Newsletter Ambasady Izraela
Z radością informujemy, że można już zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów
w ramach programu wymiany młodzieży z Polski i Izraela. Podstawą funkcjonowania programu jest podpisana w maju tego roku umowa pomiędzy Izraelską Radą Wymiany Młodzieży (Israel Youth Exchange Council) i polskim Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Obszary działań objęte programem współpracy:

- wymiana uczniów ze szkół polskich i izraelskich, w szczególności szkół średnich;
- projekty przygotowywane przez organizacje pozarządowe, w szczególności działające w obszarze edukacji i młodzieży, oraz szkoły zajmujące się rozwojem różnorodnych wspólnych inicjatyw młodzieży polskiej i izraelskiej;
- wizyty studyjne przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz ekspertów i osób pracujących z młodzieżą;
- imprezy, spotkania i inne wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia obu stron;
- projekty informacyjne, których celem jest inspirowanie współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, poszanowanie tożsamości narodowej, przełamywanie barier
i stereotypów;
- projekty, których celem jest wymiana i rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki między organizacjami i szkołami obu państw;
- inne inicjatywy mające na celu zbliżenie między Narodami Izraela i Polski.

Szkoły, organizacje i instytucje zainteresowane wzięciem udziału w wymianie dwustronnej w 2010 roku proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do Ministerstwa Edukacji Narodowej na adres: joanna.iwaszkiewicz@men.gov.pl.

Warunki i termin zgłoszeń:
A) do 30 września 2009 - w przypadku braku izraelskiego partnera w projekcie; należy wypełnić formularz A;
B) do 30 października 2009 – w przypadku posiadania izraelskiego partnera
w projekcie; należy wypełnić formularz B1 oraz formularz B2.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej MEN.

Pytania odnośnie procedury ubiegania się o dofinansowanie projektów można kierować do pani Joanny Iwaszkiewicz z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN (tel. 22 34 74 182 lub 312, e-mail: joanna.iwaszkiewicz@men.gov.pl)

Zachęcamy do zgłaszania wniosków pomimo faktu, że dokładne zasady dofinansowania projektów polskich beneficjentów zakwalifikowanych do programu wymiany zostaną przedstawione po zatwierdzeniu planu finansowego MEN na rok 2010.