Dzień Judaizmu Poznan 2017
Juz za kilka dni będziemy uczestniczyli w wielu wydarzeniach związanych z obchodami już XX Dnia Judaizmu w Poznaniu. Organizatorem poznańskich obchodów jest Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej
Stowarzyszenie COEXIST, jak również ZGWŻ Filia w Poznaniu a patronatem obiął m.inn Prezydent Poznania Jacek Jaskowiak i Abp Stanisław Gądecki. Zachęcamy do zapoznania się z bogatym programem i do uczestnictwa. /english below/

PROGRAM

9 stycznia (poniedziałek), godz. 18.00

„W cieniu synagogi”

Wernisaż wystawy Marka Cierniewskiego

ODK Pod Lipami

 

10 stycznia (wtorek), godz. 12.00

„Melodia może czas pokonać”

Pieśni i piosenki żydowskie w wykonaniu laureatów

Wielkopolskiego Konkursu Piosenki Żydowskiej

Wykonawcy: Jakub Herfort, Aleksandra Idkowska, Agata Kubala, Maria Lewandowska,

Julia Sobczyk, Anna Maria Suchy. Prowadzenie: Magdalena Tomczak

Sala Biała Urzędu Miasta

 

Uroczystość wręczenia ks. Jerzemu Stranzowi (Stowarzyszenie Coexist)

Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka

przyznawanej przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów

za rozwijanie dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej

Siedziba Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, ul. Stawna 10

 

11 stycznia (środa), godz. 18.00

„Malarstwo i grafika Jerzego Piotrowicza”

Wykład Piotra Bernatowicza

Koncert muzyki żydowskiej i klezmerskiej

w wykonaniu Tria Taklamakan

Galeria Miejska, Arsenał, Stary Rynek 6

 

12 stycznia (czwartek), godz. 18.00

„Żydowskie święta pielgrzymie: Pesach, Szawuot, Sukkot”

Wykład Iany Dobrovolskiej i Miriam Klimovej

Siedziba Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, ul. Stawna 10

 

14 stycznia (sobota), godz. 11.00

Krakowski Salon Poezji: „Zdumieli się słuchacze...”

Koncert Jankiela i inne głosy z poematu „Pan Tadeusz” czyta Jerzy Trela

Wybór i wprowadzenie prof. Wiesław Ratajczak UAM

Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e (bilety)

 

15 stycznia (niedziela), godz. 16.00

Koncert Grupy Nona.Art

ODK Pod Lipami (bilety)

 

16 stycznia (poniedziałek), godz. 18.00

„Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?”

Z arcybiskupem Stanisławem Gadeckim, Przewodniczącym KEP,

oraz z autorem książki prof. Janem Grosfeldem (UKSW)

rozmawia ks. dr Jerzy Stranz (Stowarzyszenie Coexist)

„Znaki na drodze”

Śpiew żydowski i gawęda w wykonaniu rabina Symchy Kellera,

Przewodniczącego Rady Religijnej ZGWŻ w RP

Pałac Działyńskich. Sala Czerwona, Stary Rynek 78/79

 

17 stycznia (wtorek), godz. 19.00

„Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”

Nabożeństwo biblijne z udziałem przedstawicieli Gminy Żydowskiej

Komentarz chrześcijański: Arcybiskup Stanisław Gądecki

Komentarz żydowski: Rabin Symcha Keller

Zapalenie Menory Dialogu: Wiceprzewodnicząca ZGWŻ w RP Alicja Kobus

Śpiew: Rabin Symcha Keller oraz Miriam Klimova

Kościół pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1

 

18 stycznia (środa), godz. 20.00

Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu Kroke

Blue Note Jazz Club (bilety)

 

19 stycznia (czwartek), godz. 18.00

Joseph Roth, „Hiob” (fragmenty)

Czytanie sceniczne w wykonaniu aktorów Teatru Nowego

oraz dyskusja z udziałem prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany

i prof. Wiesława Ratajczaka. Prowadzenie: Michał Pabian

Teatr Nowy, Scena Trzecia, wejście od Zaułka Krystyny Feldman

 

20 stycznia (piątek), godz. 18.00

„Skrzypek na dachu” – musical

Reżyseria: Artur Hofman

Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e (bilety)

 

 

* * *

 

 

 

Patronat honorowy:

Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN prof. dr hab. Tomasz Jasiński

 

Organizacja:

Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej

Stowarzyszenie COEXIST

 

Współpraca:

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich Filia w Poznaniu • Fundacja Synagoga Nowa • Pałac Działyńskich • Teatr Muzyczny w Poznaniu • Teatr Nowy w Poznaniu • Galeria Miejska Arsenał • ODK Pod Lipami • Zespół Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica w Poznaniu • Parafia pw. św. Wojciecha w Poznaniu  • Wydawnictwo Świętego Wojciecha • Blue Note Jazz Club

 

Mecenat:

Władze Miasta Poznania

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

 

In a few days we will participate in multiple events connected with the celebration of the 20th Judaism Day in Poznan. Department of Interreligious Relations under the Poznan Archdiocese, COEXIST society, as well as Poznan Jewish Community are the organizers of Poznan celebrations, which will take place under the sponsorship of the Poznan President Jacek Jaskowiak and Archbishop Stanislaw Gadecki.

