POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Szkoła im. Króla Dawida z wizytą w naszej Gminie  Email
Kiedy w roku 1940 nazistowscy okupanci zniszczyli żydowską społeczność Poznania, wydawało im się, że odnieśli zwycięstwo nad narodem wybranym przez Najwyższego. Jednak Ten, który wskrzesza umarłych (hebr. mechajje hametim), powołał panią Alicję Kobus, by odrodzić żydowskie życie w naszym mieście. Wielu Polaków nigdy nie zetknęło się z Żydami, tylko z opowieści rodziców lub dziadków wie, jak znaczące miejsce w życiu przedwojennej Polski zajmowali Żydzi.

 Nawet pielgrzymując do Ziemi Świętej większość z nas nie ma żywego kontaktu z potomkami Abrahama, rodakami naszego Zbawiciela. Dlatego prawdziwym cudem była dla naszej szkoły możliwość odwiedzenia poznańskiej Gminy Żydowskiej. Nasi uczniowie mogli doświadczyć żydowskiej gościnności i życzliwości, mogli też przebywać w sali modlitewnej i dowiedzieć się, jak wielbi Najwyższego naród, wybrany przez Niego dużo wcześniej, nim powstało chrześcijaństwo. Odkrywaliśmy wspólne korzenie naszych religii, wspólne części Pisma Świętego, a przede wszystkim wiarę Abrahama, praojca Żydów, uważanego też za duchowego ojca wszystkich chrześcijan (Rz 4:11-13). Wierzymy, że to doświadczenie osobistego poznania Żydów, mieszkających wśród nas i zachowujących swoją tożsamość, pomoże naszym dzieciom i młodzieży przełamać bariery nieufności, by w braterskiej miłości budować naszą wspólną przyszłość.

 

Zespół nauczycieli Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida w Poznaniu.

 

 

When in the dark year of 1940 Nazi occupants destroyed Jewish community of Poznan, they believed in their final victory over the people chosen by the Almighty. However, He who raises up the dead (Hebr. mechayye hametim), called His chosen woman Alicja Kobus to resurrect the Jewish life in our city. Many of us Poles have never got in contact with Jewish people. Most of us only know from their parents or grandparents, how significant the role of Jews in pre-war Poland used to be. Even those Christians who pilgrimage to the Holy Land mostly have no live contacts with the people of Abraham, brothers of our Saviour. In that context, it was a true miracle for our school to have an opportunity to visit the Jewish community of Poznan. Our pupils were able to experience the Jewish hospitality and friendliness. We were able to visit the prayer hall and to learn how they praise their Lord, Who had chosen His people long before Christianity has appeared. We discovered the common roots of our religions, the common parts of the Holy Book, and above all, the faith of Abraham, forefather of all Jews, the same Abraham whom we Christian consider to be our spiritual father (Rom. 4:11-13). We hope that this experience of personal contact with Jewish people who live among us and still keep their identity, will be helpful for our children to break the walls of distrust and to build our common future in brotherhood and love.

The teachers of the King David Christian School of Poznan

 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl