POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

sympozjum Żydzi i judaizm we współczesnej Polsce  Email
W imieniu organizatorów zapraszam do wzięcia udziału w sympozjum Żydzi i judaizm we współczesnej Polsce. Ludzie – miejsca – wydarzenia, które odbędzie się w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie dnia 18 stycznia 2017 roku. Jestem przekonany, że obecność przedstawiciela waszego środowiska jest, w związku z tematem sympozjum, jak najbardziej

uzasadniona i oczekiwana. Zaproszenie w załączniku. Serdecznie pozdrawiam z Pierwszej Stolicy Polski.

dr hab. prof. UAM Waldemar Szczerbiński

kierownik Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego IKE

 

 ZALĄCZNIK:

Sympozjum odbędzie się 18 stycznia 2017
w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

Istnieje możliwość skorzystania w naszym kampusie z noclegu i wyżywienia: cena pokoju - 50 złotych.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, afiliacja, temat + abstrakt do 2000 znaków) prosimy nadsyłać na adres: kat.kor@amu.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 grudnia 2016.

Społeczność żydowska we współczesnej Polsce stanowi wyjątkowe pole badawcze w kontekście problemów tożsamościowych i reprezentacji kulturowych. Coraz częściej padają stwierdzenia, że obecna rzeczywistość żydowska w Polsce "nie jest zjawiskiem powracającym. Jest to nowy konstrukt, który w dużym stopniu polega na interpretacjach przeszłości i być może aspiruje do bycia kontynuacją przedwojennej polskiej kultury żydowskiej" (K. Reszke, Powrót Żyda, Kraków-Budapeszt 2013, s. 15).

Faktycznie, po upadku komunizmu w 1989 roku pojawiła się nowa możliwość dla budowania żydowskiej obecności w Polsce. Dziś nie trzeba już nikogo przekonywać, że żydowskie życie w Polsce, mimo tragedii Szoa, istnieje i ustawicznie się rozwija, stanowiąc swoisty fenomen. Na czym polega ów fenomen? Jakie są jego przejawy? Kto jest podmiotem tworzenia tej rzeczywistości? Te i inne pytania stanowią punkt wyjścia dla refleksji podczas planowanego sympozjum.

            Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych, a szczególnie osoby i instytucje zaangażowane w budowanie współczesnego życia żydowskiego w Polsce (gminy żydowskie, szkoły, muzea, placówki kulturalne, religijne, świeckie stowarzyszenia i organizacje). Spotkanie w Gnieźnie będzie nie tylko okazją do prezentacji swojego środowiska, lecz także do podjęcia dyskusji nad problemami, które wiążą się z powstaniem, rozwojem i funkcjonowaniem podmiotów współtworzących współczesne oblicze Żydów w Polsce.  

 

 

dr hab. prof. UAM Waldemar Szczerbiński

Kierownik Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego IKE

 

 

dr Katarzyna Kornacka-Sareło

Sekretarz - adiunkt w Zakładzie Kultury Judaizmu Europejskiego IKE

 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

The synagogue is closed

until further notice

Uwaga !!!

Gmina zawiesza wszelką działalność

Do odwołania

Zarządzenie Przewodniczącej Alicji Kobus

 

niebieski.jpg

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl