POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

sympozjum Żydzi i judaizm we współczesnej Polsce  Email
W imieniu organizatorów zapraszam do wzięcia udziału w sympozjum Żydzi i judaizm we współczesnej Polsce. Ludzie – miejsca – wydarzenia, które odbędzie się w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie dnia 18 stycznia 2017 roku. Jestem przekonany, że obecność przedstawiciela waszego środowiska jest, w związku z tematem sympozjum, jak najbardziej

uzasadniona i oczekiwana. Zaproszenie w załączniku. Serdecznie pozdrawiam z Pierwszej Stolicy Polski.

dr hab. prof. UAM Waldemar Szczerbiński

kierownik Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego IKE

 

 ZALĄCZNIK:

Sympozjum odbędzie się 18 stycznia 2017
w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

Istnieje możliwość skorzystania w naszym kampusie z noclegu i wyżywienia: cena pokoju - 50 złotych.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, afiliacja, temat + abstrakt do 2000 znaków) prosimy nadsyłać na adres: kat.kor@amu.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 grudnia 2016.

Społeczność żydowska we współczesnej Polsce stanowi wyjątkowe pole badawcze w kontekście problemów tożsamościowych i reprezentacji kulturowych. Coraz częściej padają stwierdzenia, że obecna rzeczywistość żydowska w Polsce "nie jest zjawiskiem powracającym. Jest to nowy konstrukt, który w dużym stopniu polega na interpretacjach przeszłości i być może aspiruje do bycia kontynuacją przedwojennej polskiej kultury żydowskiej" (K. Reszke, Powrót Żyda, Kraków-Budapeszt 2013, s. 15).

Faktycznie, po upadku komunizmu w 1989 roku pojawiła się nowa możliwość dla budowania żydowskiej obecności w Polsce. Dziś nie trzeba już nikogo przekonywać, że żydowskie życie w Polsce, mimo tragedii Szoa, istnieje i ustawicznie się rozwija, stanowiąc swoisty fenomen. Na czym polega ów fenomen? Jakie są jego przejawy? Kto jest podmiotem tworzenia tej rzeczywistości? Te i inne pytania stanowią punkt wyjścia dla refleksji podczas planowanego sympozjum.

            Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych, a szczególnie osoby i instytucje zaangażowane w budowanie współczesnego życia żydowskiego w Polsce (gminy żydowskie, szkoły, muzea, placówki kulturalne, religijne, świeckie stowarzyszenia i organizacje). Spotkanie w Gnieźnie będzie nie tylko okazją do prezentacji swojego środowiska, lecz także do podjęcia dyskusji nad problemami, które wiążą się z powstaniem, rozwojem i funkcjonowaniem podmiotów współtworzących współczesne oblicze Żydów w Polsce.  

 

 

dr hab. prof. UAM Waldemar Szczerbiński

Kierownik Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego IKE

 

 

dr Katarzyna Kornacka-Sareło

Sekretarz - adiunkt w Zakładzie Kultury Judaizmu Europejskiego IKE

 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

Kochani, spotykamy się w każdy niebieski.jpgpiątek o 16:30

Every Friday,we meet  on 16;30 Stawna str 10

Opłaty - infornacje

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

The synagogue is open also every Saturday at 09:30-11:00am.

XXIII Dni Judaizmu

PROGRAM

plakat.jpg

Konkurs -VII edycja !!!

INFORMACJEpl1.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg
mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl