Szekel ze Stwórcą?
Do Knessetu trafiła propozycja opatrzenia narodowych banknotów deklaracją „Wierzymy w Stwórcę”. Na poparcie swojego wniosku jego autor, Nissim Ze’ev, przywołuje widniejący na banknotach amerykańskich zapis „In God We Trust” [W Bogu nasza ufność].

„Pieniądze i rachunki tkwią w centrum naszego życia, tak więc wypada, żeby pieniądze emitowane przez Państwo Izrael przypominały o żydowskiej wierze – powiedział Ze’ev. – Nawet ci, którzy nie są zwolennikami przestrzegania micwot [nakazów i zakazów zapisanych w halasze – przyp. red.] będą dzięki temu pamiętać o tym, co stanowi podstawę izraelskiej religii".

Nissim Ze’ev jest członkiem ortodoksyjnej partii Szas, której główny postulat programowy zakłada przepojenie wszelkich sfer życia państwa i obywateli wartościami płynącymi z prawa religijnego (halachy). To z jej polityczną działalnością wiąże się np. żądanie wprowadzenia prawa zabraniającego określonych rodzajów aktywności w szabat. (Za: JTA, wikipedia) 

/żródło: Forum Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie/