Wspomnienia z trzech światów
Pod takim tytułem ukaże się książka przedstawiająca historię życia Noacha Lasmana. Premiera książki odbędzie się 23 listopada o godz. 12 w siedzibie Atelier Wimar - Stowarzyszenie Łazęga Poznańska, ul. Św. Marcin 75.

 

Noach Lasman (1924-2018) to poznański Żyd, geolog, który wyemigrował z miasta i Polski w 1957 roku do Izraela. Od połowy lat 80. XX wieku pisał książki - w kilku osobnych tekstach zawarł swoje wspomnienia z  lat 1927-1958.

 

Większość z nich dotąd nie ukazała się drukiem w Polsce. Książka "Wspomnienia z trzech światów" jest portretem nie tylko autora i jego rodziny, ale dziesiątków ludzi i kilku społeczności, których istnienie unicestwił Holokaust. Świadectwo bolesnych relacji między Żydami i Polakami i takich samych, skomplikowanych tożsamości.

 

Publikacja to także obraz przekształcenia żydowskiego sztetlu na Podlasiu w więzienne getto, morderczej pracy, wywózki do Treblinki, ukrywania się przed polskimi "sąsiadami" oraz AK - i ocalenia, które po wojnie dalej zagraża życiu. Opis antysemityzmu w 2 Armii Wojska Polskiego, której żołnierzem staje się Lasman, powojennego zagubienia i nieudanej próby odbudowania sobie życia w Polsce. Świadectwo i prawda przeszłości w indywidualnej, zachowującej dystans relacji. Książka bardzo aktualna, bo traktująca o wciąż nieprzepracowanym przez nas, Polaków, ważnym fragmencie naszej historii.

 

"Wspomnienia..." Lasmana nie ukazałyby się bez wsparcia ponad 160 osób, które w lutym 2018 roku zareagowały na ogłoszoną akcję crowdfundingową. W ramach tej zbiórki na przygotowanie książki do druku zebrano ponad 28 tys. zł.

Patronat nad książką objęli: Muzeum Polin, Ośrodek Karta, Gazeta Wyborcza, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, magazyn Midrasz.

oprac. red.