POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

Hebrajski on-line

hebr.jpgKliknij obrazek
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg
Parszat Szelach 19.06.20  Email
Parszat ha Szawua
Wyzwanie pokolenia pustyni
Mojżesz wysyła delegację dwunastu „szpiegów”, którzy mają zebrać informacje o terenie, do którego się zbliżają. Wysłannicy wracają z wiadomością, iż ziemia jest odpowiednia, ale dodają też, że lud, który ją zamieszkuje, jest bardzo silny i Izraelici nie mają w starciu z nim żadnych szans. Naród Izraela słyszy te słowa i zaczyna płakać. Tylko dwóch spośród dwunastu wysłanników wyraża inną opinię, opartą na wierze i zaufaniu;
ci wysłannicy próbują przekonać resztę, że ich pozycja nie jest przegrana.
Wysłannicy zostają ukarani za swój grzech- mieli przekazać tylko fakty, a zamiast tego podzielili się własnymi opiniami i przestraszyli cały naród. Ukarany zostaje też cały naród. Nie jest natychmiastowa kara (jak plaga zesłana na śmierć wysłanników), ale długotrwały proces, który ma na celu nie tylko ukarać, lecz także naprawić całą sytuację. To, co jest wspólną cechą szpiegów i Izraelitów, to to, jak oni siebie samych postrzegają. Ci pierwsi powiedzieli, że czuli się „jak pasikoniki”, gdy zobaczyli gigantów zamieszkujących ten teren. Naród usłyszał to i rozpłakał się z bezsilności.
Problem tkwi w tym, że są to ludzie, którzy trwali w niewoli przez całe swoje życie i jeszcze nie potrafią uwierzyć w siebie. Uleczeniem tej sytuacji, jej naprawą jest oczekiwanie na narodzenie się kolejnego pokolenia- pokolenia pustyni, ludzi wzrastających w całkowitej wolności.
 
To jest pokolenie, które będzie w stanie stawić czoła wojnie, gigantom, wszelkim przeciwnościom. To właśnie oznacza „pokolenie pustyni”- to pokolenie ludzi, którzy wiedzą, że zginą na pustyni i nie dotrą do ziemi obiecanej. To wielkie wyzwanie- zrozumieć, że nie spełnisz swoich marzeń, ale musisz do nich dążyć, by pomóc zbudować kolejne pokolenie (nie wszyscy przyjęli pokorną postawę, wiemy o kilku próbach buntu przeciwko karze- wszystkie one zakończyły się porażką).
Zazwyczaj, gdy myślimy o pokoleniu pustyni, widzimy słabych, biednych ludzi, którym nie dane było dotrzeć do ziemi obiecanej. Możemy jednak docenić ich heroizm wychowywania i kształtowania kolejnego pokolenia, ku przyszłości całego narodu Izraela.
Szabat szalom,
R. David
 

[ENG]

 

The challenge of the desert generation

Moshe sends a delegation of 12 "spies" to collect information about the land they are headed to. The emissaries return and say that the land is good, but then they add that the nation inhabiting it is very strong and we have no chance in winning against them. The people of Israel heard the report and started crying. Only 2 of the 12 emissaries expressed a different opinion that is based on faith and tried to convince everyone that there is still a chance.

 

The emissaries are punished for their sin - instead of providing information they added their interpretation and scared the whole nation. But the nation itself is also punished. It is not an immediate punishment (death in a plague like the spies themselves) but a long process aimed not only to punish but to fix the situation.

 

The common thing between the spies and the people of Israel is a problem in how they perceive themselves. The spies say that they felt "like grasshoppers" when they saw the giants who inhabit the land. The people hear this and cry out of despair. The problem is that these are people who were slaves their entire lives and still do not believe in themselves. The healing, or fixing will be waiting for the next generation who was born and raised in the desert - they are free people. This is a generation that can face war, giants, hardships. This is the meaning of "the desert generation" a generation that knows they will die in the desert and will not reach the promised land.

 

This is a big challenge. To understand that you will not fulfill the dream, but you still need to help develop the next generation. (not everyone lived up to this challenge, there were a few attempts to rebel against this punishment - they all failed). We are used to thinking about the desert generation as weak and poor people who didn't get to reach the promised land, but we can also appreciate their hardship of nurturing the next generation, for the future of the whole nation.

Shabbat shalom,
R. David

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

UWAGA !

W związku pandemią covid-19, synagoga nieczynna do odwołania
kontakt tylko przez email
poznan@jewish.org.pl

Due to the covid-19 pandemic, the synagogue is closed until further notice
contact by email only poznan@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

OTWARTA

otwarta.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Portal Chaim

Portal o kulturze, Żydach,

artystach i Wielkopolsce

chaim.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek
wirtualny.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl