List Prezydenta Obamy do Żydów
Po słynnym liście prezydenta Światowego Kongresu Żydowskiego, Ronalda S. Laudera, do prezydenta Obamy, prezydent ogłosił list otwarty do Żydów, zwłaszcza Żydów w Ameryce.

W liście Obama podkreśla, że jego związek z Izraelem jest "niewzruszalny" i że jego Bliskowschodnia polityka nie powinna być źle intepretowana.

 

"Pewny jestem, że możecie rozróżnić pomiędzy hałasem i wypaczeniami co do moich poglądów, które sie pojawiły ostatnio, a faktycznym podejściem mojej administracji do Bliskiego Wschodu."

 

Dodał, że nadal pozostaje oddany idei dwóch państw, ale także, że rozwiązania konfliktu nie można narzucić z zewnątrz. Zapewnił, że wiele tych samych sił, które zagrażają Izraelowi zagrażają Ameryce, i że związek z Izraelem służy naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.