 

 

We encourage you to take a lot at the exciting program and participate!

 

PROGRAM

January 9th. Monday, 18.00

„In the shadows of the synagogue”

Opening of Mark Cierniewsky’s exhibition

Culture house “Pod Lipami”

 

January 10th, Tuesday, 12.00

„Melody can conquer time”

Jewish songs performed by the winners of Wielkopolski Jewish Song Competition

Singers: Jakub Herfort, Aleksandra Idkowska, Agata Kubala, Maria Lewandowska,

Julia Sobczyk, Anna Maria Suchy. Accompanied by: Magdalena Tomczak

Sala Biała Urzędu Miasta

 

Award ceremony to honor Father Jerzem Stranzowy (Coexist Society)

With an Award named after Father Roman Indrzejczyk

acknowledged by the Polish Council of Christians and Jews

for the improvement of Chrisitan-Jewish relations and cooperation

House of Poznan Jewish Community, Stawna St. 10

 

January 11th, Wednesdsay, 18.00

„Painting and graphics by Jerzy Piotrowicz”

Lecture by Piotr Bernatowicz

Concert of Jewish and klezmer music performer by Tria Taklamakan

City Gallery Arsenał, Stary Rynek 6

 

January 12th, Thursday 18.00

„Jewish holidays: Pesach, Shavuot, Sukkot”

Lecture by Iana Dobrovolska and Miriam Klimova

House of Poznan Jewish Community, Stawna St.10

 

January 14th, Saturday, 11.00

Krakow Poetry: „Listeners were amazed...”

Jankiel’s concert and other exceprts from the poem „Sir Thaddeus” read by Jerzy Trela

Selection and accompaniment by prof. Wiesław Ratajczak UAM

Poznan Musical Theater, Niezłomnych St. 1e (tickets)

 

January 15th, Sunday, 16.00

Concert of Nona.Art

Culture House Pod Lipami (tickets)

 

 

January 16, Monday, 18.00

„Why do Christians need Jews?”

Father dr Jerzy Stranz (Coexist Society) talks with Archbishop Stanislaw Gadecki, Head of the Polish Episcopal Conference,

and book author prof. Jan Grosfeld (UKSW)

„Signs on the road”

Jewish singing and story-telling performer by Rabbi Symcha Keller,

Head of the Religious Council of the Jewish Communities in Poland

Działyński Palace, Red Hall, Stary Rynek 78/79

 

January 17th, Tuesday19.00

„You tempted me, Lord, and I allowed myself to be tempted”

Religious service with the participation of the representatives of Jewish Community

Christian commentary by Archbishop Stanisław Gądecki

Jewish commentary: Rabbi Symcha Keller

Lightning of Menora Dialogue: Vice Head of the Jewish Communities in Poland Alicja Kobus

Singing: Rabbi Symcha Keller and Miriam Klimova

St Wojciech Church, Wzgórze św. Wojciecha 1

 

January 18th, Wednesday 20.00

Concert of Jewish music by the band Kroke

Blue Note Jazz Club (tickets)

 

January 19th, Thursday, 18.00

Joseph Roth, „Hiob” (fragments)

Recital by actors from Teatr Nowy

Discussion with prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany

and prof. Wiesław Ratajczak. Accompanied by: Michał Pabian


 

 

January 20th, 18.00

„Fiddler on the roof” – musical

Directed by: Artur Hofman

Poznan Musical Theater, Niezłomnych St 1e (tickets)

 

 

* * *

 

 

 

Honorary sponsors:

Archbishop of Poznan Archdiocese Stanisław Gądecki

Marshal of Wielkopolski Voievodeship Marek Woźniak

Poznan City President Jacek Jaśkowiak

Director of Kórnicka Library prof. Tomasz Jasiński, PhD

 

Organizers:

Department of Interreligious Relations under the Poznan Archdiocese

COEXIST Society

 

In cooperation with:

Poznan Jewish Community • Foundation New Synagogue • Działyński Palace • Poznan Musical Theater • Poznan Theater Nowy • City Gallery Arsenał • Culture House Pod Lipami • Poznan Association of Business Schools named after St. Staszic • Poznan St. Wojciech Parish  • Saint Wojciech Publishing House • Blue Note Jazz Club

 

Patronage:

Poznan City Authorities

Self-Government of the Wielkopolski Voievodeship

 

(translation : Sophia Kirschenblatt}