Wyniki wyborów w ZGWŻ

Wyniki wyborów w Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

 

W niedzielę 9 maja na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP delegaci - po wysłuchaniu sprawozdań Rady Związku, jego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha - uchwalili absolutorium dla ustępującego Zarządu. Wybrano też nowe władze ZGWŻ.
Rada Związku:
Fajer Markus
Jakubowicz Tadeusz
Kac Włodzimierz
Kadlcik Piotr
Keller Symcha
Kobus Alicja
Kożuch Józef
Micor Beata
Samet Michał
Spektor Adela
Gonczarska Miriam
Kozłowski Henryk
Krakowski Tomasz
Majer Grażyna
Nawrocki Piotr
Rucki Michał
Rytka - Zandberg Piotr
Wajnryb Ewa
Zozula Andrzej
20. Marcinkowska Halina (18 głosów)
20. Blicharz Eugenia Małgorzata (18 głosów) do rozstrzygnięcia.
Prezydium Rady:
Przewodniczący - Symcha Keller
Wiceprzewodnicząca - Alicja Kobus
Wiceprzewodniczący - Piotr Nawrocki
Zarząd Związku:
Przewodniczący - Piotr Kadlcik
Wiceprzewodniczący - Józef Kożuch
Wiceprzewodniczący - Andrzej Zozula
Skarbnik - Michał Samet
Członkowie:
Keller Symcha
Kozłowski Henryk
Krakowski Tomasz
Komisja Rewizyjna:
1. Linder Adam
2. Einhorn Jakub
3. Krawczyk Monika
4. Junka Romuald
5. Mitelman Liliana
Rada Religijna:
1. Miriam Gonczarska
2. Michał Samet
3. Symcha Keller
4. Krakowski Tomasz
Sąd Polubowny:
1. Bakuła Anna
2. Blicharz Eugenia Małgorzata
3. Britman Jonatan
4. Kowalik Czesława
5. Kwiatkowski Zbigniew

Źródło: Wieść Gminna, GWŻ Warszawa