sympozjum Żydzi i judaizm we współczesnej Polsce
W imieniu organizatorów zapraszam do wzięcia udziału w sympozjum Żydzi i judaizm we współczesnej Polsce. Ludzie – miejsca – wydarzenia, które odbędzie się w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie dnia 18 stycznia 2017 roku. Jestem przekonany, że obecność przedstawiciela waszego środowiska jest, w związku z tematem sympozjum, jak najbardziej

uzasadniona i oczekiwana. Zaproszenie w załączniku. Serdecznie pozdrawiam z Pierwszej Stolicy Polski.

dr hab. prof. UAM Waldemar Szczerbiński

kierownik Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego IKE

 

 ZALĄCZNIK:

Sympozjum odbędzie się 18 stycznia 2017
w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

Istnieje możliwość skorzystania w naszym kampusie z noclegu i wyżywienia: cena pokoju - 50 złotych.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, afiliacja, temat + abstrakt do 2000 znaków) prosimy nadsyłać na adres: kat.kor@amu.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 grudnia 2016.

Społeczność żydowska we współczesnej Polsce stanowi wyjątkowe pole badawcze w kontekście problemów tożsamościowych i reprezentacji kulturowych. Coraz częściej padają stwierdzenia, że obecna rzeczywistość żydowska w Polsce "nie jest zjawiskiem powracającym. Jest to nowy konstrukt, który w dużym stopniu polega na interpretacjach przeszłości i być może aspiruje do bycia kontynuacją przedwojennej polskiej kultury żydowskiej" (K. Reszke, Powrót Żyda, Kraków-Budapeszt 2013, s. 15).

Faktycznie, po upadku komunizmu w 1989 roku pojawiła się nowa możliwość dla budowania żydowskiej obecności w Polsce. Dziś nie trzeba już nikogo przekonywać, że żydowskie życie w Polsce, mimo tragedii Szoa, istnieje i ustawicznie się rozwija, stanowiąc swoisty fenomen. Na czym polega ów fenomen? Jakie są jego przejawy? Kto jest podmiotem tworzenia tej rzeczywistości? Te i inne pytania stanowią punkt wyjścia dla refleksji podczas planowanego sympozjum.

            Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych, a szczególnie osoby i instytucje zaangażowane w budowanie współczesnego życia żydowskiego w Polsce (gminy żydowskie, szkoły, muzea, placówki kulturalne, religijne, świeckie stowarzyszenia i organizacje). Spotkanie w Gnieźnie będzie nie tylko okazją do prezentacji swojego środowiska, lecz także do podjęcia dyskusji nad problemami, które wiążą się z powstaniem, rozwojem i funkcjonowaniem podmiotów współtworzących współczesne oblicze Żydów w Polsce.  

 

 

dr hab. prof. UAM Waldemar Szczerbiński

Kierownik Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego IKE

 

 

dr Katarzyna Kornacka-Sareło

Sekretarz - adiunkt w Zakładzie Kultury Judaizmu Europejskiego IKE