Miejsce osoby upośledzonej w różnych wspólnotach

Pod takim tytułem, ósmego listopada tego roku odbędzie się panel dyskusyjny, poświęcony osobom upośledzonym umysłowo. Panel będzie tylko częscią V międzynarodowego Zjazdu stowarzyszenia GEN działającego na rzecz dzieci z zaburzeniami genetycznymi.

Krzysztof Lausch - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu, działający z ramienia stowarzyszenia Gen, w liście do przewodniczącej naszej Gminy Alicji Kobus napisał:"Pragnę na tym panelu zgromadzić ludzi dobrej woli różnych wspólnot i wyznań i poprosić ich by - nie dyskutując ze sobą, nie przekonując się, nie spierając - po prostu powiedzieli, co ich wspólnoty robią, co mają do zaoferowania osobom upośledzonym umysłowo i ich rodzinom"

 

Swoją prośbę o uczestnictwo w panelu skierował między innymi do takich osób jak np ks. Paweł Minajew (prawosławni), Superintendent Jana Ostryka (ewangel.-metod.), ks.lic. Jerzey Sęczek (rzymsko-kat.) czy też przedstawicieli islamu, babtystów, buddystów, ewangelików reformowanych i szeregu innych.

 

Temat ten jest bardzo ważny - mówi dyrektor Lausch - przede wszystkim dla rodziców, którzy być może po raz pierwszy uświadomią sobie, że "nasze dzieci" są wszędzie, we wszystkich społecznościach i czasach, we wszystkich wspólnotach i związkach....

 

Przewodnicząca Alicja Kobus w swoim wystąpieniu ma zamiar powiedzieć - jak wygląda sytuacja dzieci z zaburzeniami genetycznymi w Izraelu i tu w naszej społeczności żydowskiej w Polsce, a przede wszystkim -  według religii żydowskiej.

Drugie Przykazanie przecież mówi - kochaj bliżniego swego jak siebie samego.

 Nie wyszczególnia się więc w jakikolwiek zły sposób upośledzonych ludzi, albowiem każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo B-że.

 

Szczegóły wystąpienia pani Kobus poznamy już wkrótce.