Lag BaOmer 2017
Lag baOmer - w roku 2017 zaczyna się z zachodem słońca w sobotę, 13 maja, a kończy o zmroku w niedzielę, 14 maja.  Lag baOmer, według tradycji, upamiętnia koniec tajemniczej zarazy, jaka panowała wśród uczniów rabiego Akiwy (II wiek n.e.). Można mieć jednak wątpliwości, czy rzeczywiście była to epidemia. 

 Talmud (Jewamot 62, 2) podaje bowiem, że dwadzieścia cztery tysiące uczniów rabiego Akiwy zmarło, ponieważ „nie okazywali sobie wzajemnie szacunku”.

 Inne interpretacje wskazują na fakt, że rabi Akiwa poparł powstanie przeciw Rzymianom (134-135 rok n.e.), któremu przewodził Szimon Bar Kochba. Wśród powstańców znajdowało się wielu uczniów Akiwy. Być może więc „zaraza” symbolizowała Rzymian, a Lag baOmer był dniem jakiegoś militarnego zwycięstwa, jakiejś wygranej bitwy? Fakt, że zwyczajową zabawą dzieci w Lag baOmer jest strzelanie z łuku, sugerowałby prawdziwość tych hipotez. Dzień ten jest również tradycyjnie uważany za rocznicę śmierci (jorcajt) słynnego rabiego Szimona bar Jochaja – kabalisty, któremu przypisuje się autorstwo Zoharu.

Jest to święto radosne. Przestają na ten dzień obowiązywać zakazy ograniczające wiele czynności w okresie „liczenia omeru”. Jest to dzień wypraw za miasto, zabaw w parku, lesie lub na łąkach. W Izraelu tego dnia nie ma normalnych zajęć szkolnych. Dzieci idą z nauczycielami w teren – zabierając łuki i piłki. Bardzo popularne jest również rozpalanie ognisk.

W Meronie – miejscu, w którym pochowany jest rabi Szimon bar Jochaj i jego syn Elazar bar Szimon, tysiące Żydów spotykają się, aby obchodzić jorcajt (na zdjęciu). Od czasów rabina Jicchaka Lurii (XVI wiek), istnieje zwyczaj urządzania wtedy postrzyżyn trzyletnich chłopców. Towarzyszą temu śpiewy i picie wina. Lag baOmer to również tradycyjny dzień ślubów, które z zasady nie odbywają się w okresie „liczenia omeru” (z nielicznymi wyjątkami).

Co to jest omer?

Słowo omer ma co najmniej trzy znaczenia: po pierwsze, oznacza snop;  po drugie, jest to miara produktów sypkich (np. ziarna), która równa jest objętości około 43 jajek.

Nazwa ta oznacza też ofiarę (oddanie) ze zboża, składaną w czasach Świątyni. W drugi dzień Pesach składano ofiarę hołdowniczą ze zmielonego jęczmienia, w ilości właśnie jednego omeru. Pierwszy snop z wiosennych zbiorów przynoszony był do Świątyni, ziarno było mielone i jeden omer mąki jęczmiennej był mieszany z olejem i kadzidłem  "na zapach kojący dla Boga" (Wajikra 23:13)

 

Co to jest "liczenie omeru"?

"Liczenie omeru" oznacza odliczanie 49 dni pomiędzy drugim dniem Pesach a świętem Szawuot (od Wyjścia z Egiptu do otrzymania Tory). Szawuot jest więc świętem powiązanym ze złożeniem ofiary omer. Jest pięćdziesiątym dniem od tego momentu, czyli pierwszym dniem po 49 dniach odliczania omeru (sfirat haomer).

"Od dnia przypadającego po pierwszym dniu Pesach, w dniu, kiedy przyniesiecie omer na zakołysanie, będziecie liczyć dla siebie siedem pełnych tygodni" (Wajikra 23:15). W okresie tych 49 dni, podczas wieczornej modlitwy wypowiadane jest specjalne błogosławieństwo stanowiące "liczenie omeru".

Podczas gdy w drugi dzień Pesach składano ofiarowanie z jęczmienia, w Szawuot ofiarowanie było z nowego zbioru pszenicy.

 

Co oznacza Lag Ba Omer?

Nazwa ta powiązana jest z przykazaniem "liczenia omeru". Numerycznym odpowiednikiem litery "lamed" jest liczba 30. Litery "gimel" - 3. Lamed odpowiada fonemowi "l", gimel - "g". Ich połączenie wymawiane jest z samogłoską "a" jako "lag" (czyli 33).

Z kolei "ba omer" oznacza "w omerze". Całość można przetłumaczyć na "33 (dzień) w omerze" - 33 dzień liczenia omeru.

Żydzi sefardyjscy nazywają to święto "Lag La Omer" - 33 (dzień) omeru.

 

Jaka jest geneza tego święta?

Lag Ba Omer - według tradycji - upamiętnia koniec tajemniczej zarazy, jaka panowała wsród uczniów rabina Akiwy (II wiek n.e.)

Można mieć jednak wątpliwości, czy rzeczywiście była to epidemia. Talmud (Jewamot 62;2) podaje bowiem, że 24 tysiące uczniów rabina Akiwy zmarło, ponieważ "nie okazywali sobie wzajemnie szacunku".

Inne interpretacje wskazują na fakt, że rabin Akiwa poparł powstanie przeciw Rzymianom (134-135 n.e.), któremu przewodził Bar Kochba. Wśród powstańców znajdowało się wielu uczniów Akiwy. Być może więc "zaraza" symbolizowała Rzymian, a Lag Ba Omer był dniem jakiegoś militarnego zwycięstwa, jakiejś wygranej bitwy?

Fakt, że zwyczajową zabawą dzieci w Lag Ba Omer jest strzelanie z łuku, sugerowałby prawdziwość tych hipotez.

Dzień ten jest również rocznicą śmierci (jarcait) słynnego rabina  Simeona (Szimona) Bar Jochaja - kabalisty tradycyjnie uważanego za autora dzieła "Zohar".

 

Jak obchodzony jest Lag Ba Omer?

Jest to święto radosne. Przestają - na ten dzień - obowiązywać zakazy ograniczające wiele czynności w okresie "liczenia omeru". Jest to dzień wypraw za miasto, zabaw w parku, lesie lub na łąkach. W Izraelu tego dnia nie ma normalnych zajęć szkolnych. Dzieci idą z nauczycielami w teren - zabierając łuki i piłki. Bardzo popularne jest również rozpalanie ognisk.

W Meronie - miejscu, w ktorym pochowany jest rabin Simeon Bar Jochaj i jego syn Elazar Bar Simeon, tysiące Żydów spotykają się aby obchodzić jarcait (zdjęcie poniżej). Od czasów rabina Lurii, istnieje zwyczaj urządzania wtedy postrzyżyn trzyletnich chłopców. Towarzyszą temu śpiewy i picie wina.

Lag Ba Omer to również tradycyjny dzień ślubów, które z zasady nie odbywają się w okresie "liczenia omeru" (z nielicznymi wyjątkami).

/the 614 commandment sociaty/