Obchody 65 Rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz
Uroczystości główne obchodów 65. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz rozpoczną się na terenie KL Auschwitz II – Birkenau o 14.30 w specjalnie dla tego celu postawionym ogrzewanym namiocie (na tzw. odcinku BIIF). O 16.00 nastąpi przejście ze zniczami z namiotu pod Pomnik Ofiar, gdzie o 16.20 odbędzie się modlitwa oraz ceremonia oddania hołdu.

Organizatorem tych uroczystości jest Międzynarodowa Rada Oświęcimska i dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Do namiotu z powodu ograniczonej liczby miejsc wymagane będą odrębne przepustki.

Ze względu na trudną do przewidzenia liczbę byłych więźniów, oficjalnych delegacji państwowych i gości honorowych organizatorzy nie gwarantują, że każda osoba pragnąca wziąć udział w uroczystościach otrzyma przepustkę do namiotu (Gmina Warszawska stara się je uzyskać – informacja będzie udzielana zainteresowanym telefonicznie). Osoby znajdujące się poza namiotem będą mogły oglądać przebieg uroczystości na specjalnie w tym celu ustawionym dużym ekranie.

 

Uroczystości towarzyszące: o 7.55 na Cmentarzu Żydowskim w Oświęcimiu (ul. Dąbrowskiego), o 9.00 główne obchody miejskie na pl. Tadeusza Kościuszki – oddanie hołdu przed Grobem Nieznanego Żołnierza (hymn państwowy, salwa honorowa, przemówienia, złożenie wieńców). Organizatorem tych uroczystości jest prezydent Oświęcimia. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie organizuje wyjazd na obchody.

 

Autokar wyruszy spod Synagogi w środę 27 stycznia 2010 o 7.00, powrót około 22.00. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłoszenie się do Biura Gminy (w budynku Synagogi, I p. pok. 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00, tel. 22-652-28-05) i wniesienie opłaty za przejazd autokarem. Wynosi ona 20 zł dla członków Gminy i 50 zł dla innych osób.

/Wieści Gminne/