Od kibucu Yiron po pustynię Negev

W dniu 20 listopada 2009 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Muzeum Etnograficznego MNP, przy ul. Grobla 25 (wejście od Mostowej) odbędzie się szóste z cyklu etnograficznych spotkań z tańcem:

Spotkanie żydowskie podczas którego wykład wygłosi Zbigniew Pakuła

Od kibucu Yiron po pustynię Negev

Nie zdradzimy co się kryje pod tym tajemniczym tytułem, ale jednym z elementów naszego spotkania będzie degustacja wina...

Po wykładzie zapraszamy do wspólnych tańców żydowskich i izraelskich, które poprowadzi

Anna Trąbała (instruktorka tańców w kręgu oraz instruktorka metod muzykoterapii i choreoterapii).

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Wstęp (cena biletu): 5,5 zł (normalny), 3,5 zł (ulgowy)

Dla członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego wstęp bezpłatny