Zwycięzcy IV edycji Konkursu Piosenki Żydowskiej

Emocje już trochę podały, jednak wciąż ogromne wrażenia pozostają po piątkowym finale Wielkopolskim Konkursie Piosenki Żydowskiej „Piosenka może czas pokonać”
Oto krótki reportaż../english version below/

 

Anna Maria Suchy, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wygrała IV Wielkopolski Konkurs Piosenki Żydowskiej „Piosenka może czas pokonać”. jaki odbył się w piątek w Sali im. Lubrańskiego UAM. Zwycięstwo wyśpiewała sobie wykonaniem piosenki, z własną interpretacją "Złota Jerozolima" oraz przeboju okresu międzywojennego "W małym kinie". W nagrodę otrzymała 1300 złotych, puchar prezydenta Poznania oraz przyznaną po raz pierwszy statuetkę Leopolda. Ustanowiono ją dla uhonorowania Leopolda Kozłowskiego--Kleinmana, patrona konkursu zwanego Ostatnim Klezmerem Galicji..II nagrodę piosenkami "Tak jak malował pan Chagall" oraz "Wiem, że nie byłam dla ciebie" wyśpiewała Maria Lewandowska. III nagrodę otrzymała Małgorzata Geltz za wykonanie piosenki "Memento Moritz" oraz przeboju "Powróćmy jak za dawnych lat". Przyznano także trzy wyróżnienia: I wyróżnienie zdobyła Weronika Jałoszyńska śpiewająca piosenki "Świt" i "Ja się boje sama spać" , II wyróżnienie przypadło Wiktorii Holka za piosenki "Oczy tej małej" i "Odrobinę szczęścia w miłości". III wyróżnienie otrzymała Marta Kaniewska śpiewająca "Rebekę" i "Miłość ci wszystko wybaczy". Po raz pierwszy została również przyznana nagroda dla najlepszego akompaniatora, którą zdobył Grzegorz Prokopczyk.

 

Friday finale of the Wielkopolski Jewish Song Contest “A song can conquer time” was an exceptionally impressive and emotional event.

Below is a short report about it.

Anna Maria Suchy, a student of the Poznan First Comprehensive Lyceum named after Karol Marcinkowski, won the Fourth Wielkopolski Jewish Song Contest “A song can conquer time”, which took place on Friday in the Lubranski Hall of the Adam Miczkiewicz University. Her victory was achieved by the performance of her own version of a contemporary song “Golden Jerusalem” and a hit from the interbellum time “In a small cinema”. She won 1300 zlotys, a Cup from the Poznan President and a Leopold award, presented for the very first time. Leopold award was established in honor of Leopold Kozlowski-Kleinman, a patron of this competition, known as the Last Galician Klezmer. Maria Lewandowska, who performed “The way Mr Chagall painted” and “I know I wasn’t there for you”, was a runner up in the contest. Malgorzata Geltz, who sang “Memento Moritz” and a hit “We’ll return as in the old times” won the third place. Three performances received special recognition: Weronika Jalozynska, who sang “Dawn” and “I’m afraid to sleep alone”; Wiktoria Holka for the songs “Eyes of the little one” and “A little happiness in love”; Marta Kaniewska for her performance of “Rebecca” and “Love will forgive you everything”. Gregorz Prokopczyk was honored with the Best accompaniment award, given for the first time.

Text and photos by Sebastian Samol.

/tłumaczenie - Sophia Kirschenblatt/