III edycja Nagrody im. Ireny Sendler
NAGRODA im. IRENY SENDLEROWEJ I MEDAL MEN Uroczyste spotkanie z laureatami i wyróżnionymi w III edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” 30 czerwca w Ministerstwie Edukacji Narodowej połączone było z wręczeniem pierwszej nagrody.

 Jej inicjatorzy to Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu (SDH) w Polsce oraz amerykańska fundacja Life in the Jar, ich partnerem w Polsce jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Fundatorami nagrody w wysokości 10.000 $ są amerykańscy partnerzy. Kapituła Nagrody na polską laureatkę III edycji wybrała Beatę Maliszkiewicz, nauczycielkę. współzałożycielkę i dyrektorkę w Zespole Szkół Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia (TAK) w Opolu. Jest ona realizatorką licznych projektów edukacyjnych, w tym: „Spotkajmy się z innymi” – o mniejszościach narodowych w Polsce; „Historia ulicy” – o niemieckich, żydowskich i polskich mieszkańcach jednej ulicy w Opolu; „Rabin z Opola” – badanie historii rabina Leo Baecka; „Jestem wielką parą oczu” – podróż jako spotkanie z innymi. O uroczystości i laureatce oraz innych nominowanych – w załączniku. Po wręczeniu nagrody oraz wyróżnień najwyższym odznaczeniem resortowym MEN, Medalem Edukacji Narodowej, została odznaczona Joanna Sobolewska-Pyz, długoletnia wiceprzewodnicząca Zarządu SDH, kierująca z ramienia tej organizacji sprawami edukacji.

 

 [za http://www.dzieciholocaustu.org.pl/, nadesłał Tomasz Prot] żródło: Wieść Gminna nr 307