POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Dzień Niepodleglości  Email

 Z okazji Dnia Niepodległości prezentujemy wystąpienie prof. Mojżesza Schorra.

"Nasz Przegląd" - 11 XI 1935 r.
Senator Prof. Mojżesz Schorr
Święto Niepodległości


W skupieniu i zadumaniu obchodzi dzisiaj Polska 17 rocznicę Święta Niepodległości. Pierwsza myśl bowiem wybiega dziś ku temu, który tej niepodległości był najdostojniejszym symbolem, żywym drogowskazem i zarazem czynnem sumieniem Narodu.
Dziś niemasz wśród nas Marszałka Józefa Piłsudskiego, „tego największego na przestrzeń dziejów człowieka”, który wskrzesił Rzeczpospolitę, wykuł wśród największych trudności zręby gmachów państwowości polskiej, podniósł autorytet państwa na zewnątrz i umocnił spoistość jego wewnętrzną, twórczą swą wolą prowadząc naród

Niemasz go wśród nas – ale nad nami trzepocą skrzydła jego ducha, a aureola Świetlanej jego postaci dodaje tem większego blasku i powagi zarazem chwili święta dzisiejszego. A wśród drogocennych klejnotów myśli, które w takich chwilach uroczystych ze skarbca ducha narodów wydobywamy, niby hasło i gwiazdę przewodnią na dalszą drogę Życia, dzisiaj nasuwa się nam słowo znamienne Józefa Piłsudskiego, które w obecnej chwili wydaje się nam szczególnie aktualne: „WOLNOŚĆ – jeżeli ma dać siłę, musi jednoczyć, musi umieć godzić sprzeczności, a nietylko przy swojem się upierać. Z takiej umiejętności podawania dłoni do wspólnej pracy wszystkim wypływa moc wielka w chwilach trudnych i w chwilach kryzysów państwowych”.
Na tym to fundamencie jedności pragnął ten Mąż Opatrznościowy widzieć wzniesiony gmach państwowości polskiej i na tej podwalinie tez opiera się Nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, niby wcielenie Jego zasadniczych myśli, której pierwszy artykuł uroczyście głosi:
„Państwo Polskiej jest wspólnem dobrem wszystkich obywateli”.
Czy nie zawiera się w tych prostych, a tak głębokiej treści pełnych słowach cała esencja testamentu ducha, który Wskrzesiciel i Sternik Polski zostawił Narodowi? Ten wspaniały ideał w szaty pierwszego nakazu Konstytucji ujęty, w dniu dzisiejszym szczególnym nam świeci blaskiem. Bo wszach z niego jako najbliższa płynie myśl:
ZASADA RÓWNOŚCI WSZYSTKICH OBYWATELI WOBEC PRAWA.
Na chwałę Polski należy to stwierdzić, że Rząd dzisiejszy tę zasadę wypisał na swoim sztandarze jako wytyczną dla wszelkich poczynań Rządu, nie dając odwieść się od tej zasadniczej linji prawa i sprawiedliwości mimo wpływów sąsiednich. Ale ten wspaniały dar utrwalić należy własnym wspólnym wysiłkiem wszystkich obywateli, wspólną; ofiarną twórczą pracą dla dobra i rozkwitu państwa.
To jest najgłębszy sens rocznicy wskrzeszenia Państwa, by wraz z wspomnieniem radosnem wnikła w świadomość naszą ta prawda, której najgorętszym rzecznikiem był Twórca i Wskrzesiciel Polski, że fundamentem gmachu wolności i niepodległości Państwa jest prawo i sprawiedliwość, że filarem dźwigającym ten gmach jest wspólnota i jedność w twórczej współpracy wszystkich obywateli, kopułą zaś jego jest zgoda i miłość. Innemi słowy:
Ideja narodowa, ten najpiękniejszy wykwit kultury ludzkiej, tylko wtedy tryśnie ożywczą siłą w dal przyszłych pokoleń, jeżeli jest ugruntowana na zasadzie prawa i sprawiedliwości, a pnie się coraz wyżej ku ideałowi pokoju i zgody.
Pod tem hasłem skupiajmy dziś w Święto Niepodległości naszą myśl, by wspólnemi siłami w wyścigu pracy twórczej kroczyć naprzód do uszczęśliwienia Polski pod osłoną prawa i sprawiedliwości, zgody i miłości wszystkich jej obywateli
"
/zrodlo:www.schorr.edu.pl/

  

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Rosz HaSzana 2021

Spotykamy się 18 września

o godz. 18:00

Szachrit w sobotę 18.09

o godz. 9:30

apples&honey.jpg

Shabbat - info

UWAGA !!!

Spotkania szabatowe

wstrzymane do odwołania.

w razie pytań kontakt z biurem 

poznan@jewish.org.pl

niebieski.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl