"Europa dla Obywateli"

Szanowni Państwo!

Program "Europa dla Obywateli", finansowany przez Komisję Europejską, przyznaje dotacje na projekty upamiętniające miejsca, archiwa i ofiary reżimów nazistowskiego i stalinowskiego w ramach działania 4 "Aktywna pamięć europejska". Wszelkie roczne inicjatywy, które mają na celu ochronę obiektów i miejsc pamięci związanych z masową eksterminacją ludności, jak również archiwów zawierających dokumentację tamtych wydarzeń, a także projekty związane z upamiętnieniem ofiar nazizmu i stalinizmu mogą uzyskać maksymalną kwotę dotacji nawet 55 000 euro w ramach programu "Europa dla Obywateli".

 Realizowane działania, finansowane w ramach akcji "Aktywna pamięć europejska", mogą przyjąć formę seminariów, konferencji, warsztatów, publikacji, stron internetowych, badań naukowych, produkcji materiałów audiowizualnych lub edukacyjnych, itd.

 

Reprezentowana przez Państwa instytucja może stać się potencjalnym wnioskodawcą - o dotację mogą ubiegać się wszelkie organizacje typu non-profit, stowarzyszenia ocalonych, stowarzyszenia rodzin ofiar, opiekunowie miejsc pamięci, muzea, instytucje naukowe. Wnioski o dotację należy składać do Komisji Europejskiej w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2010 rokSerdecznie zachęcam do zapoznania się z możliwościami pozyskania dotacji z programu "Europa dla Obywateli". Wszystkich zainteresowanych zapraszam do odwiedzenia strony

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/call_action4_2010_en.php

z której możecie pobrać Państwo formularz aplikacyjny. Szczegółowe informacje w języku polskim dotyczące zasad pozyskania dotacji znajdziecie Państwo w przewodniku programowym zamieszczonym na stronie

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/EACEA_2008_0185_PL.pdf

Ponadto pragnę gorąco zaprosić wszystkich potencjalnych beneficjentów działania "Aktywna pamięć europejska" na dzień otwarty Punktu Kontaktowego Programu "Europa dla Obywateli", który odbędzie się dn. 20 kwietnia 2010 w godz. 12.00-15.00 w Warszawie, w siedzibie Punktu przy ul. Mokotowskiej 25. Podczas dnia otwartego udzielać będziemy bezpłatnych konsultacji dotyczących możliwości pozyskania dotacji w ramach działania 4 "Aktywna pamięć europejska" oraz wypełniania formularzy aplikacyjnych. Więcej informacji na temat dnia otwartego znajdziecie Państwo na stronie

 

http://www.europadlaobywateli.pl/szkolenia.php

 

Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia 20 kwietnia 2010.
Z wyrazami szacunku,
Anna Samel

 

Anna Samel
Punkt Kontaktowy Programu
"Europa dla Obywateli"
ul. Mokotowska 25

tel: (+48 22) 44 76 125
fax: (+48 22) 44 76 152