POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Odszedł ks.Marek Kaiser  Email
4 maja 2014 r. o godzinie 0.20 po długiej chorobie umarł wielki Przyjaciel naszej Gminy, Wspaniały, Dobry Człowiek, ksiądz Marek Kaiser – proboszcz Parafii świętego Wojciecha w Poznaniu.
Jeszcze kilka dni temu mieliśmy nadzieję, że ksiądz Kaiser przez wiele lat, będzie razem z nami chwalić B-ga. Ksiądz Marek zaczął wybudzać się ze śpiączki farmakologicznej. Jednak 
HaShem w Swojej Nieskończonej Mądrości i Miłosierdziu zadecydował zabrać duszę księdza Kaisera przed Swoje Oblicze.
 
Ksiądz Marek Kaiser urodził się 1 lutego 1952 r. w Poznaniu, w kolejarskiej rodzinie.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1978 roku. Początkowo został wikariuszem w parafii w Bojanowie. Następnie powrócił do Poznania, gdzie był duszpasterzem akademickim w parafii św. Jana Vianneya na Sołaczu. Po przeniesieniu do parafii św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu zostaje jej proboszczem. Od 1997 roku był proboszczem parafii świętego Wojciecha w Poznaniu.
 
Ksiądz Kaiser interesował się historią. W życiu Księdza najważniejszymi cnotami były dobroć i szacunek. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci chwile wzajemnej życzliwości podczas katolicko-żydowskich Nabożeństw Słowa, z okazji Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. Nie zapomnimy atmosfery serdeczności podczas spotkań po wspólnych nabożeństwach.
 
Serce księdza Kaisera otwarte było na wyznawców różnych wyznań i religii. W parafii św. Wojciecha odbywały się nie tylko wspólne modlitwy żydowsko-chrześcujańskie. Jeszcze tak niedawno, bo 13 lutego 2014 r. ksiądz Marek wspólnie z księdzem protoprezbiterem Pawłem Minajewem z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zorganizował w swojej parafii liturgię prawosławnej Wieczernii.
 
Ksiądz Marek Kaiser szedł drogą wspólnego żydowsko-chrześcijańskiego Dziedzictwa Tory. Przejawiało się to w codziennym przestrzeganiu nakazu: „A będziesz miłował Wiekuistego, Boga twojego, całym sercem twoim, i całą duszą twoją, i całą mocą twoją.” Księga Dwarim/Powtórzonego Prawa 6, 5 (tłumaczenie Izaaka Cylkowa). A także nakazu: „Nie pomstuj, i nie chowaj gniewu za synów narodu twego; a miłuj bliźniego twego jako samego siebie: Jam Wiekuisty!” Księga Wajikra/Kapłańska 19,18 (tłumaczenie Izaaka Cylkowa).
 
Smutne są serca nasze w chwili rozstania z naszym Przyjacielem księdzem Markiem Kaiserem. Naszym pocieszeniem są słowa Proroka, które jak wierzymy odnoszą się do księdza Marka: „W owych czasach wystąpi Michał, wielki książe, który jest opiekunem twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęłi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia. Drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia,  a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.” Księga Daniela 12,1-3 (Tłumaczenie Biblia Tysiąclecia).
 
Ksiądz Marek Kaiser pozostanie dla nas na zawsze Błogosławionej Pamięci.
 
Wojciech Meixner
 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

Kochani, spotykamy się w każdy niebieski.jpgpiątek o 16:30

Every Friday,we meet  on 16;30 Stawna str 10

Opłaty - infornacje

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

The synagogue is open also every Saturday at 09:30-11:00am.

XXIII Dni Judaizmu

PROGRAM

plakat.jpg

Konkurs -VII edycja !!!

INFORMACJEpl1.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg
mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl