VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zakład Kultury Judaizmu Europejskiego przy Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie oraz Pan Tomasz Budasz - Prezydent Miasta Gniezna mają zaszczyt zaprosić do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej, poświęconej problematyce żydowskiej, pod tytułem:

IZRAEL - OD MARZENIA DO SPEŁNIENIA

„A jeśli zechcecie, nie będzie to baśnią"

(Theodor Herzl)

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 stycznia 2018 w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Zgłoszenia (w formie wypełnionego formularza) prosimy przesyłać na adres: kat.kor@amu.edu.pl Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 października 2017. Po zaakceptowaniu Państwa zgłoszenia należy uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł do dnia 30 listopada 2017 (zapewniamy noclegi i wyżywienie).

Interdyscyplinarna konferencja będzie poświęcona wieloaspektowym zagadnieniom związanym z powstaniem, istnieniem i rozwojem państwa Izrael. Szczególną okazją do podjęcia refleksji nad proponowanym tematem jest 70. rocznica powołania do życia państwa żydowskiego. Z wielką radością powitamy uczonych zajmujących się historią, socjologią, kulturą, sztuką, religią, filozofią, edukacją, politologią, a także wszystkich innych, którzy prowadzą badania związane z proponowaną problematyką.

 

 

Department of Culture of European Judaism at the AMU Institute of European Culture in Gniezno, and Mr. Tomasz Budasz, Mayor of the City of Gniezno have the honour of inviting You to take part  in the 6th International Scientific Conference

dedicated to Jewish studies, entitled:

ISRAEL- FROM A DREAM TO A DREAM COME TRUE

“If you wish, it is not a fairytale”

(Theodor Herzl)

The Conference will be held on January 22nd - 23rd 2018 at the AMU Department of the European Culture in Gniezno. For registration to the conference, please fill in and submit the entry form to: kat.kor@amu.edu.pl by 31th October 2017. Once the entry is accepted, you are required to make a conference payment of 300 PLN (75 EU) by 30th November 2017 (full-board accommodation is included in the price).

The interdisciplinary conference will focus on multifaceted issues related to the foundation, existence and development of the State of Israel. The 70th anniversary of the establishment of the Jewish State provides a particular opportunity to undertake reflection upon the issues in question.

We will be pleased to welcome the researchers dealing with history, sociology, culture, art, religion, philosophy, education, political science as well as all those who specialise in the subject matter mentioned above.

 

Link do kontaktu