Śladami powojennej historii Żydów
Żydowski Instytut Historyczny organizuje seminarium naukowe – cykl 15 wykładów, poświęconych powojennej historii Żydów w Polsce. Wykłady będą się odbywały ok. raz w miesiącu w Warszawie.

Seminarium inauguracyjne odbędzie się 29 września o godzinie 15.00 w Centrum Edukacyjnym IPN, Przystanek historia, Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25.

 

Wykłady prowadzą wybitni znawcy tematu: dr hab. Grzegorz Berendt, dr August Grabski, dr Joanna Nalewajko- Kulikov, prof. Jerzy Eisler, prof. Stanisław Krajewski, dr Helena Datner, dr Aleksandra Namysło, dr hab. Bożena Szaynok, dr Agata Tuszyńska, Jan Jagielski, Robert Szuchta, Teresa Torańska, Warsztaty – Wiesława Młynarczyk, Monika Koszyńska, Barbara Pamrów.

 

W programie seminarium także: spotkania ze świadkami historii, wycieczki Śladami powojennej historii Żydów w Warszawie oraz projekcje filmów.

 

Seminarium jest bezpłatne. Udział w seminarium – jako formie doskonalenia zawodowego zostanie potwierdzony pisemne.

 

Zajęcia będą się odbywać się w środy (ok. raz w miesiącu) w godzinach 15.00 – 18.30 w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25 (obok Trasy Łazienkowskiej) oraz w Żydowskim Instytucie Historycznym, Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 .

 

O dokładnych terminach spotkań będziemy Państwa informować na stronie IPN i ŻIH oraz drogą mailową.

 

Zgłoszenia na adres e-mailowy do 15 września 2010 r.
wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl

 

Tematyka:

 

1. Centralny Komitet Żydów w Polsce – dr Joanna Nalewajko- Kulikov – seminarium inauguracyjne 29 września; godz. 15.00.

2. Żydzi wobec walki politycznej w Polsce 1944-1947.

3. Przemoc antyżydowska w powojennej Polsce 1944-1947.

4. Polski Październik a mniejszość żydowska.

5. Polscy Żydzi między październikiem 1956 a marcem 1968.

6. Antysemicka kampania lat 1967-1968.

7. Społeczność żydowska w polityce władz PRL po szoku marcowym 1971-1999.

8. Kościół katolicki wobec Żydów i judaizmu po Zagładzie.

9. Kultura materialna i duchowa Żydów w latach 1950-1989 (Jidysz Buch, życie religijne, los żydowskich zabytków).

10. Rola Zagłady w polityce historycznej PRL.

11. Stosunki polsko- izraelskie po 1948 roku.

12. Żydzi- komunizm- Polska.

13. Szkolnictwo żydowskie w powojennej Polsce.

14. Aparat bezpieczeństwa wobec społeczności żydowskiej w powojennej Polsce.

15. Współczesna społeczność żydowska w Polsce.

 

/za Forum Ż_CH_M/