POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Z Wielkopolski do Jerozolimy...zaproszenie  Email
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ostrowskiej Synagogi zapraszają, nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych tematyką historii i kultury Żydów polskich oraz udziałem w bezpłatnym seminarium w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, na konferencję "Z Wielkopolski do Jerozolimy. Polacy, Żydzi wczoraj i dziś", które odbędzie się 10 grudnia 2011r., Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Raszkowska 21, w godz. od 10:00 do 14:

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współdziałaniu z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, organizuje w dniach 26 lutego do 9 marca 2012 roku wyjazd studyjny dla 19 nauczycieli z Wielkopolski, uczących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, do Instytutu Yad Vashem. Seminarium w   Jerozolimie organizowane jest w ramach projektu „ Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów. Nauczyciele uczestniczyć będą w zajęciach Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście. Oferta skierowana jest do nauczycieli z terenu działania Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Koninie i Poznaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty przelotu, które może dofinansować organ prowadzący. Z grupą leci tłumacz, stąd znajomość j. angielskiego nie jest konieczna.

  Organizatorzy oczekują ofert od nauczycieli, którzy realizują zadania edukacyjne wykraczające poza wymagania określone podstawą programową. W szczególności :  uczestniczą w programach, projektach, konkursach związanych z historią, kulturą i Zagładą Żydów polskich o zasięgi krajowym i regionalnym. Propagują historię i kulturę Dwóch Narodów w formie opracowań i publikacji. Organizują gry miejskie, opiekują się miejscami pamięci, porządkują cmentarze, organizują spotkania z Ocalonymi oraz Sprawiedliwymi. Mile widziane są osoby mające już doświadczenie w kontaktach i współpracy ze szkołami w Izraelu.

  Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w Konferencji promocyjnej pod nazwą „ Z Wielkopolski do Jerozolimy. Historia i kultura dwóch narodów”, organizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wraz  ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ostrowskiej Synagogi, która odbędzie się w dniu 10 grudnia  2011 roku w budynku Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Raszkowskiej 21 w godzinach 10/00-14.00.

  Ankieta aplikacyjna, dla nauczycieli zamierzających ubiegać się o udział w seminarium w Jerozolimie, pojawi się na stronie www.odn.kalisz.pl w dniu 7 grudnia 2011 roku. Oferty będą przyjmowane przez ODN Kalisz w terminie do 30 grudnia br. Kwalifikacji uczestników dokona Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W razie pytań, wyjaśnień udziela Jan Bartczak dyrektor ODN Kalisz, koordynator regionalny Projektu. Kontakt – jan.bartczak@odn.kalisz.pl

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Rosz HaSzana 2021

Spotykamy się 18 września

o godz. 18:00

Szachrit w sobotę 18.09

o godz. 9:30

apples&honey.jpg

Shabbat - info

UWAGA !!!

Spotkania szabatowe

wstrzymane do odwołania.

w razie pytań kontakt z biurem 

poznan@jewish.org.pl

niebieski.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl