Konwersja na Judaizm...Popularny mit.
Jednym z popularnych mitów na temat judaizmu (zarówno wśród Żydow jak i nie-Żydow) jest twierdzenie, że judaizm z wyboru, ze swojego charakteru, teologii – nie szuka konwertytów.Stereotyp ten jest tak powszechny, ponieważ oparty jest na częściowej prawdzie: prawdą jest, że judaizm nie szuka konwertytów, ale przyczyny tego zjawiska są wyłącznie historyczne, a nie teologiczne, o czym zazwyczaj

 

całkowicie się zapomina.

 

Przez blisko 1500 lat Żydzi żyli w chrześcijańskich lub muzułmańskich społecznościach i w obu z nich próby konwersji karane były śmiercią. Prawo skazywało na najwyższy wymiar kary zarówno konwertytę na judaizm jak i tych, którzy go do judaizmu przyjmowali.

 

To jest historyczna przyczyna, dlaczego judaizm wykształcił tradycję ostrożności wobec konwersji!

W judaizmie nie ma żadnych innych uzasadnień zniechęcania do konwersji. W końcu nie należy zapominać, że nikt inny, ale Awraham był konwertytą i to w dodatku w bardzo późnym wieku, a jego szczególną ambicją było pozyskiwanie konwertytów.

 

Czytaj dalszy ciąg na Forum Żydów Polskich