Izraelscy liderzy religijni z wizytą w Polsce
Israel

W dniach 30 października - 2 listopada przebywała w Polsce wysokiej rangi delegacja przedstawicieli wszystkich religii działających terenie Izraela. W skład delegacji weszli m.in. grecko-prawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil II, administrator apostolski Patriarchatu Łacińskiego abp Pierbattista Pizzaballa, ormiański patriarcha Jerozolimy

/ English version below/

Nourhan Manougian, anglikański biskup Jerozolimy Suheill Dawani, naczelny rabin aszkenazyjski David Baruch Lau, prezes Międzynarodowego Komitetu ds. Międzyreligijnych David Rosen, druzyjski szejk Mowafaq Tarif oraz dwaj druzyjscy immamowie z Galilei.

 

Delegacja odwiedziła Warszawę, Kraków oraz były niemiecki nazistowski obóz Auschwitz-Birkenau. Członkowie delegacji spotkali się również z przedstawicielami żydowskiej społeczności w Polsce. 

 

W trakcie pobytu delegacji odbyła się otwarta debata międzyreligijna na temat wzajemnejtolerancji w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

 

/info: Ambasada Izraela w Warszawie/

 

A high-profile delegation formed of the representatives of all religious confessions active in Israel visited Poland on October 30th - November 2nd. A Greek Orthodox patriarch of Jerusalem Theophilos II, an apostolic administrator of the Latin Patriarchate of Jerusalem Pierbattista Pizzaballa, an Armenian Patriarch of Jerusalem Nourhan Manougian, an Anglican Bishop of Jerusalem Suheill Dawani, an Ashkenazi Chief Rabbi of Israel David Baruch Lau, an International Director of Interreligious Affairs of AJC David Rosen, a Druze Sheikh Mowafaq Tarif, and two Druze imams from Galilee were present among the guests.

The delegation visited Warsaw, Krakow, and former Nazi concentration camp Auschwitz-Birkenau. Guests met with the representatives of the Jewish community in Poland.

An open interreligious debate on the issue of mutual tolerance took place as a part of the visit at the Museum of the History of Polish Jews Polin.

/Translation - Sophie Kirshenblatt/