Polsko-Izraelski konkurs....
Polska i Izrael ogłaszają pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty powinny spełniać kryteria komercjalizacji oraz znaczącego potencjału rynkowego Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z warunkami analogicznymi jak dla inicjatywy EUREKA bądź programu Eurostars (www.eureka.be). Projekty wyłonione w konkursie otrzymają dofinansowanie w ramach przeznaczonych na ten cel środków narodowych, będących w dyspozycji NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i OCS (Office of the Chief Scientist of the Ministry of Industry & Trade and Labor, Israel). NCBiR i MATIMOP pomogą w uzyskaniu statusu EUREKI (ewentualnie Eurostars) dla wyłonionych w konkursie projektów.

więcej TUTAJ -

Foto: Wikimedia Commons