Od kibucu Yiron po pustynię Negev
Jajin w języku hebrajskim znaczy wino. Tirosz to wino młode. Jakkolwiek w Biblii można znaleźć w sumie osiem określeń na napoje z winorośli. Natomiast, gdy mówimy o tańcu, to biblijny hebrajski zawiera ponad dwanaście czasowników odnoszących się do sztuki tańca. Te jednak nie zachowały się do naszych czasów. Współczesne tańce izraelskie nie są tańcami opisywanymi w Biblii.
20 listopada 2009 r. w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu w cyklu etnograficznych spotkań zorganizowano Spotkanie żydowskie, spotkanie z winem, spotkanie z tańcem. Bo i wino, i taniec otwierają ludzi, otwierają ich dusze, ich serdeczność.
”Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo stworzyłeś owoc winnego krzewu" – To właśnie błogosławieństwo nad winem recytuje się (po hebrajsku) w szabat przed każdym posiłkiem, począwszy od wieczerzy piątkowej. Wypija się wówczas lampkę koszernego wina, zwykle słodkiego, kiduszowego. W trakcie spotkania mówił o tym Zbigniew Pakuła, redaktor naczelny magazynu „Świat Win”. W swej winiarskiej opowieści - przypominając, iż Noe jest ojcem winiarstwa oraz to, z czym wrócili do Mojżesza jego wysłannicy Jozue i Kaleb, a także fakt, że wodę w wino zamienił Jezus - pokazywał rolę wina w judaizmie i chrześcijaństwie. Opowiadał o świętach żydowskich i błogosławieństwach nad winem np. podczas obrzezania czy ślubu. Tłumaczył znaczenie wina podczas wspomnianej piątkowej szabatowej kolacji i podczas pożegnania szabatu. Uczestnicy spotkania mogli jednocześnie śledzić multimedialną prezentację: zdjęcia, obrazy znanych malarzy, stare ryciny. Pozwalały one lepiej całą opowieść rozumieć. Od historii Zbigniew Pakuła przeszedł do współczesnego w Izraelu winiarstwa. Prezentował winnice położone w tym kraju od kibucu Yironn (Yir'on - kibuc położony w samorządzie regionu Górnej Galilei, w Dystrykcie Północnym. Okolica uchodząca w Izraelu za czołowy obszar nadający się do uprawy winorośli. Stamtąd pochodzą m.in.: Galil Mountain Savignon Blanc, Galil Mountain Cabernet Savignon, Galil Mountain Merlot), po winnice położone na pustyni Negev.
Pustynia Negew, rozciągająca się na południu kraju, zajmuje ponad połowę obszaru Izraela. Jej niezwykły krajobraz uformowały woda i wiatr. W środkowej części pustyni dominują, liczące wiele milionów lat, pełne rozpadlin i wąwozów, formacje górskie. „Negev”, czyli - po hebrajsku „sucha ziemia”. Przez ponad tysiąc lat żyli tu jedynie nomadowie. Od czasu ustanowienia państwa izraelskiego, jałowe tereny Negewu nawadnia się i zasiedla.I tej części „winnego” spotkania towarzyszyły zdjęcia wykonane przez Zbyszka Pakułę w winnicach na Wzgórzach Golan, w małych wytwórniach butikowych. Przybyli na spotkanie kosztując izraelskiego koszernego, kiduszowego winna pytali o konsumpcję wina w Izraelu i o to na czym polega jego koszerność.?
Po wykładzie Anna Trąbała - instruktorka tańców w kręgu oraz metod muzykoterapii i choreoterapii, zaprosiła wszystkich do wspólnych tańców żydowskich i izraelskich, przytaczając krótko ich historię, podkreślając, że: „ nie są one tańcami etnicznymi, tradycyjnie wykonywanymi i przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Powstawały w innych warunkach, niż zachowane tańce żydowskie europejskiej Diaspory, bo powstały jako odpowiedź na potrzeby pionierów przybywających do Palestyny po I wojnie światowej. Oddawały ich poczucie wolności, dumny i szczęścia z osadnictwa na Ziemi Izraela. Budowa nowego państwa, nowej kultury, nowej tożsamości, przynosiły też nowy styl życia. Początkowo tańczono przekształcane tańce ludowe krajów, z których pochodzili pionierzy osadnictwa. Były wśród nich m.in. krakowiak, polka, hora. Z czasem zaczęto tworzyć rdzenne tańce izraelskie oparte na elementach tańców chasydzkich, jemeńskich, arabskich. Nowe kroki, poczynając od Majim Majim z lat dwudziestych, tańczono w kibucach, kółkach tańca w miastach, rozpowszechniano na festiwalach tańca. Kolejne pokolenia choreografów w dalszym ciągu przeobrażają te kroki, ich rys, dynamikę, niemniej specyficzny rytm muzyczny pozwala rozpoznać i te nowe tańce izraelskie.” - Wieczór w Muzeum Etnograficznym kończył więc radosny rytm, wspólny krąg taneczny wszystkich przybyłych na, jak się okazuje, z powodzeniem zorganizowane tam Spotkanie żydowskie.

 

Zdjęcia: Witold Przewoźny (Muzeum Etnograficzne w Poznaniu)