Chanuka - zapraszamy czlonkow Gminy i stałych przyjaciół
/autor plakatu - Mikolaj Klimka/