POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

Hebrajski on-line

hebr.jpgKliknij obrazek
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg
Parszat Wajiszlach 13.12.19  Email
Parszat ha Szawua

Zapalenie świec dla Poznania godz. 15:21 SZABAT SZALOM KOCHANI !

 Parsza opowiada o zmianie imienia Jakuba na “Israel”, jaka nastąpiła w konsekwencji walki z aniołem –
„I został Jakub sam jeden, i zmagał się ktoś z nim aż do wzejścia jutrzenki; A widział, że nie podoła mu, – a dotknął był stawu biodra jego, i zwichnął się staw biodra Jakuba podczas zmagania się z nim. I rzekł: ‘Puść mnie, bo wzeszła jutrzenka!’ I odpowiedział: ‘Nie puszczę cię, póki nie pobłogosławisz mnie!’ I rzekł do niego: ‘Jakie imię twoje?’ – I odpowiedział: ‘Jakub’. I rzekł: ‘Nie Jakub będzie nazywane odtąd imię twoje, ale Israel; gdyż walczyłeś z istotą boską i z ludźmi, i przemogłeś.” (Bereszit 32: 25-29)
Trochę dalej, Tora opowiada o ołtarzu, zbudowanym przez Jakuba –
„I przybył Jakub szczęśliwie do miasta Szechem, co w ziemi Kanaan, po powrocie z Paddan-Aram, i rozłożył się przed miastem. I nabył kawał pola, na którym rozbił namiot swój, od synów Chamora, ojca Szechema, za sto kesytów. I postawił tam ofiarnicę, i nazwał ją: ‘El’ (Bóg, dosłownie: moc) Boga Israela.” (Bereszit 33: 18-20)
 
Proste rozumienie tekstu wskazuje na to, iż to Jakub nazwał ofiarnicę „El Elohai Israel”.
Co ciekawe, Talmud oczytuje ów werset w zupełnie inny sposób –
„R. Aha powiedział w imieniu R. Eleazara Skąd wiemy, iż Święty, niech będzie błogosławiony, nazwał Jakuba El [Bóg] (dosłownie: Pełen Mocy). Ponieważ powiedziane jest: ‘A Bog Izraela nazwał go [Jakuba] El’ (Bereszit 33:20). Gdybyśmy mieli zakładać, iż to Jakub nazwał ołtarz El, powinno być napisane ‘Jakub nazwał ją’. Ponieważ nie jest tak napisane, musimy tłumaczyć zapis ten jako ‘On nazwał Jakuba El’. A kim jest ‘On’? Bóg Izraela.” (Talmud, Megila, 18) „
Imię „El” przypisywane jest zwykle Haszem, dlaczego Jakub również zostaje tak nazwany?
 
Rabin Remu wyjaśnia – imię „El” wskazuje na Boską Obecność w aspekcie prywatnym, indywidualnym, w każdym detalu tworzenia, i każdym zdarzeniu, jakie będzie miało miejsce w związku z owymi detalami stworzenia.
 
„El” oznacza kontrolę, ale nie jedynie globalną kontrolę (globalna kontrola wyrażona jest przez imię E-lohim), ale również kontrolę indywidualną.
Midrasz rozwija temat podjęty przez Gemarę.
 
„’I postawił tam ofiarnicę, i nazwał ją: ‘El’’. Powiedział [Jakub do Haszem]: Jesteś Bogiem na wysokościach, a ja Bogiem na ziemskich nizinach.” (Midrasz Raba Bereszit 79:8)
 
Zadziwiające! Czyż nie?
Jakub nazywa samego siebie „Bogiem na ziemskich nizinach”, tak jakby był człowieczym odpowiednikiem Boga. Podobnie jak Bóg posiada władzę w niebiosach, tak Jakob posiada ją – na ziemi. (Oczywiście Midrasz dodaje natychmiast, iż Jakub został ukarany za swe zuchwałe słowa)
Rabin Remu wyjaśnia –
 
Istnienie Stworcy znane już było od czasów Abrahama. To, że moce Stwórcy stwarzają i rządzą światem- to wiadomo już od czasów Izaaka. Jednak Jakub odkrył dodatkowy wymiar właściwości Stwórcy – Jego pełną kontrolę każdego ruchu i każdego wydarzenia, w odniesieniu zarówno do życia ludzkiego jak i reszty dzieła stworzenia. „Albowiem oczy Haszem obiegają całą ziemię” (Księga Kronik 2, 16:9)
 
Dzięki temu wyjątkowemu odkryciu, Jakub otrzymał imię – Israel. Dzięki temu otrzymał on również moc, która pozwoliła mu pokonać anioła. Dlatego też “Elohai Israel” ( Bóg Izraela) nazwał go „El” (Bogiem)
 
(Na podstawie księgi „Torat Haolam” autorstwa Rabina Rema, część 3, rozdział 73)
 
Rabin Boaz Pash
 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

UWAGA !

W związku pandemią covid-19, synagoga nieczynna do odwołania
kontakt tylko przez email
poznan@jewish.org.pl

Due to the covid-19 pandemic, the synagogue is closed until further notice
contact by email only poznan@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

OTWARTA

otwarta.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Portal Chaim

Portal o kulturze, Żydach,

artystach i Wielkopolsce

chaim.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek
wirtualny.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl