Nowa Synagoga - Centrum Judaizmu i Dialogu - wizualizacja
Historia poznańskiej synagogi – do wojny jednej z najpiękniejszych synagog Europy - jest na naszych internetowych stronach dokładnie opisana.
Niestety, do dzisiaj w zachowanej, zniszczonej jej części mieści się pływalnia.
Wielu członków Gminy nie opuszcza jednak myśl, że Poznań może mieć na powrót swoją piękną synagogę.
Trwają więc cały czas starania, by przywrócić synagogę w miejscu obecnej pływali, by poznańskiej bożnicy przywrócić świetność, wreszcie - by odpowiadała ona już nowym, dynamicznym warunkom międzykulturowych spotkań. Stąd projekt wzniesienia przy skwerze Akiwy Egera Nowej Synagogi - Centrum Judaizmu i Dialogu.
Oto najnowsza, niezmiernie piękna wizualizacja projektu Centrum zatytułowana „Biała historia – błękitna przyszłość” i wykonana przez architekta Józefa Latanowicza – pracownia „ABProject”.