W Rocznicę Mordu w Jedwabnem i Srebrenicy
Autor: Agata Szydłowska   
Grupa „Wirydarz” Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii zaprasza na wieczór upamiętnienia ofiar Jedwabnego i Srebrenicy przy świecy w poniedziałek 6 lipca od 18.00 do 20.30 w sali konferencyjnej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, VI piętro.

W zaproszeniu czytamy: „W lipcu przypadają tragiczne rocznice: mordu w Jedwabnem i mordu w Srebrenicy. Budujemy tradycję spotykania się, by uczcić pamięć ofiar, umocnić pragnienie, by nigdy więcej... Jedno z takich spotkań, to nasz wieczór przy świecy – nie dyskusja, lecz podjęcie refleksji nad tym, co nam przedstawią goście i co powiemy sobie nawzajem. Goście spotkania to: * dr Karolina Wierczyńska, młoda prawniczka, absolwentka Szkoły Praw Człowieka, poświęciła swoją pracę doktorską zagadnieniu ludobójstwa. Pytamy ją, jak próbuje się tę zbrodnię pojmować i osądzać; * Konstanty Gebert patrzy na ludobójstwo jako doświadczenie krajów, w których przebywał (ostatnio w Ruandzie) i doświadczenie Zagłady, z którym obcujemy w Polsce. Liczymy na wymianę myśli między gośćmi i na głosy z sali. Przyjść może każdy, kto chce z nami uczestniczyć w akcie upamiętnienia przez namysł nad fundamentalnym problemem”. W programie: Halina Bortnowska – wprowadzenie, dr Karolina Wierczyńska i Konstanty Gebert „Współczesność ludobójstwa” oraz głosy z sali, chwila muzyki, tekst ku pamięci, a także składanie kamyków, które zostaną złożone w Jedwabnem. Każdy może przynieść mały kamyczek, okruch żwiru na znak swojej pamięci”.

 

/żródło: "wieść Gminna"[nadesłała Agata Szydłowska]