Odszedł rabin Chaskel Besser
We wtorek 9 lutego, zmarł w Nowym Jorku rabin Chaskel Besser. W środę wieczorem w odbył się jego pogrzeb w Izraelu. Rabin Besser urodził się w przedwojennych Katowicach pod nazwiskiem Koszycki. W 1939 wyemigrował do ówczesnej Palestyny a następnie do USA. Po upadku realnego socjalizmu stał się liderem i motorem odbudowy życia żydowskiego w Polsce.

 Jako przedstawiciel Fundacji Ronalda S. Laudera namówił rabina Michaela Schudricha (obecnego Naczelnego Rabina RP) do przyjazdu do Warszawy, by pomóc odtwarzającej się społeczności. Poza odbudowywaniem życia żydowskiego, pomógł odbudować i odrestaurować wiele ważnych miejsc związanych z historią żydowską w Polsce, cmentarzy i synagog.

 

      - Chaskel Besser był człowiekiem który zainicjował odnowę życia żydowskiego w Polsce. I to wcale nie jest przesada - powiedział rabin Schudrich.  W latach 80., podczas swojego pobytu w Wiedniu, Besser poznał przemysłowca i filantropa Ronalda Laudera, który był wówczas ambasadorem USA w Austrii. Udało mu się przekonać Laudera do zainteresowania się Polską. - Można powiedzieć, że jest duchowym ojcem wszystkiego co udało się tu w Polsce ponownie ożywić i zorganizować - dodaje Schudrich


Baruch Dajan Emet

(za jewish.org.pl)