

UWAGA !!!

Spotkania szabatowe

wstrzymane do odwołania.

w razie pytań kontakt z biurem 

poznan@jewish.org.pl

niebieski.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl